Medezeggenschapsraad

Als ouder zult u wellicht wel eens gehoord hebben van de medezeggenschapsraad (MR).

De MR is het medezeggenschapsorgaan van school. Waar bedrijven een ondernemingsraad hebben, hebben wij de MR. In de MR hebben ouders en leerkrachten zitting. De MR kijkt mee op school, op beleidsmatig gebied. Soms wordt van de MR een advies gevraagd, soms heeft de MR instemmingsrecht.
Zes enthousiaste ouders en leerkrachten vormen binnen de Gummarus de medezeggenschapsraad. Wij stellen ons graag aan jullie voor:

 

Claudia van den Branden           oudergeleding                                  lid

Joyce Mulders- Herrings             personeelsgeleding                         secretaris

Sander Raes                               oudergeleding                                  lid

Marjoleine Schut- de Loos          personeelsgeleding                          voorzitter

Angelo van den Berg                   oudergeleding                                  lid

Sylvie Snoek                                personeelsgeleding                         lid

 

Als MR staan wij voor de Gummarus. Mocht u opmerkingen hebben die voor ons als MR bestemd zijn of input willen leveren voor één onze vergaderingen, mail deze dan naar mr.gummarus@lpsnet.nl of kom langs tijdens een vergadering (data op te vragen bij de secretaris).

 

Want samen maken we de wereld!