Notulen vergadering oudercomité 14 mei 2012

Aanwezig: Cindy, Manuela V., Patrick, Jennifer, Carmen, Georgette, Bianca, Edwin,
                Erik en Corine A.

 

Afwezig:  Manuela M., Wanda, Corina L., Eveline, Jolanda en Miranda.

 

Aanwezig team:  Marijn, Will en Marja.

 

Opening: Erik heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering.

Ingekomen post: Er is een LPS nieuws binnengekomen, hier staat ook een artikel van Els in, de nieuwe directeur van de Gummarusschool.

En er is een brief gekomen van een groep kinderen uit groep 6B. Zij willen een slaapfeest organiseren en vragen het OC of zij het ontbijt willen betalen. Ja hoor, dit kan, het bonnetje mag naar Cindy.

Mededelingen:  Er zijn zowel vanuit het team als het OC geen mededelingen.

 

Notulen 19 maart:

Er is alleen een onduidelijkheid over de offerte van Myra Ceti.

Er liggen een aantal offertes, maar het is Cindy niet helemaal duidelijk of deze allemaal los van elkaar staan of dat ze zijn samengevoegd. Marijn legt uit dat een tweetal offertes  kloppen voor zover hij weet. De andere zou volgens hem niet meer gelden.

Cindy vraagt dit voor de zekerheid nog wel na.

We zouden nu voor de groepen 1 t/m 5  €1000,=  moeten betalen voor de workshops en daarnaast nog  € 685,50 voor de musical van groep 7.

We gaan nog wel nadenken over een schema waardoor alle leerlingen even vaak aan de beurt komen gedurende 8 leerjaren, hier komen we bij de volgende vergadering op terug.