Vergadering 5 juli 2010

Notulen vergadering oudercomité 5 juli 2010.

 

Evaluatie avondvierdaagse 2010: Er waren dit jaar 137 deelnemers. Het weer was super en er waren veel traktaties.
Van de school 2 keer, van de blaar en van een bakker, dus het was feest voor de kinderen.

Voortgang aankleding schoolplein: Er komen nog zitelementen rondom de boom en de betonnen zitelementen worden geverfd. Als er geld over is worden er mogelijk nog pleinstickers geplakt. De rest is klaar en het geheel ziet er leuk uit. Vooral de grote schommel is een groot succes.

Verkeersouder: Er is een planning voor de feestelijk uitreiking van het label op 15 juli a.s. Er zal namens het oudercomité ijs uitgereikt worden.

Thema-avond 2010: Deze avond wordt weer gekoppeld aan de jaarvergadering. Manuela gaat deze avond organiseren en neemt zo snel mogelijk contact op met het N.K.O.

Vergaderdata schooljaar 2010 / 2011.
Deze zijn weer gepland voor het komende schooljaar.

Rondvraag:
Cindy: Zijn de kinderen op vrijdag 23 juli om 12.00 uur vrij? Ja zegt Marijn.    Dit stond echter niet in de info, Marijn regelt de informatie naar ouders.
Miranda: De ouder bedankavond is door 18 ouders bezocht. Het was heel leuk. Miranda denkt dat veel ouders zich bezwaard voelen om zichzelf aan te melden.

Sluiting: We nemen vandaag afscheid van José na 8 jaren oudercomité. Ze krijgt een woord van dank van Eric en Marijn , bloemen en cadeaubonnen. Daarna gaan we met M.R, ouderpanel en team borrelen.

Allemaal een fijne vakantie en tot ziens, José van Adrichem.