Vergadering 13 september 2010

Notulen vergadering oudercomité 13 september 2010.

Verkiezing nieuwe leden oudercomité:

Er zijn twee nieuwe kandidaatleden aangemeld, zij worden hoogstwaarschijnlijk benoemd door het oudercomité.

De ouders zijn:      Georgette Bouwman         groep 1B

                            Carmen Sertons               groep 1A

Oud papier:

De opbrengst van het oud papier is toch wel behoorlijk terug gelopen nu we het ophalen met de perswagen. De gemeente wil ons hierin wel wat tegemoet komen door per kilo 1 cent meer te betalen dan voorheen.

Er wordt momenteel gekeken of er een schoolbreed project kan worden opgezet over afvalscheiding en inzameling. Kinderen worden hierbij zelf wat wijzer gemaakt over de berg afval die we produceren en hoe we dat verantwoord kunnen scheiden en inzamelen.

We willen alle ouders wel vragen om zoveel oud papier als mogelijk voor de school te bewaren. U kunt dit op de 1e zaterdag van de maand aan straat zetten, dan wordt het met een perswagen opgehaald. U kunt het ook de 1e en de 3e zaterdag van de maand naar de container brengen die in de Esdoornstraat staat van 9 – 12 uur. Mede door het bedrag wat we hiermee ophalen kunnen we de vrijwillige ouderbijdrage laag houden, dus u doet het zeker niet alleen voor het milieu.

Vrijwillige ouderbijdrage:

Er waren een aantal vragen vanuit ouders gekomen omtrent de eigen  bijdrage voor de schoolreis, of dit niet meteen in de ouderbijdrage kan worden meegenomen.

We kiezen hier niet voor omdat het bedrag voor de schoolreis niet altijd hetzelfde is.

Er waren ook vragen over het bedrag van de schoolreis, dit is voor iedere groep hetzelfde terwijl de entreekosten per uitstapje verschillend zijn.

De vervoerskosten zijn voor iedere groep nagenoeg gelijk, bij uitjes waarbij de entree wat goedkoper is krijgen de kinderen er een lunch bij.

Als de entree wat duurder is wordt de kinderen gevraagd zelf een lunchpakket mee te nemen. Op deze manier brengen  we de kosten in evenwicht.

Jaarvergadering en thema avond:

Op dinsdag 19 oktober is de jaarvergadering van het oudercomité waarbij alle ouders welkom zijn. Aanvang 19.30 uur.

Aansluitend zal de thema avond starten met als thema (cyber)pesten.

U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging via de ouderinfo van oktober.

Met vriendelijke groet,

Corine Augustijn.