Notulen vergadering 22-02-2016

Aanwezig:       Kim, Esther, Miranda v.d. P., Desiree, Frieda, Bianca, Rian, Will & Marieke

 

Afgemeld:       Wanda, Carly, Cindy, Miranda S., Wianda, Carmen, Janneke

 

 

 1. Opening

Bianca opent de vergadering.

 

 1. Mededelingen

Geen mededelingen

 

 1. Ingekomen post

Geen post.

 

 1. Notulen 26 januari 2016

Geen op- of aanmerkingen. Met dank aan Miranda S. voor het opstellen van de notulen.

 

 1. Evaluatie carnaval
 • Bianca gaf aan dat er toch nog te weinig verkeersregelaars waren; 9 personen. Men heeft vooruit moeten lopen om toch alle kruispunten kunnen bezetten.
 • Het was een hele grote lange optocht, met veel gaten. Bianca oppert het idee om eventueel een toeter op bepaalde momenten af te laten gaan, zodat iedereen tegelijk zijn of haar act kan doen.
 • Will geeft aan dat men volgende jaar eventueel de route wil inkorten.
 • De school ziet graag nog meer muziek in de optocht, er waren wel boomboxen en het schoolorkest op verschillende plekken in de optocht, maar nog meer (live) muziek is gewenst. Het idee wordt geopperd om een gelegenheidsband te vormen met kinderen en ouders, buiten het schoolorkest om. Een oproep kan in de ouderinfo gedaan worden.
 • Plaats van het gevolg zou ook kunnen helpen om de optocht niet zo op te laten stropen.
 • Jocelijn zal de plattegrond van de route opnieuw nummeren voor de verkeersregelaars, als de nieuwe ingekorte route bekend is.
 • Parallelklassen mogen met elkaar een groepje vormen in de optocht.

 

Carnaval in de stad:

 • Alles goed gegaan, ze zijn 2e Erg leuk! De werkgroep is binnen het budget gebleven; er is ongeveer nog 40 euro over van het budget. Hiervan zijn ook de medailles voor de optocht op school betaald. Er ontstaat een discussie over het feit dat medailles en de chips niet uit het budget van de  carnaval werkgroep betaald moet worden. Miranda geeft aan dat men eventueel ook Vuurwerkland (René Quintus) zou kunnen benaderen voor sponsoring / korting voor vaantjes of medailles, omdat deze toch wel erg prijzig waren.

 

 1. Tenues
 • Er is vanuit de directie een verzoek gekomen om nieuwe tenues (shirts, broekjes, sokken, tassen, etc. voor 2 volledige teams) voor de sportactiviteiten buiten schooltijden (schoolatletiek, schoolzwemmen, etc. ) te laten maken. De huidige zijn versleten. Hier was binnen het OC nog budget voor. De kosten bedragen 2080 euro. Ze zullen worden besteld bij Sportshop Heshof. Bianca geeft nog aan Wietse door dat er ook wel een aantal kleinere maten bij mogen, omdat anders de shirts voor sommige kinderen heel groot kunnen zijn. Op dit moment is er 1 maat besteld.

 

Rondvraag:

 • De actuele informatie voor de website kan naar Wietse gestuurd worden.

 

 1. Sluiting

Bianca sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de aanwezigheid.

 

 

Actielijst      
Datum Wie Onderwerp Uiterlijke actiedatum
  Bianca Schooltenues: kleinere maatjes  
  Miranda Informatie website updaten  

 

 

Volgende vergadering is dinsdag  12 april 20.00 uur.