Notulen vergadering 22-02-2016

Aanwezig:       Kim, Esther, Miranda v.d. P., Desiree, Frieda, Bianca, Rian, Will & Marieke

 

Afgemeld:       Wanda, Carly, Cindy, Miranda S., Wianda, Carmen, Janneke

 

 

 1. Opening

Bianca opent de vergadering.

 

 1. Mededelingen

Geen mededelingen

 

 1. Ingekomen post

Geen post.

 

 1. Notulen 26 januari 2016

Geen op- of aanmerkingen. Met dank aan Miranda S. voor het opstellen van de notulen.

 

 1. Evaluatie carnaval
 • Bianca gaf aan dat er toch nog te weinig verkeersregelaars waren; 9 personen. Men heeft vooruit moeten lopen om toch alle kruispunten kunnen bezetten.
 • Het was een hele grote lange optocht, met veel gaten. Bianca oppert het idee om eventueel een toeter op bepaalde momenten af te laten gaan, zodat iedereen tegelijk zijn of haar act kan doen.
 • Will geeft aan dat men volgende jaar eventueel de route wil inkorten.
 • De school ziet graag nog meer muziek in de optocht, er waren wel boomboxen en het schoolorkest op verschillende plekken in de optocht, maar nog meer (live) muziek is gewenst. Het idee wordt geopperd om een gelegenheidsband te vormen met kinderen en ouders, buiten het schoolorkest om. Een oproep kan in de ouderinfo gedaan worden.
 • Plaats van het gevolg zou ook kunnen helpen om de optocht niet zo op te laten stropen.
 • Jocelijn zal de plattegrond van de route opnieuw nummeren voor de verkeersregelaars, als de nieuwe ingekorte route bekend is.
 • Parallelklassen mogen met elkaar een groepje vormen in de optocht.

 

Carnaval in de stad:

 • Alles goed gegaan, ze zijn 2e Erg leuk! De werkgroep is binnen het budget gebleven; er is ongeveer nog 40 euro over van het budget. Hiervan zijn ook de medailles voor de optocht op school betaald. Er ontstaat een discussie over het feit dat medailles en de chips niet uit het budget van de  carnaval werkgroep betaald moet worden. Miranda geeft aan dat men eventueel ook Vuurwerkland (René Quintus) zou kunnen benaderen voor sponsoring / korting voor vaantjes of medailles, omdat deze toch wel erg prijzig waren.

 

 1. Tenues
 • Er is vanuit de directie een verzoek gekomen om nieuwe tenues (shirts, broekjes, sokken, tassen, etc. voor 2 volledige teams) voor de sportactiviteiten buiten schooltijden (schoolatletiek, schoolzwemmen, etc. ) te laten maken. De huidige zijn versleten. Hier was binnen het OC nog budget voor. De kosten bedragen 2080 euro. Ze zullen worden besteld bij Sportshop Heshof. Bianca geeft nog aan Wietse door dat er ook wel een aantal kleinere maten bij mogen, omdat anders de shirts voor sommige kinderen heel groot kunnen zijn. Op dit moment is er 1 maat besteld.

 

Rondvraag:

 • De actuele informatie voor de website kan naar Wietse gestuurd worden.

 

 1. Sluiting

Bianca sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de aanwezigheid.

 

 

Actielijst      
Datum Wie Onderwerp Uiterlijke actiedatum
  Bianca Schooltenues: kleinere maatjes  
  Miranda Informatie website updaten  

 

 

Volgende vergadering is dinsdag  12 april 20.00 uur.

Notulen vergadering 05-01-2016

Aanwezig:       Cindy, Bianca, Rian, Carly, Wianda, Carmen, Janneke, Miranda S., Wanda,

Jocelyn, Chris, Marja Geers, Rosalinda Goedegebuure, Ria Jansen

 

Afgemeld:       Kim, Esther, Miranda v.d. P., Desiree, Frieda

 

 

 1. Opening

Bianca opent de vergadering.

 

 1. Mededelingen

Geen mededelingen

 

 1. Ingekomen post

Geen post.

 

 1. Notulen 9 November 2015

Geen op- of aanmerkingen

 

 1. Evaluatie Sint-Maarten

Men hoefde zich dit jaar niet aan te melden, maar bijna alle leerlingen liepen mee van de groepen 1 t/m 5. Dit jaar liepen er 2 bandjes/orkesten mee verdeeld over de stoet en dat was erg leuk. Het was een muzikale gezellige boel. Attenties achteraf vielen ook goed in de smaak. De werkgroep heeft een paar puntjes die ze volgend jaar aanpassen waaronder:

 • Kinderen moeten bij de hoofdingang worden afgezet, uitgezonderd de peuters. Dit voorkomt een hoop hectiek/drukte in de school en vertraging van de opstelling.
 • Volgend jaar is het op Vrijdagavond, de werkgroep beslist dan of er wel of niet moet worden aangemeld vanwege het feit dat er nu misschien minder leerlingen zullen meelopen.
 • De “Zo op de Gummarus” bus zal volgens jaar voorop rijden in de stoet i.p.v. een ouder.

 

 1. Carnaval

Rosalinda heeft overleg gehad betreft de schooloptocht op Vrijdagmiddag 5 Februari met Esther en Kim van de OC werkgroep Carnaval. Onderstaande punten zijn besproken:

 • Voorop in de stoet loopt Corine Augustijn weer met muziek.
 • Jury word extern geregeld. Er zijn 5 juryleden;

Wietse, vriend van Marjoleine, vriend van Rosalinda, man van Ria (Jack Embregts) en een vriend van hem.

 • Er zijn te weinig medailles aanwezig op school, we hebben er ongeveer 40 nodig en er zijn er 29.

-Esther gaat deze bestellen.

 • Er moeten verkeersregelaars worden benaderd, wie doet dit?

-Bianca geeft aan dit z.s.m. te regelen en vraagt tevens een opvolger voor deze taak vanwege haar laatste half jaar als voorzitter en lid van het OC.

Jocelijn gaat dit doen en kijkt alvast met Bianca mee. Inmiddels is de mail met oproep al verzonden door Wietse via Safeschool!

 • Op 5 Februari moet het plein versierd worden, groep 8 helpt mee, wie coördineert dit vanuit het OC?

-Dat doet Miranda S. Wanda en Carmen geven aan waarschijnlijk ook te komen helpen versieren.

 • Wie maakt er foto’s tijdens de optocht?

-Dat doet Wianda. Chris geeft aan dit ook wel te willen. Hun gaan dit nu samen doen. Beiden staan ze dan op een ander punt.

 • 22 Januari komt het gevolg op school om het Carnavalslied aan te leren. Wie maakt er dan foto’s?

-Dit doet Miranda S.

 • Esther zorgt dat er voor iedere leerling chips is. Hoeveel leerlingen zijn er?

-390 in totaal.

 

Dan word er gevraagd naar de plannen van de OC werkgroep Carnaval???

Carly geeft aan dat er nu 18 aanmeldingen zijn, maar dat ze de inschrijftermijn hebben verlengd naar 8 Januari. Ze hopen op nog meer aanmeldingen.

Het motto is: “Strienestad in volle bloei”. Carly twijfelt of ze alles mag vertellen en verklapt alvast dat het iets word met dokters en verpleegsters, pleisters plakken enz.

Ook geeft ze aan dat ze het privé erg druk heeft en dat de tijd die hierin gaat zitten erg tegenvalt. Ze vraagt of er liefhebbers zijn die haar eventueel willen opvolgen want dit is haar laatste jaar in deze werkgroep.

 

 1. Budgetten

De budgetten per werkgroep worden doorgenomen op basis van het budgetoverzicht. Er zijn een aantal opmerkingen bij het overzicht vanuit het bestuur:

 • Carnaval; Dit budget is gebaseerd op €10,- per kind.
 • Schoolreisbijdrage; Dit budget is incl. de eindactiviteiten van groep 8
 • Groot doel, jaarlijks te bepalen; Er word aangegeven dat dit budget vrij te besteden is voor een leuk doel voor de hele school. Maar dit is al 2 jaar niet benuttigt. De vraag aan het Gummarus team om hier eens samen over na te denken. Het is zonde als dit niet word besteed!

 

Bianca vraagt of er misschien mensen zijn die nog iets missen of willen toevoegen?

-Janneke geeft aan dat ze graag de vrijwilligers van het “oud-papier” jaarlijks een klein bedankje wil geven voor hun inzet. Dankzij hun halen wij jaarlijks heel veel geld op waar we leuke dingen van kunnen doen. Er word besproken dat ze voor max €5,- per vrijwilliger een leuke attentie kan verzorgen.

 

 1. Rondvraag
 • Rosalinda geeft nog aan dat “Jan Oorlog” afscheid neemt en dat Wietse een leuke attentie regelt vanuit de Gummarusschool. Dit zal tijdens de prijsuitreiking Vrijdag 5 Februari op het schoolplein plaatsvinden.
 • Chris is vanuit het OC verantwoordelijk voor de input in de ouderinfo. Ze vraagt zich af wat de deadline is voor het insturen van informatie en waar ze dat naartoe moet sturen. Bianca geeft aan dat ze dit even met Wietse moet opnemen.
 • Miranda S. vraagt zich af of er vanuit het OC nog iets voor Els word gedaan m.b.t. haar afscheid Vrijdag 8 januari? Cindy geeft aan dat er bloemen worden verzorgd en dat wij een kleine bijdrage leveren in de kosten van het algehele programma die dag. Miranda S. vraagt of zij een leuk cadeautje mag samenstellen.

Inmiddels heeft Miranda S. afgelopen Vrijdag een “bakpakketje” overhandigd namens alle OC leden incl. een bedankje voor de samenwerking.

Els gaf aan dat ze heel veel bewondering heeft voor ons betrokken team van vrijwilligsters en dat ze het erg waardeert dat wij ons allemaal zo belangeloos en enthousiast inzetten voor de leerlingen. Dat zie je volgens haar op heel weinig scholen zo goed geregeld. Dus iedereen ontzettend bedankt voor alles namens Els.

 

 1. Sluiting

Bianca sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de aanwezigheid.

 

 

Actielijst      
Datum Wie Onderwerp Uiterlijke actiedatum
Z.s.m. Esther Medailles en chips bestellen Carnaval
Z.s.m. Bianca/ Jocelijn Verkeersregelaars oproepen Carnaval

 

22-01-2016 Miranda S. Foto’s maken tijdens aanleren Carnavalslied in gymzaal.
05-02-2016 Miranda S./ Wanda/Carmen Plein versieren Carnaval/opruimen na afloop!
05-02-2016 Wianda/ Chris Foto’s maken tijdens optocht  
Z.s.m. Miranda S. Cadeautje regelen afscheid Els 08-01-2016

 

 

Volgende vergadering is Maandag 22 Februari 20.00 uur. Graag tot dan.

Notulen jaarvergadering 09-11-2015

Aanwezig:       Cindy, Rian, Carmen, Frieda, Desiree, Wanda, Jocelyn, Joyce, Miranda S., Miranda

vd P., Ester, Rian, Edith,  Els, Brigitte

 

Afgemeld:       Wianda, Carly, Desiree, Kim, Rian Janneke

 

 

 1. Opening

Bianca opent de vergadering.

 

 1. Bestuur mutaties

Vanaf volgend jaar zal het bestuur bestaan uit:

 • Nieuwe voorzitter: Jocelijn
 • Nieuwe penningmeester: Ester
 • Nieuwe secretaris : Miranda S.

 

 1. Samenvatting activiteiten 2014/2015:

De volgende activiteiten hebben o.a. plaatsgevonden.

 • Kerstmarkt
 • Carnavals optocht
 • Sinterklaas
 • Rijksmuseum
 • Koken
 • Schoolreisjes
 • Klassenbudget
 • Avondvierdaagse

 

N.a.v de vraag van de voorzitter of de leerkrachten nog wat missen in hun klas of op school. Edith zou graag meer / andere boeken hebben. Er worden een aantal  ideeën aangebracht. Edith gaat zich hier over beraden.

 

 1. Financieel overzicht

Zie bijlage

 

N.a.v het financieel overzicht geeft de voorzitter aan dat meer budget voor cultuur beschikbaar is dan dat er dit jaar gebruikt is. Dit mag gewoon besteedt worden. Volgende reguliere vergadering komt dit op de agenda om dit te bespreken.

 1. sluiting Bianca sluit de vergadering.

Notulen vergadering oudercomité 09-11-2015

Aanwezig:       Cindy, Rian, Carmen, Frieda, Desiree, Wanda, Jocelyn, Joyce, Miranda S., Miranda

vd P., Ester, Rian, Edith,  Els, Brigitte

 

Afgemeld:       Wianda, Carly, Desiree, Kim, Rian Janneke

 

 

 1. Opening & voorstellen nieuw OC lid

Bianca opent de vergadering en stelt Chris Lauwers voor ons nieuwe lid.

 

 1. Mededelingen

Geen mededelingen

 

 1. Ingekomen post

Geen post.

 

 1. Notulen 29 september 2015
 • Geen op- of aanmerkingen

Uitnodiging van de jaarvergadering is niet in de ouderinfo geplaatst.

 

 1. Evaluatie Verjaardagsdag & dag van de Leraar
 • Complimenten voor de werkgroep. Leerkrachten vonden het leuk.

 

 1. Evaluatie schoolfotograaf
 • Ging goed. Foto’s werden in de BSO gemaakt, dit maakte het wat lastiger. Ook ouders vonden het lastig dat het niet gecommuniceerd was. Het was erg laat doorgegeven. Dit wordt volgend jaar aangepast. Fotograaf was ook fijner dan vorig jaar.
 • Wietse vroeg zich af op een dinsdag of donderdag kon, in verband met de teamleden op de foto. Na volgend jaar kan het wel, in verband met een teamfoto.

 

 1. Sint maarten optocht
 • Dit jaar kan iedereen meelopen tot en met groep 5. Voor iedereen is er een snoepzakje. Niet lopen, geen zak. Verkeersregelaars zijn geregeld.

 

 

 

 

 1. Verzoek: bijdrage schoolschaatsen vanuit OC
 • Wietse heeft gevraagd om een bijdrage 3 euro per kind. De kosten die wij bijdragen zullen max 1,50. We vinden dit veel, misschien is er nog iets te regelen. Groepen 4 tot en met 8.

 

 1. Rondvraag
 • Geen vragen.
Actielijst      
Datum Wie Onderwerp Uiterlijke actiedatum
Altijd Iedereen Onderwerpen nieuwsbrief

 

7-7-2015 Wietse Bord oud papier bij hoofdingang (laten) verwijderen  
7-7-2015 Iedereen Aangeven interesse penningmeester  
7-7-2015 Rosalinda (?) Inventariseren wat er stuk is of mist in de spelcontainer  
  Cindy Automatische incasso onderzoeken  
  Wietse Ouders aanspreken/informeren niet meer op de stoep te staan met fietsen bij hoofdingang  

 

Notulen vergadering oudercomité 29-09-2015

Aanwezig:       Cindy, Rian, Carly, Kim, Wianda, Anouska, Carmen, Frieda, Desiree, Wanda,

Jocelyn, Joyce, Wietse, Miranda, Geeske

 

Afgemeld:       Ester, Miranda S, Janneke

 

 

 1. Opening

Bianca opent de vergadering.

 

 1. Mededelingen

Geen mededelingen

 

 1. Ingekomen post

Geen post.

 

 1. Notulen 7 juli 2015

Geen op- of aanmerkingen

Aktielijst

Wietse is nog bezig met de raamdecoratie.

 

 1. Verjaardagsdag

Thema van de verjaardagsdag is “Raar maar waar” Deze dag is altijd gekoppeld aan de Kinderboekenweek. Er is een deel van de kosten van de Mr. Diamond show wordt door het OC bijgedragen.

Door alle groepen is aan het nieuwe logo met mozaïek gewerkt, dit is het gezamenlijke cadeau van de kinderen aan de leerkrachten.

 

 1. Dag van de leraar

 

 

 1. Jaarvergadering

Eerstkomende vergadering is de jaarvergadering, ook deze keer zonder thema avond. Uitnodiging komt via de ouderinfo. Dit zal Miranda naar Wietse sturen. We zullen een half uur eerder beginnen (om 19.30) en daarna kunnen ouders en overige leerkrachten aansluiten voor de jaarvergadering . Niet alle leerkrachten hoeven meer aanwezig te zijn.

 

 

 

 1. Inloopavond/ouderbijdrage/incasso

Miranda S. geeft aan dat er volgend jaar rooster gemaakt moet worden voor het innen van de ouderbijdrage. Met OC leden uit de bovenbouw en onderbouw.

Er wordt gevraagd of er toch niet op 2 verschillende momenten de klasinformatie gegeven kan worden, zodat ook ouders met kinderen in verschillende klassen naar de betreffende informatie kunnen gaan. . Wietse geeft aan dat het eigenlijke doel is om een persoonlijk gesprek aan te gaan met de ouders en de leerkracht; kennismaken. De informatie die wordt besproken in de klas wordt eerder ook digitaal doorgegeven via Safeschool. Wietse zal echter toch kijken naar de indeling.

 

Er zijn veel ouders die betaald hebben voor de ouderbijdrage.  Automatische incasso wordt door Cindy onderzocht, dit is echter niet erg gemakkelijk. Nadere info volgt later.

 

 1. Schoolfotograaf

Wanda geeft aan dat er een verzoek is geweest van ouders voor een andere fotograaf. Omdat ze de foto’s niet mooi genoeg vonden en tevens is er iets mis gegaan met de na fotografie.

Wanda heeft dit aangegeven bij de fotograaf en deze wil ons wel tegemoet komen met een 1 euro korting op de foto’s. We gaan nogmaals met de huidige fotograaf in zee. Mocht het dit jaar alsnog niet meer bevallen, zal er gekeken worden naar een andere fotograaf. Wanda stemt een datum af en regelt zelf hulp voor deze dag.

 

 1. Sint maarten optocht

De Sint Maarten optocht is weer op woensdag 11 november i.s.m. ZO en Pippi. Wij doen het dit jaar anders. Kinderen krijgen wel een brief mee maar hoeven zich niet meer op te geven. Andere jaren bleek dat kinderen die zich niet hadden opgegeven toch kwamen of andersom. Wij kopen als werkgroep toch snoepzakken voor alle kinderen van de groepen 1 t/m 5 dus eens kijken of het zo beter werkt. Wel staat duidelijk in de brief dat ze OP TIJD aanwezig moeten zijn want de stoet vertrekt gewoon om 18.30 uur!

Verkeersregelaars: Wietse stuurt een aparte mail naar alle ouders.

Carly helpt Miranda S. in de werkgroep

 

 1. Invulling bestuur volgend jaar + werven nieuw OC lid groep

Er hebben zich twee mensen vrijwillig opgegeven als bestuurslid

Voorzitter: Jocelijn

Secretaris: Miranda S.

Voor de functie van penningmeester zoeken we nog iemand.

 

Miranda vd P. zal de leerkrachten van de groepen 1 / 2 een brief sturen met werving voor een nieuw OC lid. Via Miranda S. heeft zich iemand aangemeld. We geven echter de voorkeur aan het feit dat we eerst de ouders uit groep 1 / 2 de gelegenheid te geven om lid te worden van het OC.

 

 1. Standaards schoolorkest

Standaards zijn geleverd door Volharding. Er is echter nog geen communicatie geweest omtrent het feit dat de kinderen geen standaards meer van thuis mee hoeven nemen. Wietse zal dit oppakken.

 

 1. Kerst

Anouska vertelt dat de kerstviering op vrijdag 18 decemer is.  Opening zal geschieden met behulp van het schoolorkest. Daarna volgt een ontbijt in de klassen. Borden, bekers en bestek mogen aangekocht worden; de rekening hiervoor zal naar het OC gaan. Dit is al een aantal jaar geleden besloten. Na het ontbijt volgt een gezamenlijke viering in de gymzaal. De kinderen moeten in de middag ook naar school. Zij volgen dan een eigen programma in de klas.  De vraag wordt gesteld  of het mogelijk is om de kerstversiering deze vrijdagmiddag ook direct op te ruimen. Carly, Jocelyn en Rian zullen dit opruimen eventueel met hulp van de kinderen van groep 7/8. Op 7 december zullen Kim, Carly en Rian en eventueel met de kinderen van groep 7 en 8 de kerstversiering opzetten.

 

 1. Sinterklaas

2 november wordt het pas duidelijk wat het verhaal wordt van Sinterklaas, dit zal gevolgd worden in de klassen. 1 december komt de Sint op school. Miranda S. en Kim zullen de Sint begeleiden deze dag door de school. Wanneer er hulp nodig is voor het inpakken van de kadootjes, zal Miranda S. dit inroepen.

 

 1. Indeling werkgroepen 2015 / 2016

Deze is besproken en volgt later per mail.

 

 1. Rondvraag

 

 • Joyce vraagt of het mogelijk is dat OC leden de organisatie en begeleiding op zich nemen met betrekking tot het wedstrijdzwemmen tussen verschillende scholen uit de regio . Dit is altijd in De Schelp in Bergen op Zoom. Het betreft 1 zaterdag en eventueel nog een extra dag, wanneer de leerlingen doorgaan naar de volgende ronde. Een zwemteam bestaat uit 6 kinderen uit de groepen 3 tot en met 8. Edith en Joyce hebben dit jaren gedaan, maar dienen hun uren terug te brengen waar mogelijk en graag zouden ze zien dat ouders dit overnemen. Andere ouders zullen worden gevraagd, omdat binnen het OC er geen vrijwilligers zijn die dit over zouden willen nemen.
 • Joyce geeft aan dat ze dit jaar ook weer graag naar het Rijksmuseum willen gaan met de kinderen van groep 8 en vraagt of het mogelijk is door de dag weer te laten betalen door het OC. Dit is geen probleem, dit is gebudgetteerd.
 • Carmen vraagt of er toch geen musical kan komen in groep 8. De groep wil heel graag. Joyce geeft aan dat niet alle kinderen dit leuk vinden, en dat de taken ook niet altijd evenredig verdeeld zijn/waren. Denk hierbij aan hoofdrol, bijrol en decorbouw. Kinderen hebben groot aandeel, maar dat geldt dan niet voor iedereen. Er is dus daarom gekozen voor de afscheidsavond zoals deze de afgelopen jaren wordt gedaan. En dit wordt als leuk ervaren door de kinderen, leerkrachten en ouders. Deze avond is eigenlijk een soort musical, omdat de kinderen de avond helemaal zelf bedenken en ook komen alle kinderen op het podium en krijgen allen evenveel aandacht.
 • Jocelyn geeft aan dat het vervelend was dat de website laat is aangepast qua vrije dagen en vakanties. Dit heeft ze ook van andere ouders vernomen. Wietse geeft aan dat de data ook tweemaal vermeld stonden ook in de ouderinfo.
 • Carly geeft aan dat het erg vervelend is dat wanneer je de kleuters ophaalt vanaf de hoofdingang, dat er veel ouders met de fiets staan te wachten op de stoep. Het is lastig om daar langs te lopen c.q. over te steken. Wietse neemt dit op en de ouders zullen aangesproken worden.

 

 

 1. Sluiting

Bianca sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de aanwezigheid.

 

 

Actielijst      
Datum Wie Onderwerp Uiterlijke actiedatum
27-8-2014 Wietse Folie buitenkant ramen school  
Altijd Iedereen Onderwerpen nieuwsbrief

 

7-7-2015 Wietse Bord oud papier bij hoofdingang (laten) verwijderen  
7-7-2015 Iedereen Aangeven interesse penningmeester  
7-7-2015 Rosalinda (?) Inventariseren wat er stuk is of mist in de spelcontainer  
  Miranda vd P Uitnodiging jaarvergadering  
  Cindy Automatische incasso onderzoeken  
  Wietse Verkeersregelaars vragen sint maarten optocht  
  Miranda vd P Brief sturen leerkrachten 1 / 2 nieuw oc lid  
  Wietse Ouders aanspreken/informeren niet meer op de stoep te staan met fietsen bij hoofdingang  
  Wietse Leden schoolorkest informeren mbt muziekstandaards.  

 

 

Volgende vergadering 9 november 19.30 uur… aansluitend 20.00 uur jaarvergadering.

Notulen vergadering 9-12-2014

Aanwezig:

Frieda Vughts, Wanda Janssen, Jolanda Bos, Manuela Vergeer, Wianda de Frel, Kim Liefhebber , Janneke Valkenborg, Carmen Sertons, Miranda Suikerbuik, Cindy Dam, Bianca van der Holst, Miranda van der Pligt,  Eveline van Kaam, Corina Luijkx. Anouska Hamelink (team), Marieke Staps (team), Sandra Dingenouts, Rian van Meer, Rosalinda Goedegebuure.

 

Afwezig (m.k):

Carly Daalmans, Janneke Valkenborg, Miranda Suikerbuik

Afwezig (z.k): Desiree Bax

 

 1. Opening

Bianca opent de vergadering en heet iedereen welkom

 

 1. Mededelingen

 1. Notulen

Jaarvergadering: .Geen opmerkingen

Reguliere vergadering:

aktielijst;

 • Het idee omtrent het schoolorkest is niet gecommuniceerd, Sandra neemt dit op.
 • Wietse is bezig met de evt. bestickering van de ramen

 

 1. Evaluatie Sint Maarten

Verliep goed volgens Manuela. Rood-wit lint was fijn geweest aan de voorkant bij het hek, omdat de pionnen niet werden gezien. Verkeersregels waren er ook net voldoende. Pasjes verkeersregelaars wordt geregeld.

 

 1. Evaluatie schoolfotograaf

Op zich goed gegaan, Wanda vond de foto’s wat flets. De schoolfotograaf  heeft bij 1 de foto overschreven van een kindje met dezelfde voornaam. Dit is wel slordig. In maart komt de fotograaf nogmaals.

 

 1. Evaluatie sinterklaas

Alles goed gegaan, leuke cadeaus,  geen opmerkingen.

 

 1. Carnaval

De brief voor aanmelden voor de optocht in de stad is eruit, Wietse verstuurt de brief deze week. Carmen licht het idee voor de optocht toe.

 

De werkgroep carnaval op school bestaat vanaf heden uit Rosalinda en Marjoleine en Wil. In de eerste week van januari zal de werkgroep bij elkaar komen. Vanuit het OC zullen hier Carmen, Miranda & Jolanda bij aanwezig zijn..

 

 1. Kerstmarkt

Er wordt aangegeven wat er allemaal staat te gebeuren op de kerstmarkt. Hulp wordt gevraagd aan de andere OC leden. Leerkrachten mogen zelf hun eigen gemaakte kosten verhalen, die ze hebben besteedt aan de kerstknutsels.

 

 1. Klassenbudget

Is in principe afgeschaft. Het was altijd 75euro per schooljaar. Leerkrachten gaven aan dat wel erg prettig was en willen het graag behouden, afgesproken wordt dat er het budget voor dit jaar op 40 euro per klas gesteld wordt.

 

 1. Groep 6 excursie

Josina had een ver verzoek in gediend voor een excursie. Er mag ieder jaar een verzoek in gediend worden. Voor excursies is er een cultuurbudget. Miranda koppelt terug naar Josina.

 

 1. Uitnodiging kerstborrel 17-12

Alle OC Leden worden uitgenodigd om aansluitend aan de kerstmarkt op de kerstborrel van de leerkrachten te komen, als bedankje voor de grote inzet van uit het OC.

 

 1. Afscheid Eveline

Eveline wordt bedankt voor haar inzet in het oudercomité. We wensen hun veel geluk voor de toekomst.

 

 1. Rondvraag
 • Anouska: dit jaar is de Gummarusschool aan de beurt om het praktijk verkeersexamen te regelen. Dit is half april. Er moeten minimaal 9 controleposten door onze school verzorgd worden. Wie kan helpen graag aanmelden bij Anouska. Komt ook op de agenda terug van april
 • Corine gaat verhuizen naar BOZ.
 • Scholenmarkt: hele hoge opkomst. Dit jaar voor het eerst digitaal gewerkt, dit was een stuk efficiënter. Ook voor de ouders. Verbeterpunt :volgend jaar ook een berichtje terug voor de ouders met school en tijd. En dat je ook het eerste blok niet hoeft te kiezen, zodat je wat later kan komen.
 1. Sluiting

Bianca sluit de vergadering en bedankt iedereen voor haar aanwezigheid.

 

Actielijst      
Datum Wie Onderwerp Uiterlijke actiedatum
13-10-2014 Wil Carla K. contacten over schoolorkest zsm
27-8-2014 Wietse Folie buitenkant ramen school
Altijd Iedereen Onderwerpen nieuwsbrief

 

Notulen vergadering oudercomité 13-10-2014

Aanwezig:
Frieda Vughts, Wanda Janssen, Jolanda Bos, Manuela Vergeer, Wianda de Frel, Carly Daalmans, Kim Liefhebber , Janneke Valkenborg, Carmen Sertons, Miranda Suikerbuik, Cindy Dam, Bianca van der Holst, Miranda van der Pligt, Ingrid Bastiaansen (team), Jack Kil (team), Wil Mulders (namens MT), Brigitte Veraart (team)

Afwezig (m.k):
Eveline van Kaam, Corina Luijkx en Desiree Bax
1. Opening
Bianca opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Voorstellen nieuwe OC leden
Nieuwe leden stellen zich voor. Er is nu alleen nog een vacature voor groep 1. Deze wordt uitgezet in januari/februari.

3. Mededelingen
Georgette is gestopt met OC omdat ze het o.a. erg druk heeft met haar dagelijkse werkzaamheden.

4. Ingekomen post
– Geboortekaartje Joyce
– Edukans: schoenendoosproject.

5. Notulen 27 augustus 2014
n.a.v:
Pagina 1:
Sandra, Ria en Wil zijn samen met Els en Wietse vertegenwoordiging van het managementteam.
Pagina 2:
Er staat: kerstmarkt is tot 20.30 uur. Is dit niet laat ivm school andere dag? Besloten is dat de kerstmarkt van 18.00 – 20.00 uur zal plaatsvinden. .
Aktielijst:
– Oud papier: het is niet mogelijk om extra papierbakken te krijgen omdat school als een bedrijf/organisatie gezien wordt. We hebben nu 4 papierbakken, tot nu toe kan men dit 2x in de maand aanbieden. 1x per maand door in de container te gooien en 1x door de bakken voor te zetten. Will neemt dit met Wietse op.
– Er wordt door school een wensboom gemaakt/geregeld voor de wensen van de kerstmarkt. Het doel van de wensen moet iets maatschappelijks in Steenbergen zijn.
– Offerte voor het opvragen van de folie op de ramen is gedaan. Voorgesteld is om te bekijken of het niet toepasbaar is voor de gehele school. Blijft op de aktielijst, wordt met Wietse opgenomen.
– N.a.v. de brief voor verkeersregelaars zijn er meerdere aanmeldingen binnengekomen. Alle aanmeldingen moeten zich melden/doorgestuurd worden naar Bianca, zij krijgen dan een inlogcode.
– Karretje springkussen wordt gemaakt.

6. Evaluatie & Enquête inloopavond (zie bijlage)
Evaluatie :
Uitgekomen waar we als oudercomité bang voor waren. Sommige ouders waren te laat in de verschillende klassen omdat zij meerdere kinderen op school hebben. Het wordt als jammer ervaren dat het informatieve gedeelte in de klassen geen twee keer gedaan is. De aanwezige leerkrachten geven aan dat het geen probleem zou zijn om dit twee keer te doen. Opgemerkt wordt wel dat er dan eventueel minder tijd beschikbaar zou zijn om met ouders te spreken. De informatieve markt is als erg leuk ervaren. De insteek van Els om met iedereen het schooljaar te openen, was ook leuk, echter was het erg rumoerig op het plein, zodat niet iedereen alles kon volgen. Wil bespreekt deze punten met het MT.

Enquête
Bianca bedankt de leden voor het afnemen van de enquête. De uitkomst van de enquête verbaast haar niet, De vraag die we ons wel moeten stellen is hoe actief de ouders zelf zijn in het verzamelen van info. Als OC zijn we transparant en publiceren we o.a. alle notulen op de internetsite van school. Daar kunnen de ouders al heel veel informatie terug vinden.
Naar aanleiding van de enquête zijn er ook een aantal vragen gesteld en opmerkingen gegeven door ouders:
– Bord met opbrengst oud papier is leeg
Kim gaat nogmaals achter de cijfers aan voor het kenbaar maken hoeveel oud papier we per maand opgehaald hebben.
– schooltijden zijn gewijzigd en de wijze waarop: kan het OC onderzoeken of er onder ouders draagkracht is?
Wil geeft aan dat Els dit onderwerp besproken heeft in alle formele lagen van school (MR, MT, ouderpanel, OC, etc). De insteek van het verkorten van de lunchpauze is dat de leerkrachten in de middag meer tijd hebben voor gesprekken, vergaderingen en administratie. Er wordt opgemerkt dat dit niet goed gecommuniceerd is richting de ouders. Wil bespreekt dit in het MT.
– Meer informatie: activiteiten worden geschrapt, in hoeverre heeft het OC hier invloed op?
Wil geeft aan dat alle ideeën altijd welkom zijn, maar dat het managementteam beslist of iets mogelijk is en in het leerproces past.

Wil geeft ook nog aan dat Els niet op de hoogte was van de enquête en dat zij graag op de hoogte gehouden wil worden van dit soort activiteiten. Bianca vertelt dat Wietse wel op de hoogte was en dat de strekking van de enquête ook besproken was in de vorige vergadering.
7. Sint Maarten
De optocht is voor alle kinderen tot en met groep 5. Dit jaar lopen ook de BSO en Pippi weer mee. De route is ook hetzelfde als vorig jaar. Snoepzakjes worden ingekocht via de Sligro. Om 17.55 uur gaat de school open en verzamelen de kinderen in hun eigen klas. Om 18.15 uur zal de optocht starten. Miranda zal een overzicht naar Bianca sturen ivm het regelen van verkeersregelaars.

8. Kerstmarkt
De leden van de werkgroep zijn druk bezig. Men is nog op zoek naar cadeau’s voor het enveloppen spel en loterij. Er worden ook nog sponsoren gezocht. Mocht je cadeau’s hebben, dan deze graag afgeven bij leden, zodat ze geregistreerd kunnen worden.

Me wil ook bonbons verkopen, maar VV Steenbergen doet dit ook al rond deze tijd, het wordt als niet handig ervaren om in elkaars vaarwater te zitten. Het idee wordt geopperd om eventueel kerststaven of –kransen te verkopen. De werkgroep zal dit bespreken.

Miranda vd P. heeft een idee om altijd (markt)kramen te hebben. Als we geraamtes maken die we eenvoudig op de tafels vast kunnen maken, zijn er altijd kramen beschikbaar en hoeven we deze niet te lenen van anderen. Carly wil wel kijken of zij aan hout kan komen. We denken aan 10 kramen.

De verwachting is dat alle OC leden helpen op de avond zelf. Wanneer je niet kan, laat dit dan even weten. Leerkrachten dragen zelf zorg voor hun kraam/tafel. Ook willen we graag hulp op de woensdagmiddag zelf.

9. Evaluatie verjaardagsdag
De verjaardagsdag is als heel leuk ervaren, voor zowel het team als door de werkgroep. De vraag wordt gesteld of er voortaan een foto doorgestuurd kan worden, zodat we weten als OC ook wat er is gegeven, dit wordt geregeld.

Ook dit jaar waren er toch weer kinderen die een kadootje bij hadden. Volgend jaar misschien op de uitnodiging vermelden dat dit niet nodig is, omdat het OC het cadeau voor de klas verzorgt.

Carmen geeft aan dat ze het wel veel vond bij elkaar; verjaardagsdag, Dag van de leerkracht en dan vrijdag ook nog suikerspinnen. De suikerspinnen wilde de werkgroep eerst op de verjaardagsdag zelf doen, maar toen was er ook al geregeld dat de kinderen muffins konden versieren. Omdat de verjaardagsdag gekoppeld was aan de Kinderboekenweek, is er besloten dat er aan einde van de Kinderboekenweek de suikerspin werd uitgedeeld.

10. Nieuwe werkgroep kleuteractiviteiten (Miranda S)
Kim en Miranda zijn benaderd door kleuterjuffen om te gaan koken met een klas. Kim en Miranda hadden bedacht om het door te trekken naar alle kleuterklassen en het als werkgroep bij het OC neer te leggen zodat er ieder jaar een nieuw lid in de werkgroep bij kan komen. Cindy vraagt zich af of dit ook voor de rest van de school is? Miranda S. geeft aan dat het nu wel veel werk is voor alleen de kleuters. Het idee om het door te trekken voor de rest van de groepen wordt als positief ervaren.
Er wordt besloten om een werkgroep koken op te richten: Iedere klas/groep gaat 1 x per jaar koken. Dit wordt ondersteund door iemand uit het OC en ouders uit de betreffende klassen. De boodschappen/verbruiksartikelen zijn voor rekening van de school. Dit is in vorige vergaderingen ook zo met Marijn afgesproken, omdat het koken ook een educatief karakter heeft. De OC heeft gezorgd voor de keuken en alle keukenartikelen.
Er is een draaiboek voor de kleuters, deze kan voor alle groepen gebruikt worden.
In de werkgroep koken komen te zitten: Miranda S., Desiree, Kim, Carly, Manuela, Cindy, Wianda en Wanda.

11. A4 Run
Cindy vraagt waarom er vanuit school niets gecommuniceerd is naar de kinderen over de A4 run? Alle scholen zouden een verzoek hebben gehad om gratis mee te lopen en de kinderen konden zichzelf dan laten sponsoren voor het goede doel.

12. Schoolontbijt
Cindy vraagt of de Gummarusschool dit jaar meedoet aan het schoolontbijt? Brigitte geeft aan dat er per leerjaar altijd 1 ontbijt staat gepland; dit is het schoolontbijt of het voorleesontbijt. Op dit moment is niet bekend aan welk ontbijt de Gummarus meedoet.

13. Werkgroep indeling
De werkgroepen zijn opnieuw ingedeeld. Er is een nieuwe werkgroep koken en sinterklaas. Miranda vd P. zal de PR voor haar rekening nemen.

14. Rondvraag
– Miranda S: Carla Kuijper heeft gevraagd of er na de herfstvakantie geholpen kan worden bij het schoolorkest met in elkaar zetten van de instrumenten, etc. Nu doet de TSO het, maar daar heeft men niet altijd tijd voor.
Er volgt een discussie over roulatiesystemen, etc.
Voorstel is: wanneer de kinderen naar school gaan, mogen ze al vanaf 12.45 uur via de voordeur naar binnen, zodat ze hun instrument etc. al in elkaar kunnen zetten en elkaar kunnen helpen. Er dient dan een mail vanuit Carla naar de ouders van schoolorkest gestuurd te worden dat ze vanaf 12.45 uur op school terecht kunnen. Marco moet dan wel om 12.45 uur aanwezig zijn om te kinderen aan te sturen. Wil neemt dit op met Carla.
– Carmen vraagt of er vanuit school beter gecommuniceerd kan worden omtrent (tijdelijke) leerkrachten. Het is soms onduidelijk wanneer er welke leerkracht er vervangt. Het was haar bijvoorbeeld vorig jaar niet bekend dat Iwan vervangen werd. Het is ook fijn om te weten als een stagiaire in de klas meeloopt. Wil geeft aan het mogelijk is dat een stagiaire zichzelf per mail voorstelt.
– Carmen vraagt of het mogelijk is dat de school voor KIKA doppen gaat sparen? Ingrid geeft aan dat zij graag de doppen ontvangt voor het cultuurproject.

15. Sluiting
Bianca sluit de vergadering

Actielijst
Datum Wie Onderwerp Uiterlijke actiedatum
13-10-2014 Miranda S Overzicht Bianca toesturen ivm verkeersregelaars sint maarten zsm
13-10-2014 Iedereen Cadeau’s en sponsoring voor kerstmarkt. Graag inleveren /aangeven bij leden werkgroep kerstmarkt zsm
13-10-2014 Carly/? Kijken voor hout voor het maken van marktkramen zsm
13-10-2014 Wil Carla K. contacten over schoolorkest zsm
13-10-2014 Iedereen Doppen sparen voor cultuurproject inleveren bij Ingrid
27-8-2014 Cindy Karretje springkussen laten maken zsm
27-8-2014 Wietse Folie buitenkant ramen school
Altijd Iedereen Onderwerpen nieuwsbrief –
Volgende vergadering: dinsdag 9 december 20.00 uur

Notulen jaarvergadering oudercomité 13-10-2014

Aanwezig:
Frieda Vughts, Wanda Janssen, Jolanda Bos, Manuela Vergeer, Wianda de Frel, Carly Daalmans, Kim Liefhebber , Janneke Valkenborg, Carmen Sertons, Miranda Suikerbuik, Cindy Dam, Bianca van der Holst, Miranda van der Pligt, Ingrid Bastiaansen, Jack Kil (team), Will Mulders (namens MT), Brigitte Veraart (team)

Afwezig (m.k.):
Eveline van Kaam, Corina Luijkx en Desiree Bax
1. Opening
Bianca opent de vergadering en heet iedereen welkom. Ze betreurt het dat er geen ouders aanwezig zijn, buiten het oudercomité.

2. Bestuur mutaties
Corine Augustijn is afgetreden als secretaris, Miranda van der Pligt heeft haar vervangen.
Toegetreden tot het OC zijn: Frieda Vughts, Wianda de Frel en Carly Daalmans.

3. Samenvatting activiteiten 2013/2014
Zoals voorgaande jaren heeft het Oudercomité dit jaar ook weer vele activiteiten georganiseerd en is ondersteunend geweest aan de school. Leerkrachten zijn erg dankbaar voor de activiteiten van de OC leden. De activiteiten van het afgelopen jaar zijn o.a. het pleinfeest, oud papier, hulp met kerst, carnaval, kaften, schoolfotograaf, verjaardagsdag en musical.

4. Financieel overzicht
Penningmeester Cindy Dam en voorzitter Bianca van der Holst hebben de kas gecontroleerd. Bianca licht het financieel overzicht toe. Het doel van vorig jaar om het spaarsaldo te laten zakken is bereikt.

De vraag wordt gesteld of het klassenbudget gehandhaafd moet blijven komend. Carmen geeft aan dat de leerkrachten vaak budgetloos dienen te knutselen, bv voor de kerstmarkt. De aanwezige leraren geven aan dat ze er wel blij mee zijn en dat het geld voor verschillende doeleinden gebruikt wordt. Het klassenbudget als agendapunt meegenomen naar de volgende vergadering. Will bespreekt het bedrag en doeleinden in de teamvergadering.

5. Sluiting
Bianca sluit de vergadering .

Notulen vergadering 27-08-2014

Aanwezig:
– Miranda Suikerbuik, Bianca van der Holst, Cindy Dam, Wanda Janssen, Jolanda Bos, Miranda van der Pligt, Corina Luijckx, Manuela Vergeer, Georgette Bouman, Eveline van Kaam, Janneke Valkenborg, Kim Liefhebber, Desiree Bax, Wietse Visser (team), Carla Mulders (team)
1. Opening
Bianca opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Mededelingen
a. Wietse geeft aan dat er, n.a.v. het vertrek van Marijn, iedere vergadering een lid van management team aanwezig zal zijn, dit is echter niet iedere keer dezelfde persoon. Ze hopen toch zo de lijnen kort te houden tussen het oudercomité en het (management)team..
b. Alle redactionele stukjes voor de ouderinfo kunnen vanaf heden naar Wietse gestuurd worden. Er zal echter selectiever omgegaan worden met de aangeleverde informatie om te voorkomen dat de ouderinfo niet helemaal gelezen wordt, omdat er teveel in staat.
c. Wietse geeft aan dat “Safeschool” er aan komt; Dit is een ouderportal; dit moet worden gezien als een soort app waarop je allerlei informatie/ berichten van school terug kunt vinden. Hierbij valt te denken aan het plannen van de ouderavond, etc. De verwachting is dat rond de herfstvakantie het portal in werking treedt, maar in ieder geval voor de kerstvakantie.
d. Eveline deelt mede dat Patrick een baan heeft aangenomen in Oman en daar per 1 januari 2015 voor 3 jaar gaat wonen. Eveline zal in ieder geval tot december aanblijven als OC lid.. Er zal een vacature voor een nieuw OC-lid worden gezet voor groep 4.
3. Ingekomen post
LPS ouderinfo, juli 2014

4. Notulen 30 juni 2014
a. Cindy geeft aan dat er dit jaar al 45% meer opbrengst is gegenereerd met het ophalen van het oud papier door de perscontainers. Vorig jaar hadden we een totale opbrengst van bijna € 2000, – en nu in 2 kwartalen al € 1700,-
b. Kim heeft gemaild naar de gemeente in verband met extra containers voor oud papier op school. Zij heeft nog geen bericht mogen ontvangen. Ze zal dit morgen nogmaals melden in de vergadering van het oud papier op het gemeentehuis.
c. De hesjes voor de verkeersregelaars zijn binnen.
d. Bianca vraagt of er nog gegadigden zijn voor de werkgroep verkeer: Janneke zal aan haar man vragen of hij plaats wil nemen in de werkgroep verkeer en zich als verkeersregelaar wil opgeven.
e. Corina geeft aan dat ze de afscheidsavond van groep 8 als leuk heeft ervaren
f. De musical zal dit jaar naar alle waarschijnlijkheid wel doorgang krijgen in groep 8b, omdat de kinderen deze zelf willen schrijven en uitvoeren.

Notulen zijn goedgekeurd.

5. Inloopavond
a. Op 8 september zal de jaarlijkse inloopavond plaatsvinden. Er zal om 18.30 met alle aanwezige ouders en kinderen gezamenlijk gestart worden. Dan wordt er per klas een presentatie van ongeveer 10 minuten gegeven over de groep. De tijden zullen aansluitend zijn; dus om de 10 minuten starten 2 andere groepen. In de groepen 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 zullen tegelijk de presentaties gegeven worden. De vraag wordt gesteld hoe ouders met meerdere kinderen op school, aanwezig kunnen zijn bij de presentaties van de verschillende groepen. Wanneer er kinderen in dezelfde groep zitten of in een aansluitende groep (dus bv 1 en 2, 3 en 4, 5 en 6 of 7 en 8), geeft dit een probleem omdat ze op hetzelfde tijdstip gegeven worden. Wietse en Carla begrijpen het probleem en zullen dit terugkoppelen met de werkgroep van de inloopavond. Een optie zou kunnen zijn om de presentatie 2x op die avond te houden.
b. Dit jaar zal er ook tijdens de inloopavond een infomarkt plaatsvinden met verschillende plaatselijke en regionale maatschappelijke organisaties. Vanuit het OC heeft men de kans gegrepen om zich nog beter te profileren naar de ouders. Er is een banner gemaakt waar in de 4 O’s van het OC in staan. Tevens zal tijdens de inloopavond ook een korte enquête gehouden worden met 5 open vragen om de bewustwording bij ouders groter maken over wat het OC doet, wat er opgehaald wordt met het oud papier, waar het geld aan besteedt wordt etc.. Vaak zijn het dezelfde ouders die helpen en door deze actie wordt er geprobeerd om meer ouders over de streep te krijgen voor hulp!
c. Ook dit jaar zullen er ouders benaderd worden voor het ophalen van het oud papier. Tevens wordt deze avond ook de ouderbijdrage geïnd. Miranda zal een lijstje opstellen en rond laten gaan zodat iedereen in kan vullen waar hij of zij zijn bijdrage zal leveren op deze avond.

6. Kerstmarkt
a. Zal plaatsvinden op woensdag 17 december van 18.00- 20.30 uur, zodat er meer tijd is voor het opbouwen en er donderdag ook nog aandacht gegeven kan worden aan de kerstviering in de groepen.
b. Volgende week woensdag 12.00 uur staat er een afspraak voor het bepalen van het doel en overleg met de leerkrachten en de werkgroep.
c. Het idee voor de kerstmarkt is gebaseerd op het thema Jeanne Dárc; een soort brocante kerstmarkt. Men wil graag een bepaalde sfeer creëren Er komt per klas een standje voor de verkoop van zelfgemaakte dingen. De avond zal ook opgeleukt worden met kleine korte workshops, spelletjes, enveloppenspel, schoolorkest, vuurkorven, etc. aan het einde van de avond willen we een bingo of loterij houden om zodoende zoveel mogelijk mensen op de markt te houden.
d. De werkgroep wil graag een doel wat dicht bij school staat. Zo wordt gedacht aan een broertje van kind van school. Er volgt een discussie over het doel. Miranda S. geeft aan of het geen idee is om een wensboom te maken waar alle kinderen een wens voor iemand in mogen hangen. Dit idee wordt als zeer positief ervaren en zal verder uitgewerkt en besproken worden in de werkgroep.

7. Verjaardagsdag
a. De verjaardagsdag zal 1 oktober plaatsvinden omdat de school het graag wil koppelen aan de Kinderboekenweek welke als thema “Feest” heeft.
b. De werkgroep verjaardagsdag zal contact opnemen met Marja en Bernadette, zij zitten in de werkgroep voor school. Vanuit het OC zal er een activiteit geregeld worden. Tevens zullen we net als vorig jaar voor een gepast cadeau voor de leerkrachten zorgen, welke door de kinderen gegeven mag worden. Hierbij probeert het OC te voorkomen de kinderen allemaal apart iets mee gaan brengen voor de kinderen en ook zeer zeker te voorkomen dat er kinderen zijn die niets hebben.

8. Verkiezing nieuwe OC leden
a. Miranda zal de brief voor groep 1 en groep 4 deze week versturen naar de betreffende leerkrachten met het verzoek dit door te sturen naar de ouders. Aanmelden kan tot 12 september. Daarna zal de bekende procedure gestart worden met eventueel stemming, etc.

9. Jaarvergadering / Thema avond
a. Er wordt besloten om geen thema avond dit jaar te organiseren, gezien de geringe opkomsten van afgelopen jaren. Er zal alleen dit jaar de jaarvergadering plaatsvinden. Deze zal starten om 19.30. Georgette zal een berichtje in de ouderinfo plaatsen. Er is geen verplichte aanwezigheid vanuit het team.

10. Werkgroep indeling en adreslijst controleren
a. Miranda zal deze updaten en iedereen toesturen.

11. Verkeersouders
a. Er wordt een brief opgesteld om 4 ouders per klas te vragen om als verkeersouder op te treden. Ze kunnen dan een pasje te halen via e-learning van de gemeente. Tevens wordt er dan ook direct gevraagd in deze brief of men zitting wil nemen in de werkgroep verkeer. Bianca stelt een brief op. Er zijn op 2 (soms 3) momenten verkeersregelaars nodig: Sint Maarten viering en met de carnavalsoptocht.

12. Schooluitje reisje
a. Speeltuin kleuters als schooluitje willen de kleuterjuffen graag zo houden. Daarnaast zouden ze het erg leuk vinden als het OC andere dagjes uit/ activiteiten zou willen organiseren, bv kinderboerderij. Dit wordt opgepakt.
13. Rondvraag
a. Miranda S: Vraagt of er bekeken kan worden of er folie op de buitenkant van de ramen van de kleuterklassen geplakt kan worden tegen de zon en inkijk. Wietse geeft aan dat dit ook voor andere klassen geldt. Miranda S. vraagt een offerte op.
b. Onderwerpen voor de nieuwsbrief graag doorgeven aan Georgette.
c. Wietse vraagt of het niet mogelijk is om de ouderbijdrage eventueel via IDeal te innen? Bianca geeft aan dat er ook een mogelijkheid bestaat om een pinautomaat te huren voor een dag. Cindy vraagt dit na.
d. Wanda vraagt om de planning van gymlessen op maandag. Zij kan hier rekening mee kan houden in verband met de schoolfotograaf.
e. Wanda geeft aan dat in de vergadering van 9-12 de carnaval besproken dient te worden omdat de carnaval erg vroeg valt komend jaar.
f. Cindy geeft aan dat het karretje van het springkussen kapot is. Cindy regelt dat dit gemaakt wordt.

14. Sluiting
Bianca sluit de vergadering om 21.15 uur en dankt iedereen voor de aanwezigheid.
Actielijst
Datum Wie Onderwerp Uiterlijke actiedatum
30-6-2014 Kim Navragen extra containers voor school Zsm
27-8-2014 Werkgroep kerstmarkt Bepalen doel voor kerstmarkt zsm
27-8-2014 Miranda Brief versturen nwe OC leden vr groep 1 en 4 30-8-2014

27-8-2014 Werkgroep verjaardagsdag Activiteit verjaardagsdag, etc. 1-10-2014
27-8-2014 Wietse/Carla Planning gymlessen zsm
27-8-2014 Miranda S. Opvragen offerte folie buitenkant ramen zsm
27-8-2014 Cindy Karretje springkussen laten maken zsm
27-8-2014 Cindy Navraag pinautomaat ouderbijdrage innen zsm
27-8-2014 Miranda Updaten adressenlijst zsm
27-8-2014 Bianca Brief opstellen richting ouders verkeerouders en werkgroep zsm
altijd Iedereen Onderwerpen nieuwsbrief –
Volgende vergadering: maandag 13 oktober aanvang 19.30 met jaarvergadering en aansluitend gewone vergadering.