Notulen vergadering oudercomité 13-01-2014

                                

Aanwezig:                 Bianca, Jennifer, Desireé., Carmen, Wanda, Cindy, Jolanda, Miranda

                                   v.d. P., Miranda S., Manuela, Corina L. en Georgette

Afwezig:                   Jennifer, Corine A., Eveline en Kim

Aanwezig team:    Marijn, Brigitte, Will en Ingrid

 

Opening: 

Bianca heet iedereen van harte welkom, ze vraagt wie de notulen deze keer doet omdat Corine er niet is. Miranda S. neemt deze taak een keer op zich.

 

Mededelingen:

Er zijn vanuit het team geen mededelingen. Bianca vertelt dat Joost inmiddels in het ouderpanel heeft plaatsgenomen en niet meer in het OC zit.

 

Ingekomen post: 

Er is een geboortekaartje van Evi van Eekelen binnengekomen, dochter van Iwan. Cindy zorgt dat hier een kaartje naartoe gestuurd word.

 

Notulen jaarvergadering 20 November:

Geen opmerkingen

 

Notulen OC vergadering 20 November:

-Marijn zegt dat het Carnavalsbudget per kind gelijk staat aan de ouderbijdrage per kind per jaar (€15,-)? Dat klopt! Werkgroep Carnaval zegt dat het aantal kinderen dat zich opgeeft voor de optocht per jaar wisselt. Op basis van het aantal kinderen afgelopen jaar is dit bedrag vastgesteld. Bianca geeft aan dat het Carnavalsbudget €15,- per kind met een max. van €500,- totaal is.

– Georgette geeft aan dat het klagen bij de gemeente betreft de hondenpoep overlast als enkeling weinig nut blijkt te hebben. Ze vraagt Marijn/ Els misschien als hoofd van school in gesprek te gaan met de gemeente want er blijken veel ongelukkige ouders! Desireé geeft aan iemand binnen de gemeente te kennen die op deze afdeling werkt. Zij gaat deze persoon ook nog eens benaderen en ons probleem voorleggen.

-Tevens geeft Desireé aan dat het verzoek om niet te parkeren op het plein bij de kleuteringang verwarring brengt bij sommige ouders. Volgens haar is er nu een onveilige situatie ontstaan omdat ouders hun auto´s nu op hoeken van de straat parkeren of dubbel staan. De kleuterjuffen geven aan dat hun dit verzoek richting de ouders hebben gedaan vanwege de veiligheid van de kleuters en zo ook een goed overzicht hebben zodra de kleuters worden opgehaald aan de poort! Men hoopt dat ouders zich aan dit verzoek houden en de veiligheid van hun eigen kinderen bovenop stellen. Ouders kunnen bij geen plaats best een keer een straat verderop parkeren en een stukje wandelen naar school.

 

 

 

Evaluatie Sintviering:

Brigitte had gehoord in de wandelgangen dat het OC de Sintviering volgend jaar op zich wil nemen? Er is inderdaad destijds door de werkgroep pleinfeest aangegeven bij Els dat het OC best wil meedenken met het team en eventueel bepaalde evenementen wil organiseren zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest/ eventuele kerstmarkt o.i.d.
Miranda S. geeft aan het Sinterklaasfeest best op zich te willen nemen! Over een half jaar zullen we dit opnieuw opnemen in de vergadering en zal een nieuwe werkgroep worden opgesteld. Verder was het een hele gezellige dag op school!

 

Evaluatie Kerstviering:

Er word vanuit het OC verdeeld gereageerd, sommige vonden het kerstspel slecht georganiseerd aangezien er veel ouders klaagden over slecht zicht (konden hun eigen kinderen niet zien), men kon amper iets horen en het was erg rommelig met al die ouders. Vooral veel ouders die aandacht stonden te trekken d.m.v. zwaaien wat de kinderen weer afleidde. Verder zijn er ook complimenten van andere OC leden dat het erg gezellig was en mooi om te zien hoe al die klassen samen zo´n mooi stuk hebben neergezet. Om een brok van in je keel te krijgen! En ook word aangegeven dat het samenkomen in de Vredeskerk wel een hele mooie aanvulling was op de kerstviering aangezien wij wel een katholieke school zijn. Door de meerderheid word geklaagd dat het erg jammer was dat er geen kerstdiner op school was dit jaar. Ouders en kinderen mistte dit echt. De mooie kleren aan, lekkere hapjes mee en in het donker naar school gaan waar de kinderen even samen feest vieren en ouders elkaar een fijne vakantie kunnen wensen. Ook heeft men liever dat de kinderen op vrijdagmiddag vrij zijn i.p.v. tot 15.30 uur naar school. Marijn geeft aan dat hij alles met het team gaat opnemen. Misschien dat we volgend jaar een kerstviering kunnen organiseren vanuit het team voor alleen de leerkrachten en de kinderen. Dus zonder ouders. En dat er daarnaast i.s.m. het OC een kerstmarkt o.i.d. kan worden georganiseerd? Over die vrije middag word ook nagedacht. Dit zal dan wel moeten worden opgenomen in de schoolgids zodat hier geen verwarring over bestaat. Dit komt later dit jaar allemaal nog wel eens ter sprake.

 

Evaluatie Thema avond:

De opkomst van de ouders was beter dan andere jaren (m.u.v. de kanjer avond!) maar nog steeds bar slecht. De stichting EHBO Steenbergen verzorgde deze avond. Volgens de OC leden was deze avond zeer slecht voorbereid en nog slechter gepresenteerd. Er werd amper iets nieuws verteld…zonde van ieders tijd! Jammer ook wat betreft de inspanningen van iedereen die hieraan hebben meegewerkt. Geopperd word om de thema avond nu maar af te gaan schaffen. Er word afgesproken het nu een jaar over te slaan en dan nemen we dit punt volgend jaar weer mee in de vergadering.

 

Spaarsaldo:

Er is besproken om 9000,- euro van het totale spaarsaldo van het OC te gaan besteden aan iets leuks dat alle kinderen van de school betreft, iets duurzaams en iets leerzaams. Hiernaast houd het OC dan nog genoeg saldo over als buffer mocht dit nodig zijn. Er word een idee neergelegd door Bianca en Cindy waar iedereen gelijk heel erg enthousiast van word namelijk;

-Een keukenblok incl. oven/inductieplaten/pannen/bakspullen/weegschaal e.d zodat de kinderen kunnen koken en bakken op school.

-10 x soldeerbouten incl trafo´s en overige benodigde materialen.

-30 x stanleymessen incl. zinken platen en linialen.

-20 x figuurzagen incl. beugelspanners en handboren.

-15 x linomessen incl. rollers, persen en overige benodigde materialen.

-2 x draagbare boomboxen.

-een kleioven waar men kleiwerkjes in kan bakken.

 

Carnaval:

De optocht op school word dit jaar gehouden op Vrijdag 28 Februari vanaf 13.00 uur.

Organisatie: Ingrid (aanspreekpunt), Will en Wietse

Jury: Miranda v.d. Pligt, Carmen Sertons en Jolanda Bos.

Verkeersregelaars: Bianca gaat dit regelen.

Zakjes chips: Cindy gaat dit regelen.

Foto´s: Corine Augustijn

Plein of gymzaal versieren: Corine Augustijn. Georgette en Miranda willen helpen!

Podium plaatsen: Leerlingen van groep 8

Medailles: Miranda v.d. Pligt gaat hier achteraan.

Vergunning optocht: Heeft Els al aangevraagd.

Aanspreekpunt werkgroep Carnaval OC: Miranda v.d. Pligt

Groep 1 t/m 4 gaat klassikaal lopen. Groep 5 t/m 8 loopt voor zichzelf en kan zich verdelen in 3 groepen. Enkeling-kleine groep en grote groep.

De kleuterjuffen gaan nog een mail opstellen om hulp te vragen aan de ouders betreft het bedenken en uitvoeren van een thema voor hun klas.

 

Rondvraag:

-Marijn geeft aan dat de nieuwsbrief naar de ouders word verzonden in week 5. Graag uiterlijk vóór woensdag 29 Januari de stukken aanleveren per mail?

-Miranda v.d. P. vraagt zich af of er nog nieuwe aanmeldingen zijn voor het OC? Ja, Janneke Valkenborg heeft zich aangemeld (mama van Dante, groep 1C). Zij wordt door Bianca benaderd en uitgenodigd voor de volgende vergadering! Janneke komt voor groep 1 en Miranda S. schuift door naar groep 2.

-Verder verteld Miranda v.d. P. dat Dennis van Onze Stede vraagt aan het OC of we niet nog eens een leuke activiteiten kunnen organiseren in samenwerking met Onze Stede? Bijvoorbeeld dat de ouderen samen met de kinderen kerststukjes gaan maken o.i.d.? Iedereen staat hier positief tegenover! Komen we nog op terug…

-Bij de evaluatie van de scholenmarkt hoorde Corina L. dat de Petrus en Paulusschool werkt met een digitaal systeem betreft absentie, huiswerk, vrije dagen e.d.. Is dit niks voor onze school? Marijn geeft aan zich hier al in te verdiepen.

-Georgette vraagt of er al ideeën zijn voor de komende nieuwsbrief? Miranda v.d. P. gaat een stukje schrijven betreft de aankomende Carnaval en Georgette schrijft een stuk over de geplande aankopen van het OC voor de kinderen. Nieuw lid Janneke schrijft een stukje over haarzelf en mailt dit naar Georgette (Miranda S. heeft dit al met Janneke besproken).

-Manuela bedankt het OC voor de nieuwe kerstspullen die ze mocht aanschaffen! Oude spullen zijn gedoneerd aan de kringloper.

-Verder zegt Manuela dat die meneer die de techniek lessen verzorgd vaak zo opdringerig is richting de TSO medewerksters omdat hij zijn tafels wilt aankleden. Maar die tafels zijn allemaal bezet tot 13.00 uur. Afgesproken word dat Will de dagen doorgeeft dat deze meneer komt zodat de TSO hier rekening mee kan houden. Er valt op die dagen vast iets te regelen. Die meneer moeten we koesteren want hij doet dit belangeloos en dat willen we graag in stand houden!

-Wanda vraagt waarom we nu ineens vrije maandag hebben i.p.v vrije vrijdagen. Marijn legt uit dat dit is gedaan om alle parttimers tegemoet te komen. Hun moeten namelijk terugkomen voor zo´n verplichte vrije dag. Daarom hebben ze nu de 2 dagen aan het begin- en 2 dagen aan het eind van de week gepland!

-Cindy vraagt aan de leerkrachten of er ondanks de nieuwe regeling betreft verjaardagsdag, nu toch nog cadeaus worden aangeboden tijdens hun verjaardag? Dit is niet het geval…

-Bianca vraagt namens Corine A. wie Corine volgend jaar wil gaan opvolgen als secretaris?

-Er word nog gevraagd naar de opbrengst van het oud papier ophalen afgelopen keer? Brigitte gaat navraag doen bij iemand die aan die cijfers kan komen zodat de opbrengst weer op het bord kan worden vermeld!

-Verder de vraag of er veel mensen op cursus zijn geweest voor die papier pilot? Aangezien er niemand aanwezig is van het werkgroepje oud papier komen we hier nog op terug.

 

Acties:

Wie:               Wat:                                          Wanneer:

 

Cindy                          Kaartje Iwan betreft dochter Evi                        Zo snel mogelijk
Marijn/Desireè         Gesprek gemeente betreft hondenpoep               Zo snel mogelijk

Marijn                                    oriënteren betreft nieuwe kleioven                      Zo snel mogelijk

Cindy                          i.o.m. Marijn cadeaus van spaarsaldo bestellen    Zo snel mogelijk
Will                             Tijden doorgeven TSO betreft techniekman      Zo snel mogelijk

Brigitte                      Cijfers regelen betreft bord papieropbrengst   Zo snel mogelijk

Georgette                  Nieuwsbrief voor ouderinfo samenstellen                       Voor 29 Januari

Bianca                        Verkeersregelaars benaderen schooloptocht      Voor 28-02-14

Cindy                          Chipszakjes bestellen voor schooloptocht                       Voor 28-02-14

Miranda v.d. P.           Medailles bestellen voor schooloptocht                Voor 28-02-14

Corine A.                    Foto´s maken tijdens optocht                               28 Februari

Corine A.                    Versieren van schoolplein of gymzaal                   28 Februari