Notulen vergadering 17 nov 2010

Thema avond:

De opkomst van de afgelopen thema avond was zeer minimaal en we vragen ons af of we wel moeten doorgaan met het organiseren hiervan. Wellicht kunnen we volgend jaar de ouders vragen of hier behoefte aan is. We kunnen dan ook een aantal thema’s noemen waaruit de ouders kunnen kiezen. In mei geven we hiervoor een brief mee.

Toilet probleem groep 7:

Marijn geeft aan dat school de regels bepaalt en dat gemaakte afspraken ook dienen te worden uitgevoerd. Je mag als ouders wel aangeven hier moeite mee te hebben en een gesprek aangaan met de leerkracht. Je kunt echter niet zomaar zeggen dat jouw kind zich niet aan de regels hoeft te houden.

Het probleem is echter wel opgelost op een andere manier.

Alle jongens die naar de wc gaan schrijven hun naam op het bord, in alle pauzes controleren de juffen of de toiletten schoon zijn. Momenteel zijn de toiletten steeds keurig schoon en we hopen dan ook dat het probleem weer is opgelost.

Kerst:

In de ouderinfo komt een oproep voor kerstversieringen. Als u thuis uw versieringen beu bent en u weet niet wat u met de oude versiering moet doen, lever deze dan in op school. Wij gaan deze dan weer gebruiken om de kerstbomen aan te kleden en de school in kerstsfeer te brengen. Van 7 t/m 10 december komen er dozen te staat in de aula en bij de groepen 7 en 8 waar u de spullen in kan doen.

De kerstviering vindt plaats op donderdag 23 december, elke groep studeert een kerstlied in en deze worden in de gymzaal aan elkaar ten gehore gebracht. Na dit feestelijk gebeuren heeft iedere groep in het eigen lokaal een kerstborrel met hapjes en drankjes. Ouders wordt gevraagd weer voor de kleine hapjes te zorgen.

 

 

Pleinfeest:

Op zaterdag 18 juni organiseren we weer een pleinfeest voor een goed doel. De werkgroep begint met de voorbereidingen, kinderen mogen weer goede doelen aandragen waarop gestemd kan worden.

Mocht het onverhoopt op zaterdag 18 juni niet te realiseren zijn dan hebben we als alternatief gekozen voor zaterdag 28 mei.

Spaarrekening:

Er zijn 2 ideeën genoemd om van het spaargeld te kunnen doen;

–      Aanschaf van spelmateriaal voor op het schoolplein

–      Wensboom plaatsen waarin kinderen wensen kunnen hangen m.b.t. school.

Deze ideeën worden verder uitgewerkt en in januari komen we hierop terug.

Rondvraag:

–      Juf marjoleine geeft aan dat in april het verkeersexamen weer wordt afgenomen. Hierbij is veel hulp nodig van ouders om alles in goede banen te leiden. Mocht u hiervoor interesse hebben meldt u dit dan bij de leerkracht van uw kind, zij helpen u dan verder.

–      Carmen vraagt of het mogelijk is om bij de hoofdingang een beveiligingssysteem te plaatsen voor de voorschoolse opvang. De leidster is alleen aanwezig en de deur kan niet op slot want dan kunnen ouders niet binnen. Aanbellen is ook geen optie want dan moet de leidster elke keer weg bij de kinderen. Marijn gaat dit met Toerdeloo bespreken.

–      Marijn vraagt of de brief naar de stichting over de airco’s al verstuurd is. Nee, nog niet maar hier wordt aan gewerkt.

Met vriendelijke groet,

Corine Augustijn.