Nieuwsbrief JGR. 7 no 12 december 2011

De kalender: zie schoolagenda

 

 

Sint:

 

Op vrijdag 2 december krijgen wij hoog bezoek uit Spanje. Sint heeft deze dag in zijn agenda vrijgemaakt om samen met de Gummaruskinderen  zijn verjaardag te vieren.

 

6 december:

I.v.m. pakjesavond 5 december verwachten wij de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 dinsdag uiterlijk om 10.30 op school.  Voor werkende ouders blijft het mogelijk om hun kind op de normale schooltijd naar school te brengen. Leerkrachten zijn aanwezig om die kinderen op te vangen. De kleuters mogen deze ochtend allemaal 1 cadeautje meebrengen om mee te spelen. Zorg ervoor dat het iets is waar geen kleine losse spulletjes bij zitten. Dan kunnen we ook niets kwijtraken.

 

 

Kerstviering!

 De Sint is nog niet vertrokken, of kerst staat alweer voor de deur!

Op woensdagavond 21 december, vanaf half zeven zullen we bij ons op school de kerstviering vieren.

De kinderen worden om half zeven verwacht, waarna wij met zijn allen de kerst zullen vieren in de grote gymzaal.

In de gymzaal zullen een tiental leerkrachten de musical: “Het meisje met de zwavelstokjes” opvoeren.

De weken voor kerst zullen de kinderen in de klas de liedjes voor deze musical alvast leren, zodat ze uit volle borst mee kunnen zingen op de kerstavond!

 

Na de musical willen wij u graag uitnodigen om 19.15 uur om samen met alle leerkrachten en alle kinderen van de Gummarusschool een gezellig hapje en drankje nuttigen.

Bij goed weer zullen we dit doen bij een kampvuurtje op het schoolplein, bij slecht weer in de aula!

Voor de drankjes wordt gezorgd, met dank aan het oudercomité!

Maar wij willen aan u vragen om de hapjes te maken. Dit gaat dan om een klein zoet of hartig hapje voor bij de borrel.

 

Wilt u graag een hapje maken, stuur dan een mailtje naar marjoleine.de.loos@lpsnet.nl

 Alvast een vrolijke en gezellig kerst toegewenst,

De kerstwerkgroep!

 

Peuters op bezoek

Alle groepen van peuterspeelzaal Pippi zijn in november bij ons op bezoek geweest. Samen met de kleuters hebben ze allerlei pietendansen gedaan. Dat was erg gezellig. De ouders mochten hun peuter weer bij ons op school komen ophalen. Iedereen heeft erg goed meegedaan. Dit is zeker voor herhaling vatbaar. Op de website staan nog wat foto’s.

Logopedie:
In het kader van de gemeentelijke bezuinigingsopdracht voor de GGD West-Brabant heeft deze dienst besloten de logopedische screening bij kinderen van 5 en 6 jaar niet meer uit te voeren. Kinderen waarbij nog voor 01-01-2012 spraak- en taalafwijkingen gesignaleerd worden, zullen nog doorverwezen worden naar een vrijgevestigde logopedist

Kerstkaarten thuis bezorgen

Met kerst is het leuk om elkaar een kaartje te sturen. Onze kleuters (en hun papa’s en mama’s) denken er net zo over. Het is een traditie geworden om alle kinderen van de klas via een kaart het beste toe te wensen. Wij verzoeken jullie vriendelijk om de kerstkaarten  bij de kinderen thuis in de brievenbus te stoppen. En zeg nou zelf: Wat is er leuker dan een kaart van je vriend(in) thuis op de deurmat  ontvangen? Bedankt voor uw medewerking!

 

 

 

Neem je sloffen mee, a.u.b.

We kunnen het ons nog niet goed voorstellen maar wellicht gaat er weer sneeuw vallen, de komende winter. Veel kinderen zullen dan met snowboots aan naar school komen. Begrijpelijk. Maar in de kleuterklassen zijn we er niet zo blij mee. Als de kinderen een kwartiertje binnen zitten, gaat de (vele) sneeuw die in de (diepe) profielen zit, smelten en al snel hebben we plassen en witte kringen op de vloer. Ook spelen onze kleuters vaak op de grond en dan speelt het helemaal niet prettig als je van die grote laarzen aan hebt. Daarom vragen we u om uw kinderen sloffen mee te geven als ze met snowboots aan naar school komen. Dank je wel.

 

 

Verruwing taalgebruik.

Het zal u niet ontgaan zijn, dat er in onze samenleving sprake is van voortschrijdende taalverruwing. We worden er zo vaak mee geconfronteerd, dat het lijkt alsof het een normaal verschijnsel is.

We komen het tegen in  contacten onderling tussen mensen, op televisie in bladen.

En zo komt het ook de school binnen. We horen kinderen onder elkaar grove woorden gebruiken met een gemak alsof het volstrekt normaal is, maar die u aan tafel niet zou tolereren.

Kennelijk horen en lezen onze kinderen dit taalgebruik en nemen ze het met het grootste gemak over. Dit is op onze school niet onopgemerkt gebleven.

Het team heeft in een teamvergadering hierover van gedachten gewisseld. Herkennen we het beeld van grof taalgebruik? Komt het vaak voor? Kunnen we het verklaren? Wat wordt onze houding tegenover dit fenomeen?

We hebben – uiteraard – besloten dat we grof taalgebruik op onze school niet als normaal beschouwen. Vanuit pedagogisch oogpunt vinden we, dat we ook binnen het taalgebruik respectvol met elkaar moeten omgaan. En daar horen geen woorden bij die daar haaks op staan. Wij zullen dan ook de leerlingen in voorkomende gevallen aanspreken op het taalgebruik waarvan wij vinden dat dit niet respectvol is. We zullen er ook in de klas met regelmaat aandacht voor vragen.

Maar, opvoeden doe je niet alleen. Wij hebben daar ook de ouders bij nodig. Wij verzoeken u, in lijn met de school, aandacht te willen besteden aan respectvol taalgebruik en zo nodig corrigerend te willen optreden.   En dat vanuit de wens om samen onze omgeving mooier en vriendelijker te maken.

Nieuws over hoofdluis:

Al jaren beschikken wij op onze school over een goed functionerend luizenteam. Doordat we regelmatig routinecontroles uitvoeren en consequent her controleren als er daadwerkelijk hoofdluis op school aanwezig is, hebben wij eigenlijk nooit  een ”luizenexplosie” op onze school.  Regelmatig kunt u wel de beruchte “vuilniszakkenrij” aantreffen aan de kapstokken. En die gaat uit ons schoolbeeld verdwijnen. Zowel het RIVM als het landelijk steunpunt hoofdluis raden namelijk het gebruik van zakken en\of capes af, ook als er hoofdluis is geconstateerd. Ook raden ze af om thuis gelijk een grote schoonmaakactie op touw te zetten als een van de gezinsleden hoofdluis heeft. Uit literatuurstudie is namelijk gebleken dat er onvoldoende bewijs is voor overdracht van hoofdluis via voorwerpen zoals beddengoed, jassen, petten etc. Zij raden aan om u bij hoofdluis vooral op de behandeling (kammen, al dan niet in combinatie met een antihoofdluismiddel) van de haren te richten. Hoofdluis is voornamelijk overdraagbaar via haar-haar-contact en niet via indirect contact. Na overleg met de directie hebben ik daarom besloten dat we op onze school geen vuilniszakken meer gebruiken als er hoofdluis wordt geconstateerd. Ik moet toegeven dat ik het zelf ook allemaal erg spannend vind. Maar samen met het luizenteam zal het  goed in de gaten gehouden worden. Daar kunt u op vertrouwen.

Met vriendelijke groet,

Marja Geers,  luizen-coördinator

 

Bagage meenemen doe je zo:

Je fietst naar je sportclub en je hebt een tasje met sportkleren bij je. Je moet naar muziekles en je hebt je instrument bij je. Je doet een boodschap en moet die op je fiets meenemen. Of je bent op fietsvakantie en hebt je kleren en misschien zelfs kampeerspullen bij je. Zorg dan dat je je bagage veilig meeneemt. Daarmee voorkom je ongelukken.

Doe dit nóóit als je bagage meeneemt op de fiets:

  • Boodschappen in een plastic tasje aan je stuur hangen.
  • Je sportkleren in een tasje aan je schouder hangen.
  • Je muziekinstrument op het stuur van je fiets leggen en zo gaan fietsen.
  • De zakken van je jas helemaal volproppen met spullen zodat je je niet meer goed kunt bewegen.
  • Met één hand fietsen en in de andere hand een tas met spullen vasthouden.

 

 

Doe dit wél als je bagage meeneemt op de fiets:

  • Neem je bagage mee in een goede rugzak.
  • Doe je bagage in fietstassen of een fietsmand. Heb je zware bepakking bij je, maak die dan zo laag mogelijk vast op je fiets. Zorg dat de tassen goed vastzitten en niet kunnen wapperen.
  • Maak je bagage vast onder stevige snelbinders en zorg dat er niets uit je tas kan vallen.

 

 

De kinderkerstviering
Hallo Jongens en meisjes,
Het duurt allemaal nog wel lang voordat het Kerstmis is, maar wij (de kinderwerkgroep van de parochie van de Vrede) zijn toch al met de voorbereiding van de kinderkerstviering van de parochie bezig. En daar kunnen we best wat hulp van kinderen bij gebruiken!

Het gaat om de kinderkerstviering in de kerk (naast onze Gummarus school) op zaterdag 24 december 2011 om 17.00 uur.

Alle kinderen (kerks of niet kerks) uit groep 3, 4 en 5 worden gevraagd mee te doen met zingen en toneelspelen !!! Je moet natuurlijk wel een paar keer het zingen en het kerstspel komen oefenen. Plaats van oefenen: in de kerk.

Data: 
wo       7 dec.  13.30-14.15               
vr         9 dec.   15.45-16.30  
wo       14 dec.   13.30-14.30 (kwartiertje langer)      
vr         16 dec.   15.45-16.45 (kwartiertje langer)      
wo       21 dec.   13.30-14.30 (kwartiertje langer)      
do        22 dec.   15.45-16.45  Generale repetitie       
za         24 dec.   17.00-18.00  KINDERKERSTVIERING !!!

Als je het leuk vindt om te zingen  en  met het kerstspel mee te spelen, mail dan onderstaande gegevens door aan jvtillo@home.nl. Of vul onderstaand briefje in en lever het uiterlijk  2 december in bij :

Corina Luijkx              
Kastanjelaan 11          Steenbergen                
Tel: 566373

Ik wil graag zingen en meedoen met het kerstspel en lever dit briefje uiterlijk 2 december in en ik kom ook 7 december naar de 1ste repetitie.

Naam:

groep:

Telefoon:

Emailadres:

Ik wil het liefst een rol met/zonder tekst

Ik durf wel/niet alleen zingen