Ouderpanel

Het ouderpanel is een groep ouders die als adviesorgaan en als klankbord optreedt voor de schooldirectie. Op dit moment bestaat het ouderpanel uit acht ouders die allen één of meerdere kinderen op onze school hebben:

  • Marianne van den Hout (gr. 8)
  • Martijn Hendrikx (gr. 5)
  • Ester de Kock (gr. 6)
  • Ester Gebuis-Bolders (gr. 5 en 7)
  • Ellen Manders (gr. 5 en 8)
  • Richard de Jong (gr.1, 4 en 6)
  • Danique Fafié-Meesters (gr. 4 en 5)
  • Marleen Drijver-Oerlemans (gr. 2 en 4)

Het ouderpanel komt zes keer per schooljaar bijeen samen met de directeur en een leerkracht. Tijdens deze bijeenkomst wordt er gebrainstormd over zaken die op school spelen. Deze onderwerpen variëren van verbeteringen die voor de school van toepassing zijn tot signalen die door de panelleden zijn opgevangen van andere ouders. De panelleden kunnen dus ook fungeren als aanspreekpunt voor ouders die vragen hebben over de kwaliteit en organisatie van het onderwijs binnen Gummarus. Dit zullen zij dan in het overleg bespreekbaar maken. Andersom legt de school ook vragen neer bij het ouderpanel.