Notulen vergadering 05-01-2016

Aanwezig:       Cindy, Bianca, Rian, Carly, Wianda, Carmen, Janneke, Miranda S., Wanda,

Jocelyn, Chris, Marja Geers, Rosalinda Goedegebuure, Ria Jansen

 

Afgemeld:       Kim, Esther, Miranda v.d. P., Desiree, Frieda

 

 

 1. Opening

Bianca opent de vergadering.

 

 1. Mededelingen

Geen mededelingen

 

 1. Ingekomen post

Geen post.

 

 1. Notulen 9 November 2015

Geen op- of aanmerkingen

 

 1. Evaluatie Sint-Maarten

Men hoefde zich dit jaar niet aan te melden, maar bijna alle leerlingen liepen mee van de groepen 1 t/m 5. Dit jaar liepen er 2 bandjes/orkesten mee verdeeld over de stoet en dat was erg leuk. Het was een muzikale gezellige boel. Attenties achteraf vielen ook goed in de smaak. De werkgroep heeft een paar puntjes die ze volgend jaar aanpassen waaronder:

 • Kinderen moeten bij de hoofdingang worden afgezet, uitgezonderd de peuters. Dit voorkomt een hoop hectiek/drukte in de school en vertraging van de opstelling.
 • Volgend jaar is het op Vrijdagavond, de werkgroep beslist dan of er wel of niet moet worden aangemeld vanwege het feit dat er nu misschien minder leerlingen zullen meelopen.
 • De “Zo op de Gummarus” bus zal volgens jaar voorop rijden in de stoet i.p.v. een ouder.

 

 1. Carnaval

Rosalinda heeft overleg gehad betreft de schooloptocht op Vrijdagmiddag 5 Februari met Esther en Kim van de OC werkgroep Carnaval. Onderstaande punten zijn besproken:

 • Voorop in de stoet loopt Corine Augustijn weer met muziek.
 • Jury word extern geregeld. Er zijn 5 juryleden;

Wietse, vriend van Marjoleine, vriend van Rosalinda, man van Ria (Jack Embregts) en een vriend van hem.

 • Er zijn te weinig medailles aanwezig op school, we hebben er ongeveer 40 nodig en er zijn er 29.

-Esther gaat deze bestellen.

 • Er moeten verkeersregelaars worden benaderd, wie doet dit?

-Bianca geeft aan dit z.s.m. te regelen en vraagt tevens een opvolger voor deze taak vanwege haar laatste half jaar als voorzitter en lid van het OC.

Jocelijn gaat dit doen en kijkt alvast met Bianca mee. Inmiddels is de mail met oproep al verzonden door Wietse via Safeschool!

 • Op 5 Februari moet het plein versierd worden, groep 8 helpt mee, wie coördineert dit vanuit het OC?

-Dat doet Miranda S. Wanda en Carmen geven aan waarschijnlijk ook te komen helpen versieren.

 • Wie maakt er foto’s tijdens de optocht?

-Dat doet Wianda. Chris geeft aan dit ook wel te willen. Hun gaan dit nu samen doen. Beiden staan ze dan op een ander punt.

 • 22 Januari komt het gevolg op school om het Carnavalslied aan te leren. Wie maakt er dan foto’s?

-Dit doet Miranda S.

 • Esther zorgt dat er voor iedere leerling chips is. Hoeveel leerlingen zijn er?

-390 in totaal.

 

Dan word er gevraagd naar de plannen van de OC werkgroep Carnaval???

Carly geeft aan dat er nu 18 aanmeldingen zijn, maar dat ze de inschrijftermijn hebben verlengd naar 8 Januari. Ze hopen op nog meer aanmeldingen.

Het motto is: “Strienestad in volle bloei”. Carly twijfelt of ze alles mag vertellen en verklapt alvast dat het iets word met dokters en verpleegsters, pleisters plakken enz.

Ook geeft ze aan dat ze het privé erg druk heeft en dat de tijd die hierin gaat zitten erg tegenvalt. Ze vraagt of er liefhebbers zijn die haar eventueel willen opvolgen want dit is haar laatste jaar in deze werkgroep.

 

 1. Budgetten

De budgetten per werkgroep worden doorgenomen op basis van het budgetoverzicht. Er zijn een aantal opmerkingen bij het overzicht vanuit het bestuur:

 • Carnaval; Dit budget is gebaseerd op €10,- per kind.
 • Schoolreisbijdrage; Dit budget is incl. de eindactiviteiten van groep 8
 • Groot doel, jaarlijks te bepalen; Er word aangegeven dat dit budget vrij te besteden is voor een leuk doel voor de hele school. Maar dit is al 2 jaar niet benuttigt. De vraag aan het Gummarus team om hier eens samen over na te denken. Het is zonde als dit niet word besteed!

 

Bianca vraagt of er misschien mensen zijn die nog iets missen of willen toevoegen?

-Janneke geeft aan dat ze graag de vrijwilligers van het “oud-papier” jaarlijks een klein bedankje wil geven voor hun inzet. Dankzij hun halen wij jaarlijks heel veel geld op waar we leuke dingen van kunnen doen. Er word besproken dat ze voor max €5,- per vrijwilliger een leuke attentie kan verzorgen.

 

 1. Rondvraag
 • Rosalinda geeft nog aan dat “Jan Oorlog” afscheid neemt en dat Wietse een leuke attentie regelt vanuit de Gummarusschool. Dit zal tijdens de prijsuitreiking Vrijdag 5 Februari op het schoolplein plaatsvinden.
 • Chris is vanuit het OC verantwoordelijk voor de input in de ouderinfo. Ze vraagt zich af wat de deadline is voor het insturen van informatie en waar ze dat naartoe moet sturen. Bianca geeft aan dat ze dit even met Wietse moet opnemen.
 • Miranda S. vraagt zich af of er vanuit het OC nog iets voor Els word gedaan m.b.t. haar afscheid Vrijdag 8 januari? Cindy geeft aan dat er bloemen worden verzorgd en dat wij een kleine bijdrage leveren in de kosten van het algehele programma die dag. Miranda S. vraagt of zij een leuk cadeautje mag samenstellen.

Inmiddels heeft Miranda S. afgelopen Vrijdag een “bakpakketje” overhandigd namens alle OC leden incl. een bedankje voor de samenwerking.

Els gaf aan dat ze heel veel bewondering heeft voor ons betrokken team van vrijwilligsters en dat ze het erg waardeert dat wij ons allemaal zo belangeloos en enthousiast inzetten voor de leerlingen. Dat zie je volgens haar op heel weinig scholen zo goed geregeld. Dus iedereen ontzettend bedankt voor alles namens Els.

 

 1. Sluiting

Bianca sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de aanwezigheid.

 

 

Actielijst      
Datum Wie Onderwerp Uiterlijke actiedatum
Z.s.m. Esther Medailles en chips bestellen Carnaval
Z.s.m. Bianca/ Jocelijn Verkeersregelaars oproepen Carnaval

 

22-01-2016 Miranda S. Foto’s maken tijdens aanleren Carnavalslied in gymzaal.
05-02-2016 Miranda S./ Wanda/Carmen Plein versieren Carnaval/opruimen na afloop!
05-02-2016 Wianda/ Chris Foto’s maken tijdens optocht  
Z.s.m. Miranda S. Cadeautje regelen afscheid Els 08-01-2016

 

 

Volgende vergadering is Maandag 22 Februari 20.00 uur. Graag tot dan.