Lesvrije dagen

27-09-2019 vrijdag
01-11-2019 vrijdag
25-11-2019 maandag
13-01-2020 maandag
27-03-2020 vrijdag
02-06-2020 dinsdag (na pinksterweekend)
15-06-2020 maandag

Op vrijdag 6 december 1 uur later beginnen.
Naast bovenstaande dagen, zijn de leerlingen op onderstaande dagen om 12.00 uur uit en dus de middag vrij:

  • vrijdag 20 december 2019
  • donderdag 6 februari 2020
  • dinsdag 10 maart 2020
  • Goede Vrijdag, 10 april 2020
  • laatste schooldag, 10 juli 2020

Daarnaast willen we u erop wijzen dat de kinderen in groep 8 op woensdag in de laatste schoolweek hun laatste dag op onze school hebben. Zij hebben daarna zomervakantie.

Ook de jongste kleuters uit groep 1 hebben iets eerder zomervakantie. Op woensdag heb-ben zij hun laatste schooldag met allerlei fees-telijkheden rondom het thematisch eindfeest van de kleutergroepen. De leerlingen van groep 2 zijn dan vrij, komen donderdags naar ’s avonds naar school, blijven slapen en heb-ben vanaf vrijdagochtend vakantie.