Notulen vergadering 19 okt 2010

Excursies:

Juf Sabine gaat navragen welke klassen waar naar toe zouden willen op excursie en zij zal dit dan terug koppelen naar de werkgroep.

Airco:

Miranda heeft gevraagd of het mogelijk is om in alle klassen airco te laten plaatsen omdat het afgelopen zomer toch wel erg warm was in de klassen. Marijn geeft aan dat we het dan over een investering hebben van € 80.000,00 tot € 100.000,00 hebben. Dit geld is er niet. Edwin zal kijken of er bij de MR iets mee gedaan kan worden, maar eigenlijk moeten we bij stichting Lowys Porquin zijn. Zij zijn uiteindelijk eigenaar van het gebouw en moeten ook in het onderhoud voorzien. Miranda en Eric gaan een brief schrijven naar de stichting. Zodra er meer over bekend is hoort u hier meer over via de notulen.

Spaarrekening:

Ellen geeft aan dat er na de veranderingen aan het schoolplein (waar we vanuit het oudercomité een behoorlijk bedrag aan hebben bijgedragen) nog steeds een fors bedrag op de spaarrekening staat. De vraag is of wij en de leerkrachten erover na willen denken wat we daar eventueel mee zouden kunnen doen voor de kinderen. We komen hier de volgende vergadering op terug.

Toiletprobleem groep 7:

We hebben begrepen dat er bij groep 7 meisjes met de jongens naar het toilet moeten gaan om te controleren of zij wel netjes geplast hebben en vooral of de toilet niet met ontlasting is onder gesmeerd. Marijn legt uit dat dit fenomeen elke paar jaar terug komt en dat deze maatregel helpt, meestal is het na een week of 2-3 controleren over en blijft het toilet keurig schoon. Er volgt een pittige discussie…maar we komen niet echt tot een werkbare oplossing. Zowel het team als leden van het oudercomité gaan nadenken over mogelijke oplossingen, we komen hier volgende vergadering op terug.