Algemene informatie

Algemene informatie omtrent het oudercomité

Postadres:

Oudercomité Gummarusschool
Postbus 83
4650 AB Steenbergen

Het Oudercomité van de Gummarusschool

Wie zijn wij?

Het oudercomité is samengesteld uit twee ouders per leerjaar, die zich vrijwillig en belangeloos, inzetten voor alle kinderen van de school. De gekozen ouders zijn het aanspreekpunt voor andere ouders van de groep die zij vertegenwoordigen.

Wat doen wij?

Het oudercomité is het 1ste aanspreekpunt voor ouders, die vragen / opmerkingen / wensen hebben t.a.v. schoolse aangelegenheden (niet over specifieke onderwijstaken). Hierin heeft het Oudercomité een signalerende rol. Het doel is klankbord c.q. eerste aanspreekpunt zijn voor ouders. Daarnaast organiseert en/of ondersteunt het Oudercomité bij diverse activiteiten, veelal in samenwerking met de leerkrachten van school.

Welke taken heeft het oudercomité?

Het oudercomité richt zich op de volgende vier O’s

 

Ontmoeten

Het oudercomité organiseert diverse activiteiten, veelal in samenwerking met de leerkrachten, om deze betrokkenheid te stimuleren en te vergroten. Voorbeelden van deze activiteiten zijn de scholenmarkt, het pleinfeest, de carnavalsoptocht in de stad, de avondvierdaagse en het organiseren van een thema-avond op verzoek.

 

Ondersteunen

Het oudercomité geeft ondersteuning, zowel praktisch als financieel, bij diverse festiviteiten of activiteiten, die de school voor de kinderen organiseert. Voorbeelden hiervan zijn financiële bijdrages voor excursies, Sint Maarten, Sinterklaas en carnaval op school. Praktisch gezien wordt er ondersteuning geboden bij de komst van de schoolfotograaf, het boeken kaften, het regelen van verkeersouders, vastleggen (foto’s, film) van festiviteiten etc. Tevens wordt er geld ingezameld via het ophalen van oud papier en kleding. Deze opbrengsten komen ten gunste van de activiteiten, die voor de kinderen worden georganiseerd.

Open communiceren en informeren

Het oudercomité is het 1ste aanspreekpunt voor ouders, die vragen / opmerkingen / wensen hebben t.a.v. schoolse aangelegenheden (niet over specifieke onderwijstaken). Hierin heeft het OC een signalerende rol. Belangrijke zaken, die door ouders gemeld worden, worden voorgelegd in de vergaderingen tussen het oudercomité en het team van de school. Door middel van de notulen van de OC vergaderingen kan de stand van zaken rond bepaalde onderwerpen gevolgd worden. Daarnaast informeert het oudercomité ouders via berichten in de maandelijkse ouderinfo.

 

Overleggen, meedenken en adviseren

Vanuit de open communicatielijn met ouders en het team van school, denkt en adviseert het oudercomité mee over schoolse aangelegenheden.