Nieuwsbrief JGR. 9 no.10 okt 2013

De Kinderboekenweek start op woensdag 2 oktober. Het thema is Sport en spel en het motto is “Klaar voor de start!”. We zijn al druk bezig met de planning. De start van de week gaan we toepasselijk inluiden met ‘sport’. Op woensdagochtend zal uw kind in stijl op school ontvangen worden.

Verder zal er deze Kinderboekenweek in de klassen uiteraard veel aandacht geschonken worden aan boeken en lezen/voorlezen.  Natuurlijk is het ook fijn en belangrijk om thuis uw kind regelmatig voor te lezen. Voorlezen is om te beginnen gezellig. Het geeft plezier en je maakt gemakkelijk contact. Kinderen maken kennis met het verschijnsel verhaal en leren verschillende soorten verhalen kennen. Soms prikkelt een verhaal de fantasie en verbeelding. Soms is er veel herkenning en geeft het boek een kind houvast en uitleg (“zo gaat het bij de dokter”). Of leert het kind een emotie te herkennen (bang, blij, bedroefd, boos). En onwillekeurig wordt er cultuur doorgegeven. Als u kinderen van jongs af aan voorleest,maakt u hen enthousiast boeken en wil het kind zelf leren lezen.

Voorlezen kunt u daarnaast inzetten om kinderen op speelse wijze van alles te leren: het leent zich goed voor de ontwikkeling van taal en denken. Denk aan de  uitbreiding van woordenschat. U kunt nieuwe woorden wellicht aanwijzen op een illustratie of uitleggen of voordoen. Ook leert het kind onwillekeurig over zinsconstructies en taaluitingen. En het kind wordt uitgedaagd zelf te reageren en taal actief te gebruiken. U kunt het tot gewoonte maken om nu en dan tijdens en na het voorlezen vragen te stellen.

Door verhalen doen kinderen veel kennis op. Ze leren tegenstellingen kennen, vormen, kleuren, van alles over dieren, mensen (familie/beroepen, karakters) en alledaagse handelingen. Ook leren ze een verhaallijn kennen en zien ze hoe je problemen kunt oplossen. U kunt ook het kind uitnodigen zelf een oplossing te bedenken (‘wat zou jij doen?’) Door voor te lezen leert een kind zich te concentreren en te luisteren. Kortom, voorlezen is op veel gebieden belangrijk, maar bovenal vooral knus en gezellig.

Nog niet zo heel lang geleden werd gedacht, dat als een kind kon lezen, er geen aandacht meer hoefde te worden besteed aan leestechnieken. Onderzoek heeft echter aangetoond dat het nodig is om de leesvaardigheid van kinderen te onderhouden en aan te scherpen. Zeker kinderen die moeite hebben met lezen, moeten gedurende de hele schoolloopbaan ondersteund worden bij het lezen. Daarom heeft onze school een methode voor technisch lezen in huis. Technisch lezen wil zeggen dat de techniek van het lezen wordt geoefend, zodat het niet weg kan zakken.

En…….wat is er heerlijker dan lekker zélf een boek te lezen en door al dat lezen een steeds betere lezer te worden………☺           

Fonemisch bewustzijn in groep 1 en 2

 

Hoe leren kinderen lezen?

Uw zoon/dochter is net gestart of al een poosje op de basisschool. Een van de belangrijkste zaken die kinderen leren op de basisschool, is het leren lezen. Voordat ze echter in groep 3 leren lezen, zijn er veel vaardigheden die zij zich eerst eigen moeten maken.

 

Wat is nu eigenlijk belangrijk om te leren lezen?

Om te leren lezen moeten kinderen een goede basis in het spreken hebben gelegd. Ze moeten veel woorden kennen (minimaal 1500 woorden bij de start van de basisschool), zinnen kunnen maken en hun eigen gebeurtenissen en gedachten/wensen in een verhaal kunnen vertellen. Ze moeten kunnen

luisteren naar anderen, weten dat ze op een vraag een antwoord moeten geven en weten dat ze zelf een vraag kunnen stellen als ze iets niet begrijpen. Tijdens het praten moeten ze de ander aankijken, reageren op wat de ander zegt.

Voordat kinderen dan ook de basisschool binnenstromen (in groep 0), moeten ze thuis dus al veel hebben geleerd. Gelukkig doen de meeste kinderen dat ook, zonder dat ze bewust hiermee thuis oefenen.

Vanaf het moment dat ze naar school gaan, komt er heel veel nieuwe informatie op ze af. Ook de school wordt dan belangrijk om te leren. In groep 0 is het belangrijk dat kinderen zich in een groep fijn en vertrouwd gaan voelen. Hiervoor is het nodig dat ze veel samen spelen met medeleerlingen, dat ze samen een activiteit ondernemen en dat ze veel taal horen en ook zelf steeds meer taal gaan gebruiken. Ze moeten naar verhalen leren luisteren, een opdracht van de juf leren begrijpen, meer woorden leren en in steeds langere zinnen kunnen gaan praten. In deze fase zult u uw zoon/dochter dan ook veel zien samen spelen, kleine opdrachtjes leren begrijpen en uitvoeren en veel in de kring leren luisteren en vertellen.

In groep 1 is het belangrijk, dat de kinderen steeds kritischer leren luisteren; zegt juf mijn naam, welk woord is langer (kabouter of reus), herken ik een woord in een reeks woorden en uit hoeveel lettergrepen bestaat een woord, zijn belangrijke zaken. Uw kind moet juist in deze klas leren dat verhalen uit zinnen bestaan, zinnen uit woorden en woorden uit klanken. Ook moeten ze nog steeds weer heel veel woorden leren en in langere zinnen gaan vertellen. Ook belangrijk in deze fase is dat kinderen goed leren om klanken te herkennen en goed uit te spreken. Voordat ze namelijk letters gaan leren, moeten ze eerst de klanken van het Nederlands kunnen herkennen.

Uw kind zal dan ook veel spelletjes in groep 1 doen om juist dat te leren; klankherkenning of klankonderscheiding is de eerste stap naar het  leren van letters!

 

In groep 2 zal het dan ook wat abstracter gaan worden; letters leren, horen welke klank/letter vooraan of achteraan in een woord staat, leren rijmen, en van losse klanken/letters woorden leren maken.

Pas wanneer al deze fasen goed doorlopen zijn, kunnen kinderen echt leren lezen!

 

Wat ziet u hiervan terug op de gummarus?

 

Bij ons op school hebben we er voor gekozen om in groep 1/2 extra te investeren in klankherkenning en klankonderscheiding, zodat alle leerlingen een goede basis hebben om in groep 3 echt met het leren lezen aan de slag te gaan. We werken  met het Programma Fonemisch Bewustzijn in groep 1 en 2 en in de klas zult u hiervan de klankkaarten in de klas zien hangen. Op deze klankkaarten staat hoe je de klank moet maken/uitspreken en hoe de letter er bij die klank uitziet.

Beschrijving van de klankkaart:

Gele kaart: stemloze klank

Blauwe kaart: stemhebbend.

Vierkantje : korte klank

Rechthoek: lange klank

Op de kaart geven ze ook aan waar de klank wordt gemaakt.

Voorbeelden van een tweetal klankkaarten:

 

 

Op deze manier leren kinderen spelenderwijs om zich alle fasen die voor het “echte”lezen belangrijk zijn in groep 3, zich eigen te maken;

  • in groep 0 door kritisch te leren luisteren naar elkaar, naar elkaars verhalen, zinnen en woorden en door heel veel nieuwe woorden te leren
  • in groep 1 door heel kritisch naar klanken te luisteren ,deze te herkennen en goed uit

       te spreken en letters aan klanken toe te kennen  

  • in groep 2 om deze letters vlot te kunnen herkennen en met de letters woorden te maken.

Niet alle kinderen zullen op hetzelfde moment dezelfde vaardigheden leren. De ontwikkeling van uw zoon/dochter verloopt op zijn/haar eigen manier en tempo; soms maken kinderen een spurt in een deel van hun ontwikkeling door, soms ook lijkt het alsof de ontwikkeling even stilstaat. Voor alle kinderen verloopt deze ontwikkeling anders en de leerkracht van uw zoon/dochter houdt dit, samen met u, goed in de gaten. Maar, voor alle kinderen geldt, dat zij zich geen zaken eigen kunnen maken, wanneer zij in hun ontwikkeling nog niet zover zijn! Daarom is goed kijken, observeren belangrijk en de leerkracht zal dat dan ook dagelijks doen. Door te zien welke kinderen in welke ontwikkelingsfase zijn en hierop het lesprogramma aan te sluiten, zal ook uw kind zich met veel plezier en vertrouwen alle vaardigheden eigen maken!

 

Wat kunt u voor uw kind hierin betekenen?

 

Uw kind zal waarschijnlijk regelmatig thuis vertellen wat er op school is gedaan. Misschien

ziet u in het werk van uw zoon/dochter ook werkbladen, waarin geoefend is met

letters en woorden. Veel spelletjes zal het kind thuis weleens gespeeld hebben of voorgedaan, netzoals het op school gebeurd is. Deze extra herhaling, spelenderwijs, is voor

 lle kinderen heel erg zinvol! Veel kinderen zijn trots op datgene wat ze al kunnen en

kennen en ook dit is voor alle kinderen heel erg belangrijk. Door goed naar uw kind te

luisteren en complimentjes te geven steunt u uw kind dan ook al volop!

 

Van het Oudercomité
Pleinfeest “Jong ontmoet Oud” enorm succes

 

Het onlangs gehouden pleinfeest was een enorm succes. Vele kinderen bezochten de school al dan niet samen met hun ouders, opa’s, oma’s of andere bekenden.

 

Omdat het weer niet helemaal mee zat werden alle activiteiten naar binnen verplaatst, maar dat mocht de pret niet drukken. Voor de kinderen was er een spellencircuit opgezet en daarnaast konden zij meedoen aan de diverse workshops van koken tot armbandjes en sleutelrekken maken, een rollatorrace en een les Zumba en ga zo maar door. 

 

Er was ook een rad van fortuin en een ouderwets enveloppenspel, waar de rijen dik stonden. Uiteraard waren er ook diverse heerlijke hapjes en drankjes te verkrijgen.

 

Enkele lokale ondernemers hadden gratis producten afgeven die ook weer verkocht konden worden voor het goede doel.

 

Daarnaast was er ook de feestelijk opening van peuterspeelzaal Pippi in het naastgelegen pand.

Al met al een enorm geslaagde dag met een enorme opkomst, we hebben deze dag ruim 500 bezoekers mogen verwelkomen.

 

Ook de opbrengst van deze dag bestemd voor  een maatschappelijk doel in de gemeente Steenbergen zelf; stichting tanteLouise-Vivensis en dan specifiek; woonzorgcentrum Onze Stede en verpleeghuis De Lindenburgh overtrof alle verwachtingen.

Vrijdag 20 september was de officiële bekendmaking van het opgehaalde geldbedrag.

De Manager van onze Stede, Dennis Taal was enorm verrast door het hoge bedrag.

Er is die dag maar liefs € 2039,42 opgehaald. Hier zullen verpleeghuis de Lindenburgh en woonzorgcentrum Onze Stede hun wens zeker mee in vervulling kunnen laten gaan. 

Verder werden de winnaars bekend gemaakt van de diverse spelonderdelen van het pleinfeest.

 

 

 

Twee nieuwe leden oudercomitéMet ingang van september hebben wij 2 nieuwe leden voor ons oudercomité mogen verwelkomen. Kim Liefhebber en Miranda Suikerbuik. Kim is de moeder van Luuk Smout, uit groep 1. Miranda is de moeder van Zara uit groep 2 en haar andere dochter Iza komt vanaf december in groep 1. 


Weer en verkeer bij mist
Ga je op de fiets of lopend het verkeer in? Dan moet je altijd rekening houden met het weer. Nu de herfst weer is begonnen hebben we regelmatig te maken met mist.

Mist
Mist bestaat uit wolken die vlak boven of op de grond hangen. Die wolken bestaan uit heel kleine druppeltjes water. Ze zijn zo klein dat je ze bijna niet kunt zien, maar je kunt ze wel voelen. De druppeltjes blijven aan je jas en je haren hangen. Je wordt er nat en koud van.

Mist komt meestal voor op het eind van de herfst, in de winter en aan het begin van de lente. Mist is erg gevaarlijk in het verkeer, want je kunt niet ver kijken. Mist kan ook heel plotseling ontstaan of op een bepaalde plek hangen, terwijl het er omheen helder is. Automobilisten schrikken dan vaak en remmen af. Dat is weer gevaarlijk voor achteropkomers…

Zo zit dat bij mist:

  • Doe je licht aan als je fietst.
  • Draag felgekleurde, donkere of reflecterende kleding bij mist overdag.
  • Draag lichte of reflecterende kleding bij mist ’s avonds.
  • Kijk extra goed uit bij het oversteken.
  • Fiets niet te snel.
  • Draag nooit een walkman als je fietst, dus ook niet in de mist.
  • Fiets liever over een bekende route. Daar kom je niet voor verrassingen te staan.

 

 

Jaarvergadering / Thema-avond 20 november

 

Op woensdagavond 20 november staat de jaarvergadering gepland. De thema-avond staat dit jaar in het teken van EHBO bij kinderen. Meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrief.

 

 

 

 

TOF
Wie en wat is TOF; Wie: dat zijn Marlies (Heshof) & Audrey (Jongmans) en Wat is TOF: het is tof om te zien dat er zoveel mensen iets moois willen doen voor een goed doel. Het gaat om de nog onbekende spier/zenuwziekte A.L.S. Mijn man is daar helaas afgelopen december aan overleden. En door ons hier groots voor in te zetten hopen wij daar iets voor te kunnen doen dat de A.L.S. Patiënt een grotere kans van overleving kan gaan krijgen. Wij organiseren daar dan ook een grote fair voor!!!!