Notulen vergadering oudercomité 29-09-2015

Aanwezig:       Cindy, Rian, Carly, Kim, Wianda, Anouska, Carmen, Frieda, Desiree, Wanda,

Jocelyn, Joyce, Wietse, Miranda, Geeske

 

Afgemeld:       Ester, Miranda S, Janneke

 

 

 1. Opening

Bianca opent de vergadering.

 

 1. Mededelingen

Geen mededelingen

 

 1. Ingekomen post

Geen post.

 

 1. Notulen 7 juli 2015

Geen op- of aanmerkingen

Aktielijst

Wietse is nog bezig met de raamdecoratie.

 

 1. Verjaardagsdag

Thema van de verjaardagsdag is “Raar maar waar” Deze dag is altijd gekoppeld aan de Kinderboekenweek. Er is een deel van de kosten van de Mr. Diamond show wordt door het OC bijgedragen.

Door alle groepen is aan het nieuwe logo met mozaïek gewerkt, dit is het gezamenlijke cadeau van de kinderen aan de leerkrachten.

 

 1. Dag van de leraar

 

 

 1. Jaarvergadering

Eerstkomende vergadering is de jaarvergadering, ook deze keer zonder thema avond. Uitnodiging komt via de ouderinfo. Dit zal Miranda naar Wietse sturen. We zullen een half uur eerder beginnen (om 19.30) en daarna kunnen ouders en overige leerkrachten aansluiten voor de jaarvergadering . Niet alle leerkrachten hoeven meer aanwezig te zijn.

 

 

 

 1. Inloopavond/ouderbijdrage/incasso

Miranda S. geeft aan dat er volgend jaar rooster gemaakt moet worden voor het innen van de ouderbijdrage. Met OC leden uit de bovenbouw en onderbouw.

Er wordt gevraagd of er toch niet op 2 verschillende momenten de klasinformatie gegeven kan worden, zodat ook ouders met kinderen in verschillende klassen naar de betreffende informatie kunnen gaan. . Wietse geeft aan dat het eigenlijke doel is om een persoonlijk gesprek aan te gaan met de ouders en de leerkracht; kennismaken. De informatie die wordt besproken in de klas wordt eerder ook digitaal doorgegeven via Safeschool. Wietse zal echter toch kijken naar de indeling.

 

Er zijn veel ouders die betaald hebben voor de ouderbijdrage.  Automatische incasso wordt door Cindy onderzocht, dit is echter niet erg gemakkelijk. Nadere info volgt later.

 

 1. Schoolfotograaf

Wanda geeft aan dat er een verzoek is geweest van ouders voor een andere fotograaf. Omdat ze de foto’s niet mooi genoeg vonden en tevens is er iets mis gegaan met de na fotografie.

Wanda heeft dit aangegeven bij de fotograaf en deze wil ons wel tegemoet komen met een 1 euro korting op de foto’s. We gaan nogmaals met de huidige fotograaf in zee. Mocht het dit jaar alsnog niet meer bevallen, zal er gekeken worden naar een andere fotograaf. Wanda stemt een datum af en regelt zelf hulp voor deze dag.

 

 1. Sint maarten optocht

De Sint Maarten optocht is weer op woensdag 11 november i.s.m. ZO en Pippi. Wij doen het dit jaar anders. Kinderen krijgen wel een brief mee maar hoeven zich niet meer op te geven. Andere jaren bleek dat kinderen die zich niet hadden opgegeven toch kwamen of andersom. Wij kopen als werkgroep toch snoepzakken voor alle kinderen van de groepen 1 t/m 5 dus eens kijken of het zo beter werkt. Wel staat duidelijk in de brief dat ze OP TIJD aanwezig moeten zijn want de stoet vertrekt gewoon om 18.30 uur!

Verkeersregelaars: Wietse stuurt een aparte mail naar alle ouders.

Carly helpt Miranda S. in de werkgroep

 

 1. Invulling bestuur volgend jaar + werven nieuw OC lid groep

Er hebben zich twee mensen vrijwillig opgegeven als bestuurslid

Voorzitter: Jocelijn

Secretaris: Miranda S.

Voor de functie van penningmeester zoeken we nog iemand.

 

Miranda vd P. zal de leerkrachten van de groepen 1 / 2 een brief sturen met werving voor een nieuw OC lid. Via Miranda S. heeft zich iemand aangemeld. We geven echter de voorkeur aan het feit dat we eerst de ouders uit groep 1 / 2 de gelegenheid te geven om lid te worden van het OC.

 

 1. Standaards schoolorkest

Standaards zijn geleverd door Volharding. Er is echter nog geen communicatie geweest omtrent het feit dat de kinderen geen standaards meer van thuis mee hoeven nemen. Wietse zal dit oppakken.

 

 1. Kerst

Anouska vertelt dat de kerstviering op vrijdag 18 decemer is.  Opening zal geschieden met behulp van het schoolorkest. Daarna volgt een ontbijt in de klassen. Borden, bekers en bestek mogen aangekocht worden; de rekening hiervoor zal naar het OC gaan. Dit is al een aantal jaar geleden besloten. Na het ontbijt volgt een gezamenlijke viering in de gymzaal. De kinderen moeten in de middag ook naar school. Zij volgen dan een eigen programma in de klas.  De vraag wordt gesteld  of het mogelijk is om de kerstversiering deze vrijdagmiddag ook direct op te ruimen. Carly, Jocelyn en Rian zullen dit opruimen eventueel met hulp van de kinderen van groep 7/8. Op 7 december zullen Kim, Carly en Rian en eventueel met de kinderen van groep 7 en 8 de kerstversiering opzetten.

 

 1. Sinterklaas

2 november wordt het pas duidelijk wat het verhaal wordt van Sinterklaas, dit zal gevolgd worden in de klassen. 1 december komt de Sint op school. Miranda S. en Kim zullen de Sint begeleiden deze dag door de school. Wanneer er hulp nodig is voor het inpakken van de kadootjes, zal Miranda S. dit inroepen.

 

 1. Indeling werkgroepen 2015 / 2016

Deze is besproken en volgt later per mail.

 

 1. Rondvraag

 

 • Joyce vraagt of het mogelijk is dat OC leden de organisatie en begeleiding op zich nemen met betrekking tot het wedstrijdzwemmen tussen verschillende scholen uit de regio . Dit is altijd in De Schelp in Bergen op Zoom. Het betreft 1 zaterdag en eventueel nog een extra dag, wanneer de leerlingen doorgaan naar de volgende ronde. Een zwemteam bestaat uit 6 kinderen uit de groepen 3 tot en met 8. Edith en Joyce hebben dit jaren gedaan, maar dienen hun uren terug te brengen waar mogelijk en graag zouden ze zien dat ouders dit overnemen. Andere ouders zullen worden gevraagd, omdat binnen het OC er geen vrijwilligers zijn die dit over zouden willen nemen.
 • Joyce geeft aan dat ze dit jaar ook weer graag naar het Rijksmuseum willen gaan met de kinderen van groep 8 en vraagt of het mogelijk is door de dag weer te laten betalen door het OC. Dit is geen probleem, dit is gebudgetteerd.
 • Carmen vraagt of er toch geen musical kan komen in groep 8. De groep wil heel graag. Joyce geeft aan dat niet alle kinderen dit leuk vinden, en dat de taken ook niet altijd evenredig verdeeld zijn/waren. Denk hierbij aan hoofdrol, bijrol en decorbouw. Kinderen hebben groot aandeel, maar dat geldt dan niet voor iedereen. Er is dus daarom gekozen voor de afscheidsavond zoals deze de afgelopen jaren wordt gedaan. En dit wordt als leuk ervaren door de kinderen, leerkrachten en ouders. Deze avond is eigenlijk een soort musical, omdat de kinderen de avond helemaal zelf bedenken en ook komen alle kinderen op het podium en krijgen allen evenveel aandacht.
 • Jocelyn geeft aan dat het vervelend was dat de website laat is aangepast qua vrije dagen en vakanties. Dit heeft ze ook van andere ouders vernomen. Wietse geeft aan dat de data ook tweemaal vermeld stonden ook in de ouderinfo.
 • Carly geeft aan dat het erg vervelend is dat wanneer je de kleuters ophaalt vanaf de hoofdingang, dat er veel ouders met de fiets staan te wachten op de stoep. Het is lastig om daar langs te lopen c.q. over te steken. Wietse neemt dit op en de ouders zullen aangesproken worden.

 

 

 1. Sluiting

Bianca sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de aanwezigheid.

 

 

Actielijst      
Datum Wie Onderwerp Uiterlijke actiedatum
27-8-2014 Wietse Folie buitenkant ramen school  
Altijd Iedereen Onderwerpen nieuwsbrief

 

7-7-2015 Wietse Bord oud papier bij hoofdingang (laten) verwijderen  
7-7-2015 Iedereen Aangeven interesse penningmeester  
7-7-2015 Rosalinda (?) Inventariseren wat er stuk is of mist in de spelcontainer  
  Miranda vd P Uitnodiging jaarvergadering  
  Cindy Automatische incasso onderzoeken  
  Wietse Verkeersregelaars vragen sint maarten optocht  
  Miranda vd P Brief sturen leerkrachten 1 / 2 nieuw oc lid  
  Wietse Ouders aanspreken/informeren niet meer op de stoep te staan met fietsen bij hoofdingang  
  Wietse Leden schoolorkest informeren mbt muziekstandaards.  

 

 

Volgende vergadering 9 november 19.30 uur… aansluitend 20.00 uur jaarvergadering.