Notulen vergadering oudercomité 13 mei 2013

Aanwezig: Bianca, Manuela M., Joost, Jennifer, Corine A., Carmen, Wanda, Cindy en
                  Jolanda.

Afwezig:   Desireé, Miranda, Corina L., Eveline, Georgette en Manuela V.

Aanwezig team: Marijn, Els, Rian, Jack en Neeltje.

 

Opening:  Bianca heet iedereen van harte welkom en in het bijzonder Els die vandaag bij de vergadering aanwezig is om eens te zien wat het oudercomité doet, waar we voor staan en wie we zijn.

Mededelingen:  Er zijn zowel vanuit het team als het OC geen mededelingen.

Ingekomen post:  Er is geen ingekomen post.

 

Notulen vergadering 13 maart:

–      Het cultuurplan is klaar en zodra het nodig is krijgen we vanzelf de vraag of er mogelijkheden zijn om vanuit het OC iets te betalen m.b.t. culturele activiteiten.

–      De eerste draaiboeken zijn al binnen bij Corine. Probeer ze allemaal voor de laatste vergadering bij Corine aan te leveren.

–      Heeft juf Sonja nog een bloemetje gekregen op haar laatste dag voor de klas? Geen idee, we vragen dit na bij Desireé want zij kwam uiteindelijk met de vraag.

–      Muziekinstallatie voor de carnavalsoptocht is volgens Carmen niet interessant omdat dat allemaal installaties zijn die werken op een aggregaat. Joost gaat nu kijken wat er mogelijk is zonder aggregaten.

–      Een nieuwe kar voor o.a. carnaval zou ongeveer €125,= kosten. Dit is dan een kar met grotere wielen, met wegklapbare zijkanten. Deze zou door school ook gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld het oud papier naar de container te brengen. We bespreken dit verder met de werkgroep.

–      Foto’s voor de website kunnen vandaag helaas niet gemaakt worden omdat Miranda niet kon. We schuiven dit door naar de volgende keer.

 

 

 

 

 

Avond vierdaagse:

De avond vierdaagse zal plaatsvinden van 10 t/m 13 juni. Jennifer heeft de brief al klaar en deze gaat met de volgende ouderinfo mee. Mensen kunnen zich op school aanmelden als Jennifer daar zit, maar ook is het mogelijk om een briefje bij haar in de brievenbus te doen met het bijbehorende geld.
Corine is bezig om iets te maken van een oud Gummarus gym T-shirt voor de herkenbaarheid bij het aanmelden op het sportpark.
Jennifer zal een T-shirt van de school lenen en deze dragen bij het aanmelden zodat nog duidelijker is dat ze bij haar moeten zijn.
In plaats van kleine papiertjes krijgen de deelnemers nu muntjes voor de traktatie vanuit het OC. Cindy heeft deze vorig jaar al gekocht.

 

Rondvraag:

–      Omdat Els aanwezig is legt Bianca uit dat we naast het organiseren van een aantal activiteiten zeker ook een signalerende functie hebben en dat ouders vaak met vragen naar OC leden gaan die dit dan weer bespreekbaar maken.
Els onderschrijft dit zeker ook en geeft aan dat de school zonder het oudercomité een heleboel activiteiten niet zou kunnen organiseren.
Daarnaast zijn er geregeld discussie die (enigszins) raken aan beleidszaken. Als deze zaken blijven “sluimeren” dan kunnen ze altijd worden voorgelegd aan de MR.

–      Wanda geeft aan dat de schoolfotograaf volgend schooljaar komt op 23 september.

–      Wanda heeft vele vragen gekregen waarom de schoolreis en de sportdag van de groepen 5 t/m 8 daags na elkaar zijn gepland.
Zowel de aanwezige leerkrachten als de directie weten niet precies hoe dit is gekomen. Het heeft in ieder geval ook te maken met de beschikbaarheid van het sportpark. Ze proberen dit volgend schooljaar beter te plannen.

–      Rian geeft aan dat er de laatste vrijdag, 28 juni, weer een afscheidsontbijt voor de oudste kleuters is. Zij vraagt of er ongeveer 4 ouders zijn die willen helpen met tafel dekken, drinken inschenken etc. De juffen zorgen voor de boodschappen. Bianca, Manuela M. en Carmen geven nu aan te willen helpen. Corine zal een email sturen met de vraag of er nog iemand wil helpen die nu niet aanwezig is.

 

 

 

 

 

–      Corine A. geeft aan dat Miranda via de Wallevis een springkussen heeft kunnen regelen voor de school. We delen dit samen met wijkvereniging ’t drievierde. Miranda had de vraag gekregen of we dit ook willen uitlenen aan bijvoorbeeld andere scholen? Zij stelt dan ook voor om dit te doen en daar dan een klein bedrag van bijvoorbeeld € 50,= voor te vragen. Als je dit een paar keer per jaar kunt doen dan kun je alvast een potje sparen voor een nieuw springkussen als deze over een paar jaar versleten zou zijn.
Er volgt enige discussie met vooral veel tegenwerpingen. Wie mag hem dan wel en wie niet lenen? Wie is ervoor verantwoordelijk als hij stuk gaat? Wat verstaan we over schoon terug brengen? Mogen wij als OC leden hem lenen? Etc.

Kortom, liever niet uitlenen. Maar dit moet wel in overeenstemming gebeuren met ’t drievierde… wat voor afspraken hebben zij daarover gemaakt? Corine zal dit bij Miranda navragen. We komen hier de volgende vergadering op terug.

–      Cindy geeft aan dat zij een overzichtje heeft van ouders die de ouderbijdrage nog steeds niet hebben betaald. Zij zorgt ervoor dat de namen bij de betreffende leerkrachten terecht komen zodat deze alsnog een email kan sturen.

–      Cindy heeft pas een roofvogelshow gezien, dit was erg leuk. Wellicht is het een idee om deze ook eens uit te nodigen om op school te komen.

–      Cindy geeft aan dat de meiden uit groep 6B de school hebben aangemeld voor de kids top 20, maar daar hebben ze tot op heden nog geen reactie op gekregen.

–      Manuela M. geeft aan dat ze een tijdje geleden veel ouders op haar “nek” heeft gekregen die het niet eens waren met het beleid van school over bijvoorbeeld pesten. Ze heeft dan het gevoel dat ze de school moet verdedigen. Ze voelt zich hier niet prettig bij. Els reageert door te zeggen dat ze het fijn vindt dat ze de school probeert te verdedigen, maar we kunnen mensen beter het advies geven een afspraak te maken met haar of Marijn als ze het niet eens zijn met het beleid van de school.

–      Carmen vraagt waarom de Gummarus niet heeft meegedaan aan de koningsspelen?
Er is iets misgegaan met de aanmelding, we stonden ineens niet op de lijst terwijl we wel waren aangemeld. Daarna was het te laat om alsnog aan te melden en heeft de school besloten om dan wel mee te doen met de beweeg happening die vanuit de gemeente al werd georganiseerd.

–      Bianca geeft aan dat als iemand nog items heeft voor de ouderinfo of de pers dat we deze dan aan Georgette kunnen doorgeven.

 

 

 

 

 

 

 

Acties:

 

Wie:                Wat:                                                                          Wanneer:

 

Bianca                        Desireé vragen bloemetje juf Sonja                     Zo snel mogelijk
            Helpen bij ontbijt kleuters                                    Vrijdag 28 juni

Joost             Muziek installatie carnaval uitzoeken                  Vóór januari 2014

Jennifer        Brief avond vierdaagse aan Marijn sturen                       Vóór 20 mei
T-shirt lenen voor aanmeldingen                           Vóór 10 juni

Manuela M.    Helpen bij ontbijt kleuters                                               Vrijdag 28 juni

Carmen           Helpen bij ontbijt kleuters                                               Vrijdag 28 juni  
Helpen uitdelen bij avond vierdaagse                   Maandag 10 juni

Corine A.        Springkussen bespreken met Miranda                 Zo snel mogelijk
Herkenning maken avond vierdaagse                    Zo snel mogelijk
Helpen bij uitdelen avond vierdaagse                   Maandag 10 juni
                                                                                  Woensdag 12 juni
Email sturen over hulp ontbijt kleuters                Zo snel mogelijk

Cindy              Namen doorgeven ouderbijdrage                          Zo snel mogelijk