Notulen oudercomité jaarvergadering 20-11-2013

Aanwezig:  12 OC leden,  18 teamleden en  7 ouders.

 

Opening:
Bianca heet iedereen van harte welkom.

 

Bestuursmutaties:
In het bestuur zijn geen wijzigingen maar er zijn wel 2 nieuwe OC leden, te weten:
Miranda Suikerbuik en Kim Liefhebber.

Manuela Maas heeft afscheid genomen van het OC.

 

Samenvatting activiteiten:

       We hebben de scholenmarkt helpen organiseren.

       We hebben voor alle kinderen iets lekkers geregeld om het 90- jarig bestaan van de school te vieren.

       De schoolfotograaf is geweest.

       Het oud papier wordt door de perswagen opgehaald en er staat elke zaterdag een grote container bij de school.

       Er zijn een paar excursies en uitstapjes georganiseerd.

       Het meedoen aan de carnavalsoptocht in de stad was erg leuk, we hebben de EERSTE plaats behaald.

       De media krijgt steeds kopij aangeleverd ter promotie van de school en allerlei activiteiten.

       Er zijn foto’s gemaakt tijdens allerlei activiteiten.

       Er heeft een grote groep kinderen meegelopen met de avondvierdaagse via de school. Het oudercomité heeft voor traktaties gezorgd.

       De school werd in december in de kerstsfeer gebracht.

       We hebben allerlei hand en spandiensten verleend bij verschillende activiteiten op school (bv. Het kleuterontbijt, sportdag etc.)

       We hebben een zeer succesvol pleinfeest georganiseerd met een mega opbrengst van € 2039,00.

       Inmiddels hebben de kinderen de maaltijd geserveerd bij Onze Stede en cadeaus overhandigt in de Lindenburgh.

 

Financieel overzicht:
Kascontrole is gedaan door Cindy en Bianca.
Bianca ligt het overzicht toe en geeft aan dat we met een groot spaarsaldo blijven zitten. Hiervoor wordt een plan opgesteld om dit goed te besteden.