Notulen vergadering oudercomité 09-11-2015

Aanwezig:       Cindy, Rian, Carmen, Frieda, Desiree, Wanda, Jocelyn, Joyce, Miranda S., Miranda

vd P., Ester, Rian, Edith,  Els, Brigitte

 

Afgemeld:       Wianda, Carly, Desiree, Kim, Rian Janneke

 

 

 1. Opening & voorstellen nieuw OC lid

Bianca opent de vergadering en stelt Chris Lauwers voor ons nieuwe lid.

 

 1. Mededelingen

Geen mededelingen

 

 1. Ingekomen post

Geen post.

 

 1. Notulen 29 september 2015
 • Geen op- of aanmerkingen

Uitnodiging van de jaarvergadering is niet in de ouderinfo geplaatst.

 

 1. Evaluatie Verjaardagsdag & dag van de Leraar
 • Complimenten voor de werkgroep. Leerkrachten vonden het leuk.

 

 1. Evaluatie schoolfotograaf
 • Ging goed. Foto’s werden in de BSO gemaakt, dit maakte het wat lastiger. Ook ouders vonden het lastig dat het niet gecommuniceerd was. Het was erg laat doorgegeven. Dit wordt volgend jaar aangepast. Fotograaf was ook fijner dan vorig jaar.
 • Wietse vroeg zich af op een dinsdag of donderdag kon, in verband met de teamleden op de foto. Na volgend jaar kan het wel, in verband met een teamfoto.

 

 1. Sint maarten optocht
 • Dit jaar kan iedereen meelopen tot en met groep 5. Voor iedereen is er een snoepzakje. Niet lopen, geen zak. Verkeersregelaars zijn geregeld.

 

 

 

 

 1. Verzoek: bijdrage schoolschaatsen vanuit OC
 • Wietse heeft gevraagd om een bijdrage 3 euro per kind. De kosten die wij bijdragen zullen max 1,50. We vinden dit veel, misschien is er nog iets te regelen. Groepen 4 tot en met 8.

 

 1. Rondvraag
 • Geen vragen.
Actielijst      
Datum Wie Onderwerp Uiterlijke actiedatum
Altijd Iedereen Onderwerpen nieuwsbrief

 

7-7-2015 Wietse Bord oud papier bij hoofdingang (laten) verwijderen  
7-7-2015 Iedereen Aangeven interesse penningmeester  
7-7-2015 Rosalinda (?) Inventariseren wat er stuk is of mist in de spelcontainer  
  Cindy Automatische incasso onderzoeken  
  Wietse Ouders aanspreken/informeren niet meer op de stoep te staan met fietsen bij hoofdingang