Notulen vergadering 9-12-2014

Aanwezig:

Frieda Vughts, Wanda Janssen, Jolanda Bos, Manuela Vergeer, Wianda de Frel, Kim Liefhebber , Janneke Valkenborg, Carmen Sertons, Miranda Suikerbuik, Cindy Dam, Bianca van der Holst, Miranda van der Pligt,  Eveline van Kaam, Corina Luijkx. Anouska Hamelink (team), Marieke Staps (team), Sandra Dingenouts, Rian van Meer, Rosalinda Goedegebuure.

 

Afwezig (m.k):

Carly Daalmans, Janneke Valkenborg, Miranda Suikerbuik

Afwezig (z.k): Desiree Bax

 

 1. Opening

Bianca opent de vergadering en heet iedereen welkom

 

 1. Mededelingen

 1. Notulen

Jaarvergadering: .Geen opmerkingen

Reguliere vergadering:

aktielijst;

 • Het idee omtrent het schoolorkest is niet gecommuniceerd, Sandra neemt dit op.
 • Wietse is bezig met de evt. bestickering van de ramen

 

 1. Evaluatie Sint Maarten

Verliep goed volgens Manuela. Rood-wit lint was fijn geweest aan de voorkant bij het hek, omdat de pionnen niet werden gezien. Verkeersregels waren er ook net voldoende. Pasjes verkeersregelaars wordt geregeld.

 

 1. Evaluatie schoolfotograaf

Op zich goed gegaan, Wanda vond de foto’s wat flets. De schoolfotograaf  heeft bij 1 de foto overschreven van een kindje met dezelfde voornaam. Dit is wel slordig. In maart komt de fotograaf nogmaals.

 

 1. Evaluatie sinterklaas

Alles goed gegaan, leuke cadeaus,  geen opmerkingen.

 

 1. Carnaval

De brief voor aanmelden voor de optocht in de stad is eruit, Wietse verstuurt de brief deze week. Carmen licht het idee voor de optocht toe.

 

De werkgroep carnaval op school bestaat vanaf heden uit Rosalinda en Marjoleine en Wil. In de eerste week van januari zal de werkgroep bij elkaar komen. Vanuit het OC zullen hier Carmen, Miranda & Jolanda bij aanwezig zijn..

 

 1. Kerstmarkt

Er wordt aangegeven wat er allemaal staat te gebeuren op de kerstmarkt. Hulp wordt gevraagd aan de andere OC leden. Leerkrachten mogen zelf hun eigen gemaakte kosten verhalen, die ze hebben besteedt aan de kerstknutsels.

 

 1. Klassenbudget

Is in principe afgeschaft. Het was altijd 75euro per schooljaar. Leerkrachten gaven aan dat wel erg prettig was en willen het graag behouden, afgesproken wordt dat er het budget voor dit jaar op 40 euro per klas gesteld wordt.

 

 1. Groep 6 excursie

Josina had een ver verzoek in gediend voor een excursie. Er mag ieder jaar een verzoek in gediend worden. Voor excursies is er een cultuurbudget. Miranda koppelt terug naar Josina.

 

 1. Uitnodiging kerstborrel 17-12

Alle OC Leden worden uitgenodigd om aansluitend aan de kerstmarkt op de kerstborrel van de leerkrachten te komen, als bedankje voor de grote inzet van uit het OC.

 

 1. Afscheid Eveline

Eveline wordt bedankt voor haar inzet in het oudercomité. We wensen hun veel geluk voor de toekomst.

 

 1. Rondvraag
 • Anouska: dit jaar is de Gummarusschool aan de beurt om het praktijk verkeersexamen te regelen. Dit is half april. Er moeten minimaal 9 controleposten door onze school verzorgd worden. Wie kan helpen graag aanmelden bij Anouska. Komt ook op de agenda terug van april
 • Corine gaat verhuizen naar BOZ.
 • Scholenmarkt: hele hoge opkomst. Dit jaar voor het eerst digitaal gewerkt, dit was een stuk efficiënter. Ook voor de ouders. Verbeterpunt :volgend jaar ook een berichtje terug voor de ouders met school en tijd. En dat je ook het eerste blok niet hoeft te kiezen, zodat je wat later kan komen.
 1. Sluiting

Bianca sluit de vergadering en bedankt iedereen voor haar aanwezigheid.

 

Actielijst      
Datum Wie Onderwerp Uiterlijke actiedatum
13-10-2014 Wil Carla K. contacten over schoolorkest zsm
27-8-2014 Wietse Folie buitenkant ramen school
Altijd Iedereen Onderwerpen nieuwsbrief