Notulen vergadering 30-06-2014

Aanwezig: Jennifer, Manuela, Jolanda, Kim, Eveline, Miranda S., Janneke, Wanda, Miranda P.,
Cindy, Bianca, Carmen, Corina L., Georgette en Corine A.
Afwezig: Desiree.
Aanwezig Team: Marijn, Iwan, Neeltje, Ria, Jack, Marjoleine, Anouska, Marieke, Carla K.,
Bernadette.

Opening: Bianca heet iedereen van harte welkom op alweer de laatste vergadering van dit schooljaar en opent de vergadering.
Mededelingen:
• Marijn geeft aan dat Els per 1 augustus 2016 zal vertrekken als directeur, dit komt nog in de ouderinfo te staan. Hoe dit tegen die tijd wordt ingevuld is nu nog niet duidelijk.
• De nieuwe podiumdelen worden nog geleverd voor het eind van dit schooljaar.
Ingekomen post: Er is geen post.

Notulen 14 mei: De hesjes voor de verkeersregelaars zijn inmiddels besteld.

Evaluatie avondvierdaagse: Er hebben 143 deelnemers meegelopen vanuit de school. Bij het melden van de deelnemers bij de poort van het sportpark kun je eigenlijk niet alleen staan. Dat is niet bij te houden. Verder zijn er geen problemen geweest.

Nieuwe vergaderdata: Bianca gaat hier samen met Marijn nog naar kijken en stuurt deze zo snel mogelijk naar iedereen door.

Rondvraag:
• Carla K. en Bernadette bedanken ons voor de superleuke jubilarissendag en de cadeaus.
• Schoolorkest is goed gegaan en gaat volgend jaar verder. Misschien zijn er nog ouders die hierbij kunnen helpen ?
• Er wordt gevraagd of er iemand wil komen helpen bij de werkgroep verkeer. De week voor de herfstvakantie zal er weer een verkeersweek worden georganiseerd. Wij geven aan dat als er vanuit het OC niemand zou kunnen of willen dat er dan ook andere ouders gevraagd kunnen worden.
• Oud papier is 45 % meer opgehaald met de pilot van een aparte container. De grote container bij school gaat waarschijnlijk naar 1x per maand i.p.v. elke week. Voor school kan worden nagevraagd of er een aantal containers op school kunnen worden gezet. Kim gaat dit navragen bij de gemeente.
• Anouska heeft een mail gekregen van Edith over de stichting Make a Wish. Wellicht is het leuk om een goed doel te koppelen aan de kerstmarkt. Hier gaat de werkgroep mee aan de slag en zal daar komend schooljaar op terug komen.
• Carmen vraagt wat er gebeurt is met de musical ?
Bernadette legt uit dat de animo onder de kinderen van groep 8 erg laag was. Zij wilden liever een eigen invulling bedenken voor de afscheidsavond.
Er zullen dus verschillende optredens te zien zijn waaronder een mini musical (door een groepje die wel graag een musical willen doen).
Het zou niet werken als kinderen gedwongen worden om iets te doen waar zij niet achter staan, dan is het niet gezellig.
• Miranda P. vraagt of het al bekend is of Wietse volgend schooljaar wel of niet aanwezig zal zijn bij de OC vergaderingen ?
Marijn weet dit niet, Bianca zal dit gaan bespreken met Wietse en komt er op terug.
• Miranda P. geeft ook aan dat er veel meer mogelijkheden zijn om als school gebruik te maken van het zwembad. Leo zou bijvoorbeeld een les survival kunnen geven i.p.v. de gymles. Er kan veel meer dan alleen maar met een groep gaan zwemmen bij mooi weer.
Neeltje gaat overleggen met Leo om de mogelijkheden te bespreken.

Afscheid Jennifer en Corine:
Zowel Bianca als Marijn bedanken de dames voor hun inzet van de afgelopen 8 jaar en zetten de dames in de bloemetjes. Het is niet altijd makkelijk om dit 8 jaar vol te houden met evenveel plezier en inzet als in het begin. Voor Corine is dit nooit een probleem geweest, zij neemt afscheid terwijl ze er eigenlijk nog niet mee zou willen stoppen. Jennifer had hier wat meer moeite mee maar heeft het toch gedaan.
Miranda P. neemt het secretariaat van Corine over, Corine zal alles aan haar overdragen.
Acties:
Wie: Wat: Wanneer:
Bianca Nieuwe vergaderdata plannen en doorsturen Zo snel mogelijk
Overleg Wietse over aanwezigheid bij OC vergaderingen Zo snel mogelijk
Kim Bij gemeente navragen voor papiercontainers Begin schooljaar
Neeltje Leo bellen over mogelijkheden zwembad Zo snel mogelijk
Werkgroep Kijken naar koppeling goed doel aan kerstmarkt Begin schooljaar
Kerstmarkt
Corine Secretariaat overdragen aan Miranda P. Voor nieuwe school
jaar.