Notulen vergadering oudercomité 7-10-2013

Aanwezig:  Bianca, Wanda, Miranda P., Joost, Miranda S., Eveline, Carmen, Jennifer, Kim,
                  Jolanda, Corina L. en Corine A.

Afwezig:    Desireé, Georgette, Cindy en Manuela.

Aanwezig team:  Marijn, Marieke en Carla K.

 

Opening:  Bianca heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder de nieuwe leden Kim en Miranda S.

Mededelingen: We hebben een brief van de leerkrachten gehad, zij bedanken ons voor onze inzet, inbreng, ideeën en geven aan erg blij met ons te zijn. Zij hebben voor ons taart geregeld voor bij de koffie.

Ingekomen post:  Er is post van het NKO, Corine zal deze nakijken en melden als het belangrijk is.

 

Notulen vergadering 19 augustus:
Alleen het reglement voor het springkussen volgt nog, verder worden de notulen aangenomen.

 

Evaluatie Pleinfeest:
Het was een geweldig pleinfeest met een enorme opbrengst van € 2039,00 !!!
Er zijn een aantal punten besproken:

·          Marijn geeft aan dat het zo lekker knus en compact was, dit heeft in het voordeel gewerkt vindt hij.

·         Marieke geeft aan dat zij het zo goed vond dat het breed was opgezet met Pippi, Breek 4-U, Zo Toerdeloo en Tante Louise Vivensis.

·         Complimenten voor de organisatie, alles verliep heel soepel.

·         De gymzaal was deze keer erg gezellig ingedeeld waardoor ook daar veel aanloop was.

·         Er moeten volgende keer meer prijzen geregeld worden voor de enveloppen loterij.

Op vrijdag 25 oktober gaan we tussen de middag naar Onze Stede met de kinderen van groep 5 t/m 8 om daar te helpen met het uitserveren van de maaltijden. Mensen krijgen hier een Hollandse maaltijd. Het is de bedoeling dat er per klas 2 kinderen geloot worden die mee mogen, daarnaast gaan ook onze eigen kinderen mee. Miranda P. stelt hier een email voor op die naar alle ouders gestuurd mag worden.

Op vrijdag 15 november gaan we in de ochtend naar De Lindenburgh met de kinderen van groep 1 t/m 4 om daar het cadeau te overhandigen. Ook hier worden 2 kinderen per klas voor geloot en daarnaast onze eigen kinderen. De precieze tijd horen we nog.

 

St. Maarten:
Op 11 november organiseert de school weer een lampion optocht voor de kinderen uit groep 1 t/m 5. De voorbereidingen zijn in volle gang. Corine regelt de vergunning, verkeersregelaars worden al geregeld. We krijgen binnenkort een brief waarin alle benodigde informatie staat.

Sinterklaas:
Het bedrag voor de cadeautjes blijft € 4,00 per kind.
Wanneer bekend is op welke dag de Sint onze school zal bezoeken dan krijgen wij dit door en kunnen we proberen iemand te regelen om foto’s te maken.

Kerst:
Marieke heeft een voorstel:
Op vrijdag 20 december willen ze in de ochtend een toneelstuk door een aantal kinderen laten uitvoeren in de Vredeskerk. Dan is het de bedoeling dat er om 12.00 uur geluncht wordt in de klassen met eigen meegebrachte hapjes en drankjes. Hiervoor komen weer intekenlijsten in de klas te hangen. De kinderen zijn dan om 14.15 uur uit.

Voor het toneelstuk wordt gevraagd of er leden van het OC dit willen oefenen en vormgeven met de kinderen die meedoen. Je kunt dan bijvoorbeeld wel aan een leerkracht doorgeven dat een bepaald lied moet worden ingestudeerd voor een bepaalde datum.
Corina L. geeft aan dit wel te willen doen en zij stelt dan voor om dit te combineren met de kinderkerstviering van de kerk.

Een aantal leden geven aan het nogal wat te vinden dat dit van het OC gevraagd wordt en zien het eigenlijk niet zitten. We moeten hier nog eens goed over nadenken… We doen een tegenvoorstel:

Zou het leuk zijn om een Kerstmarkt te organiseren op de donderdag avond ?

Hier zijn de OC leden enthousiaster over en er gaan meteen allerlei ideeën over en weer.
Marieke zal dit terugkoppelen naar de werkgroep van Kerst.

 

Thema avond:
Op woensdag 20 november vindt de jaarvergadering plaats met aansluitend de thema avond.
Dit jaar gaat het over EHBO bij kinderen. Er zijn een aantal offertes opgevraagd en we besluiten om het te gunnen aan de EHBO vereniging van Steenbergen.

We vragen Georgette om een brief op te stellen voor de ouderinfo voor 28 oktober.
Corine A. neemt contact op met Anita om het één en ander af te spreken.
De kosten zijn € 125,00  excl. BTW, hierin zitten een docent, een lotusslachtoffer en materiaal.

 

Kaart in Actie:
Bianca heeft een aanbod gekregen om mee te doen aan Kaart in Actie, kinderen tekenen dan hun eigen kerstkaart, hiervan worden pakketjes gedrukt die dan verkocht kunnen worden.
Marijn geeft aan dat het verhaal heel mooi klinkt maar uiteindelijk helemaal niet zo mooi is. Van de opbrengst gaat 80 % naar het bedrijf en maar 20 % naar school. We besluiten om hier niet aan mee te doen.

Facebook / website:
Er worden regelmatig foto’s gemaakt bij allerlei activiteiten, is het mogelijk om een eigen website of Facebook pagina te maken voor het OC ?
Er worden een aantal mogelijkheden aangevoerd… picassa….we transfer.

Bij We Transfer kun je foto’s plaatsen voor een bepaalde periode en toegankelijk via een link. Na de afgesproken periode worden de foto’s weer verwijderd en niet iedereen heeft toegang.
dit lijkt ons de meest veilige manier. Daar moet wel bij worden aangetekend dat er een paar kinderen op school zitten waarvan de ouders hebben aangegeven dat er geen foto’s geplaatst mogen worden. Dus erg belangrijk…..vóór er foto’s gemaakt of geplaatst worden eerst bij de leerkracht navragen of er kinderen zijn bij wie dat niet mag !

 

Douchen na de gym:
De vraag is of er na de gym gedoucht MOET of MAG worden ?
Marijn geeft aan dat dit altijd mag als kinderen dat fijn vinden, maar het moet niet. Er zijn een paar kinderen die dat dit schooljaar hebben gedaan maar dat is alweer voorbij.

 

Oud papier:
Joost legt uit dat er een pilot komt in de wijk zuid met papiercontainers….echter is het wel de bedoeling dat de school en Diomedon deze blijft ophalen 1 x per maand. Waarschijnlijk zal dan de grote container bij school verdwijnen. Er was enige ongerustheid ontstaan of onze inkomsten zouden wegvallen maar dat is dus niet het geval. We hopen juist dat het aantal kilo’s toeneemt en dus ook de inkomsten stijgen.

 

Rondvraag:

·         Op 23 oktober zal er weer een fietscontrole plaatsvinden voor de kinderen uit groep 7 en 8. Miranda S., Jennifer, Bianca en Carmen gaan hierbij helpen.

·         De nieuwe leden voorstellen in de ouderinfo, Corine zal de stukjes en foto’s doorsturen naar Marijn.

·         Carla vraagt of er iemand anders de plaats van Bianca wil overnemen in de BVL werkgroep? Joost zal hierover nadenken.

·         Carla vertelt dat het Spelenderwijs schoolorkest elke vrijdagmiddag een half uurtje gaan oefenen vanaf 1 november. Wanda en Miranda S. gaan hierbij helpen.

·         Wanda vraagt of de ouderinfo door elke leerkracht naar alle ouders gestuurd kan worden en niet alleen naar de oudste kinderen uit het gezin. Het gebeurt regelmatig dat er ouders zijn die geen info ontvangen. Marijn zal dit met de leerkrachten bespreken.

 

 

 

 

Acties:

 

Wie:                            Wat:                                                                           Wanneer:

Marijn                         Info naar alle ouders (bespreken met l.k.)                   Zo snel mogelijk

Corine A.                      Post nakijken                                                              Zo snel mogelijk
                                   Contact Anita EHBO Steenbergen                                Zo snel mogelijk
                                    Nieuwe leden ouderinfo doorsturen                            vóór 28 oktober
                                   Vergunning lampion optocht regelen                             Zo snel mogelijk
                                   Verkeersregelaars regelen                                          Zo snel mogelijk
                                   Uitserveren Hollandse maaltijd Onze Stede                 25 oktober
                                   Cadeau overhandigen Lindenburgh                               15 november

Miranda P.                   Reglement springkussen maken                         Zo snel mogelijk
                                   Email voor ouders opstellen 25 okt en 15 nov.               Zo snel mogelijk
                                   Uitserveren Hollandse maaltijd Onze Stede                 25 oktober
                                   Cadeau overhandigen Lindenburgh                               15 november

Carmen                        Reglement springkussen maken                         Zo snel mogelijk
                                   Fiets controle                                                             23 oktober
                                   Uitserveren Hollandse maaltijd Onze Stede                 25 oktober
                                   Cadeau overhandigen Lindenburgh                               15 november

Georgette                    Brief ouderinfo over thema avond                               vóór 28 oktober

Cindy                           Uitserveren Hollandse maaltijd Onze Stede                 25 ooktober

Jennifer                      Fiets controle                                                             23 oktober

Bianca                         Fiets controle                                                             23 oktober

Miranda S.                   Fiets controle                                                             23 oktober
                                   Uitserveren Hollandse maaltijd Onze Stede                 25 oktober
                                   Begeleiden Schoolorkest elke vrijdag middag              vanaf 1 november

Joost                           Nadenken werkgroep BVL                                            Zo snel mogelijk

Wanda                         Begeleiden Schoolorkest elke vrijdag middag              vanaf 1 november