Notulen oudercomité 17 oktober 2011

 

Aanwezig: Eric, Corine A., Cindy, Wanda, Miranda, Patrick, Eveline, Carmen, Corina L.,
                 Manuela V., Georgette, Edwin, Bianca en Jolanda.

 

Afwezig: Manuela M. en Jennifer.

 

Aanwezig team: Marijn, Rian en Anouska.

 

 

Opening: Eric heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder de nieuwe leden Manuela en Eveline die het OC komen versterken.

 

Ingekomen post: Er is een bedankje vanuit de leerkrachten, zij waarderen het dat we aan de dag van de leerkracht hebben gedacht. De appeltjes waren erg lekker.

 

Mededelingen: Marijn geeft aan dat as. woensdag of donderdag de ouderinfo meegaat. Eric zal vanuit het OC nog kopij aanleveren.

 

Notulen 29 augustus:

Groep 3 had aangegeven graag naar het Markiezenhof te willen met Sinterklaas, maar dit gaat helaas niet. Het Markiezenhof is niet meer geopend voor scholen. Als er iemand een leuk alternatief heeft dan graag doorgeven aan de juffen van groep 3.

 

St. Maarten en Sinterklaas:

Voor de lampionnenoptocht zijn verkeersregelaars aangevraagd via de poule omdat er te weinig eigen verkeersregelaars nog een geldige aanstellingspas hebben.

Er zijn 235 snoepzakken aangevraagd, Cindy regelt deze.

 

Voor Sinterklaas is nog niet zoveel bekend, de werkgroep (leerkrachten) weet nog niet wat er wanneer gaat gebeuren. Zodra hier meer over bekend is laten ze ons weten of er hulp nodig is. Het bedrag dat besteedt mag worden voor de cadeautjes is net als vorig jaar € 3,50 per kind.

 

Toekomst van het OC:

Eric legt uit dat er via de mail het één en ander besproken is over de toekomst van het OC. De eerste mail werd waarschijnlijk als kritiek gezien en er kwamen dan ook wel pittige reacties op. Eric benadrukt dat het om opbouwende kritiek gaat en dat we uiteindelijk allemaal vrijwilligers zijn die graag leuke dingen voor de kinderen willen organiseren.

Het is de bedoeling dat we kijken of het mogelijk is om wat meer structuur te maken, zowel organisatorisch als financieel. Wellicht kan iedere werkgroep met een budget werken.

 

Momenteel is niet voor iedereen duidelijk wat er nu precies verwacht wordt van het OC, welke bedragen waar aan worden uitgegeven etc. Georgette komt met het voorstel om een nieuwe projectgroep te vormen die de hele organisatie van het OC eens onder de loep gaat nemen.  Wat is het doel ? Wat kan er anders of beter ? Welk budget is hiervoor nodig of wenselijk ?

Dit voorstel wordt met open armen ontvangen, de volgende leden vormen de projectgroep: Georgette, Bianca, Jolanda, Miranda en Eveline.

Zij proberen half december een plan naar alle leden te kunnen sturen zodat we er ons voor de vergadering van 16 januari op kunnen voorbereiden. Dan wordt het plan besproken.

 

 

Rondvraag:

  • Georgette geeft aan dat de hondenpoep en de verkeersveiligheid rond de school nog steeds veel frustratie opleveren. Eric zal contact opnemen met de Gemeente.
  • Georgette vraagt of er luizenzakken kunnen worden aangeschaft? Volgens de luizencoördinator heeft dat niet zoveel zin, de meningen zijn hierover verdeeld. We vragen de luizencoördinator bij een volgende vergadering of zij wil uitleggen waarom dit geen zin heeft en wat we eventueel wel kunnen doen. Corine zal haar uitnodigen.
  • Miranda neemt bij de volgende vergadering van het OC, jaarvergadering van 21 november, haar fototoestel mee zodat de nieuwe en de ontbrekende leden op de website kunnen worden toegevoegd.
  • Eveline vraagt welke werkgroepen extra hulp nodig hebben en hoe ze kan laten weten waar ze bij wil. Doorgeven kan bij Corine en ze mag zelf aangeven wat ze leuk vindt om te doen. Miranda zou het wel fijn vinden als iemand haar kan helpen met het regelen van vrijwilligers voor het ophalen van oud papier.
  • Corina L. geeft aan dat op 31 oktober de scholenmarkt is.
  • Jolanda geeft aan dat niet alle klassen een adressenlijst hebben gekregen, deze kun je via de leerkracht van de betreffende klas aanvragen.
  • Jolanda hoort ook veel klachten over een invalkracht, weet de school hiervan ? Ja, Marijn geeft aan dat zij op de hoogte zijn en dat ze momenteel bekijken hoe dit kan worden opgelost en/of afgehandeld.
  • Wanda geeft aan dat de schoolfoto’s klaar zijn, zij gaat ze woensdag met Cindy uitzoeken en dan kunnen ze als het goed is mee.
  • Cindy vraagt of het wel een goed idee is om de kinderen, waarvan de vrijwillige ouderbijdrage nog niet is betaald, een brief mee te geven waarin gevraagd wordt dit alsnog te doen. Het wordt niet klassikaal besproken waar die brieven over gaan en de kinderen krijgen ze op naam mee, dus dat mag geen probleem zijn.
  • Cindy vraagt wie de schoolreisjes coördineert ? Het team… Wij staan daar als OC los van. We mogen natuurlijk altijd suggesties aandragen voor leuke uitstapjes.

 

De volgende vergadering vindt plaats op 21 november om 20.00 uur.