Notulen vergadering 14-05-2014

Notulen vergadering oudercomité woensdag 14 mei 2014.

Aanwezig: Cindy, Manuela, Kim, Carmen, Wanda, Miranda S. en Corine.
Afwezig: Corina L., Jolanda, Desiree, Bianca, Janneke, Eveline, Georgette, Jennifer, Miranda P.
Aanwezig team: Marijn, Sandra en Rian.

Opening: Cindy heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering.
Mededelingen: Er zijn zowel vanuit het team als het OC geen mededelingen.
Ingekomen post:
* Van Veilig Verkeer Nederland materiaal gekregen om banners te kunnen bestellen voor het
begin van het nieuwe schooljaar. Dit regelt de gemeente altijd.
* Van het IFAW materiaal gekregen om een goed doel te koppelen aan de avond vierdaagse.
Omdat we binnenkort ook al de Mini Roparun hebben besluiten we om hier niets mee te doen.
Notulen 18 maart:
* Cindy geeft aan dat we nog even wachten met het bestellen van polo shirts omdat er momenteel
gewerkt wordt aan het updaten van het logo van de school.
* De hesjes voor de verkeersregelaars zijn nog niet besteld, Cindy kan de mail van Miranda niet
meer vinden. Corine zal Miranda vragen de gegevens opnieuw door te mailen aan Cindy.

Mini Roparun:
* De start en finishlijn komt op het schoolplein te liggen.
* Alle kinderen krijgen een sponsorbrief mee om geld in te zamelen. Niet per rondje laten
betalen maar een vast bedrag.
* Op woensdag 4 juni wordt het geld geteld zodat vrijdagmiddag het bedrag bekend kan worden
gemaakt. Hierbij gaan Wanda, Cindy en Miranda S. helpen.
* Het springkussen komt op het plein te staan en er wordt een schema gemaakt welke groepen er
wanneer op mogen springen.
* Op vrijdag is er ook hulp nodig bij het versieren van het parcours, bemanning van het
springkussen en het bemannen van 2 stempelposten. Corine, Manuela, Kim en Miranda S. hebben
hun hulp al toegezegd.
* Het parcours mag worden afgezet en we horen nog van Sandra of er verkeersregelaars nodig
zijn.

Avond vierdaagse:
* Het is voor Jennifer de laatste keer dat zij dit organiseert vanuit het OC, Manuela neemt haar
over (misschien samen met Eveline ?).
* Het uitdelen van de versnaperingen wordt gedaan door Cindy, Carmen, Corine, Miranda P. ? en
als het nodig is Miranda S. We mogen de vlag van school gebruiken bij het uitdeelpunt.
* De brief stuurt Jennifer naar Marijn om aan de ouderinfo toe te voegen.
Rondvraag:
* Desiree heeft gevraagd hoever het staat met de deurbeveiliging i.v.m. een afklemming van een
vinger van een kleuter. Marijn legt uit dat hier voorlopig niets mee wordt gedaan. Het is lastig
om te bepalen welke deur wel en welke niet. Moeten dan alle deuren, ook de buitendeuren, de
deuren van de gymzaal, lokalen van groep 3 etc….? Tevens zijn ze op school van mening dat er
dan een “schijnveiligheid” wordt gecreëerd.
* Georgette heeft gevraagd om kopij aan te leveren voor de volgende ouderinfo, dit moet voor
28 mei. Cindy zal iets opmaken over de ouderbijdrage.
* Miranda P. heeft gevraagd of het mogelijk is om vanuit het OC iets lekkers te sponsoren bij
sportevenementen zoals het schoolvoetbal, schoolatletiek en schoolzwemmen.
Voorlopig zien we hiervan af omdat de organiserende verenigingen vaak zelf ook al een
versnapering regelen en omdat de financiële toekomst nog niet duidelijk is. Wat gebeurt er
met de opbrengst van het oud papier ? We geven momenteel bewust meer uit dan er binnen
komt om het spaarsaldo wat weg te werken, maar we weten niet of dit in de toekomst ook nog
kan.
* Carmen vraagt wat klopt van het verhaal dat er een rat op het schoolplein zou rondlopen ?
Marijn weet van niets en heeft ook nog niet eerder iemand hierover gehoord.
* De kleuters gaan op schoolreis naar de speeltuin in Roosendaal, dit wordt betaalt door het OC.
Volgend jaar willen de kleuterjuffen dit weer zelf organiseren als hun jaarlijkse uitstapje maar
vragen wel aan het OC om dan als schoolreis een ander uitstapje te regelen. Kim en Miranda S.
nemen dit op zich.
Idee: aan het begin van het schooljaar al data doorgeven aan ouders zodat zij ruim op tijd
weten wanneer zij moeten rijden als dat nodig is.
* Het keuken apparatuur is binnen en Marijn stelt voor om deze op te stellen in de koffiekamer.
Daarnaast is bij telling gebleken dat er nog best veel techniek materialen aanwezig zijn op
school. Het is zonde om daar zoveel geld aan uit te geven als het niet nodig is. Marijn vraagt
of wij erover na willen denken om podiumdelen te laten maken van dat geld.
Hij heeft het Markiezaat college gevraagd om hiervoor offertes te maken.
Zodra deze er zijn zal hij deze doorsturen naar het OC zodat we kunnen besluiten of we wel
of niet akkoord gaan.
We stemmen nu voor het plan mits de offertes binnen het budget blijven.
* School speelt met de gedachte om de pauze met een kwartier in te korten en dan zijn de
kinderen voortaan om 15.15 uur uit. Een aantal OC leden zouden liever zien dat de pauze even
lang blijft maar dat de school dan om 8.30 uur begint. Marijn neemt dit mee in de beslissing.
* Cindy geeft aan dat er bij Britney in de klas iets vrij heftigs was voorgevallen maar dat zij
daar als ouders helemaal niets van gehoord hebben. Vele ouders hebben aangegeven hier toch
op zijn minst een mailtje voor te willen krijgen. Marijn zal dit meenemen naar de betreffende
collega. Hij geeft ook aan dat je ten alle tijden naar de leerkracht kunt gaan als je ergens
vragen over hebt, ook als dat 14 dagen later is.

Volgende vergadering is op maandag 30 juni.
Let op !!! Deze begint om 19.30 uur en aansluitend hebben we dan de afscheidsborrel.
Cindy en Bianca zorgen voor de versnaperingen.

Acties:
Wie: Wat: Wanneer:
Corine A. Miranda vragen mail hesjes verkeersregelaars Zo snel mogelijk
Helpen bij Mini Roparun Vrijdag 6 juni
Uitdelen bij avond vierdaagse 16 t/m 19 juni
Wanda Geld tellen Mini Roparun Woensdag 4 juni
Cindy Brief ouderbijdrage voor ouderinfo Vóór 28 mei
Geld tellen Mini Roparun Woensdag 4 juni
Uitdelen bij avond vierdaagse 16 t/m 19 juni
Versnaperingen regelen voor de borrel Maandag 30 juni
Miranda S. Geld tellen Mini Roparun Woensdag 4 juni Helpen bij Mini Roparun Vrijdag 6 juni
Manuela Helpen bij Mini Roparun Vrijdag 6 juni
Avond vierdaagse met Jennifer meekijken Begin juni
Kim Helpen bij Mini Roparun Vrijdag 6 juni
Carmen Uitdelen bij avond vierdaagse 16 t/m 19 juni
Miranda P. ?? Uitdelen bij avond vierdaagse ?? 16 t/m 19 juni
Jennifer Brief avond vierdaagse mailen aan Marijn Vóór 28 mei
Manuela “inwerken” voor avondvierdaagse Begin juni
Bianca Versnaperingen regelen voor de borrel Maandag 30 juni