Notulen vergadering oudercomité 20-08-2012

Aanwezig:      Jolanda, Eveline, Manuela V., Corina L., Bianca, Carmen, Georgette,
                        Cindy, Wanda en Corine A.

Afwezig:        Manuela M., Miranda, Edwin en Jennifer.

Aanwezig team:        Marijn, Will, Joyce en Carla M.

 

Opening: Bianca heet iedereen van harte welkom op de eerste vergadering van het schooljaar 2012 / 2013.

Mededelingen: Er zijn zowel vanuit het OC als het team geen mededelingen.

Ingekomen post: Er is al 1 nieuwe aanmelding binnen voor het OC terwijl de brieven daarvoor nog niet eens zijn verstuurd naar de betreffende ouders.
Er zijn ook een paar facturen van Myra Ceti, deze worden aan Cindy doorgegeven.

 

Notulen 18 juni:

Er is voor het 90-jarig bestaan van de school nog een nieuw idee.
Cindy geeft aan dat ze voor alle kinderen een disco en frietkar willen vragen naar school te komen om een feestje te vieren. Dit zou na schooltijd moeten…
Dat lijkt erg moeilijk te realiseren, je kunt niet alle kinderen verplichten om daarbij aanwezig te zijn. Als niet iedereen er is dan zou dat jammer zijn want dan bereik je niet alle kinderen terwijl het wel een feest moet zijn voor alle kinderen.
Wellicht kan het gecombineerd worden met de juffen en meneren dag op 19 september. Daarnaast worden ook ideeën aangedragen om poffertjes of een grote taart te doen i.p.v. frietjes. Cindy neemt contact op met juf Sonja om dit te bespreken.

 

Verkiezing nieuwe OC leden:

Er is zoals gezegd al 1 aanmelding binnen, te weten: Joost van der Zande.
Carmen geeft aan dat mensen zich ook bij ons kunnen aanmelden tijdens de inloopavond. Corine past de brief aan en mailt deze door naar Marijn. Ouders hebben dan de tijd tot 7 september om te reageren. Daarna zal duidelijk zijn of er een verkiezing moet volgen of niet.

Werkgroepen indeling / adreslijst controleren:

Bianca stelt voor om dit aan het einde van de vergadering te doen zodat de teamleden daarbij niet aanwezig hoeven te zijn. Aan het eind de werkgroepen doorgenomen en de adreslijst gecontroleerd. De aanpassingen zien jullie terug in de nieuwe lijsten.

 

Presentatie OC / Inloopavond:

Innen ouderbijdrage:          18.00 tot 18.30 uur   Bianca en Corine A.
                                               18.30 tot 19.00 uur   Cindy en Wanda.

Miranda heeft gevraagd of iemand haar wil helpen met het zoeken naar vrijwilligers die achter de perswagen willen lopen voor het oud papier. Georgette wil dit doen.

 

Jaarvergadering / Thema avond:

De jaarvergadering staat gepland op 20 november. Er volgt een discussie of er wel of geen thema avond georganiseerd moet worden. Het team geeft aan dat het wel erg interessant zou zijn als er een avond over de kanjertraining gegeven kan worden.
Edux kan dit verzorgen. Via juf Ria kunnen we navragen of zij op 20 november zouden kunnen en wat de kosten zijn. Manuela M., wil jij dit navragen ?

Cindy geeft aan dat het lidmaatschap van het NKO veel geld kost, zeker gezien het feit dat we er niet of nauwelijks gebruik van maken. Het kost jaarlijks 240 euro. Cindy gaat na of we als oudercomité verplicht zijn lid te zijn van het NKO, zo niet dan zegt zij het lidmaatschap op.

 

Rondvraag:

–      Wanda geeft aan dat op 1 oktober de schoolfotograaf komt.

–      Cindy vraagt namens Miranda of er een soort marktplaats kan worden opgezet voor de gym t-shirts.  Na enige discussie besluiten we dat we dat niet willen. Iedereen is natuurlijk vrij om via vrienden of bekenden een t-shirt over te nemen of door te verkopen. Mond tot mond reclame doet vaak wonderen.

–      Corina L. heeft van een aantal ouders de vraag gekregen waar de fietsen van de kleuters moeten staan en wanneer die gehaald kunnen worden. Juf Carla legt uit dat de fietsen aan de voorkant (hoofdingang) worden geplaatst. Het is de bedoeling dat de kinderen met de juf naar buiten komen en dat daarna pas de fietsen mogen worden gehaald. Niet vooraf de fietsen al gaan halen want dan worden de kinderen van Pippi opgehaald of ze zijn nog buiten aan het spelen. De ouders van alle groep 1 / 2  kindjes krijgen hierover een email.

–      Juf Joyce heeft een vraag van meneer Jack over de info van het OC op de website. Corine A. neemt contact op met hem en bespreken wat er moet worden aangepast.

–      Juf Joyce vraagt of ouders willen helpen tijdens de verkeersweek. Ouders krijgen via de eigen leerkracht een email over welke hulp wanneer nodig is. Er wordt in groepjes een route gelopen of gefietst waarbij allerlei verkeerssituaties aan bod komen. Het is de bedoeling dat met elk groepje een ouder mee gaat.

–      Carmen is het opgevallen dat er een twitter account voor de school is en vraagt zich af wie er van het team gaat twitteren? Dit zal mevrouw Els gaan doen.

 

Sluiting: Bianca dankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering. De volgende vergadering is op woensdag 10 oktober om 20.00 uur.

 

Acties:           Wat:                                                                          Wanneer:

Cindy                          Contact met Sonja 90-jarig bestaan                    Zo snel mogelijk
Innen ouderbijdrage                                                          27 augustus 18.30 -19.00
Lidmaatschap NKO nakijken / opzeggen              Zo snel mogelijk

Corine A.        Brief aanpassen nieuwe aanmeldingen OC                        Dinsdag 21 augustus
Werkgroep en adreslijst aanpassen                      Met de notulen
Innen ouderbijdrage                                                          27 augustus 18.00 – 18.30
Contact met Jack over website                            Zo snel mogelijk

Bianca            Innen ouderbijdrage                                                          27 augustus 18.00 – 18.30

Wanda            Innen ouderbijdrage                                                          27 augustus 18.30 – 19.00

Miranda         Vrijwilligers oud papier vragen                              27 augustus

Georgette      Vrijwilligers oud papier vragen                              27 augustus

Manuela M.    Contact met Ria over Edux thema avond              Zo snel mogelijk