Notulen oudercomité 29 aug 2011

Notulen vergadering oudercomité 29 augustus 2011.

 

Aanwezig: Eric, Carmen, Bianca, Miranda, Wanda, Patrick, Corina L., Cindy en Corine A.

 

Afwezig: Georgette, Edwin, Manuela, Jolanda en Jennifer.

 

Aanwezig team:  Marijn, Edith, Geeske en Joyce.

 

 

Opening: Eric heet iedereen van harte welkom op de eerste vergadering van het schooljaar.

 

Ingekomen post: Er lagen een aantal dingen in het postvak die naar de penningmeester moeten.

 

Mededelingen: Eric geeft aan dat het belangrijk is om zo snel mogelijk een nieuwe voorzitter te kiezen zodat het bestuur in één keer gewijzigd kan worden bij de kamer van koophandel.

Bianca geeft aan het wel te willen doen, maar zij moet op haar werk navragen of het mag. Zij zou namelijk geen nevenfuncties mogen aannemen zonder dat haar werkgever dan van weet.

Ze laat aan Eric weten of het kan en regelt dan de inschrijving.

 

 

Notulen vergadering 27 juni:

Er zijn geen vragen, op- of aanmerkingen, de notulen zijn dus bij deze aangenomen.

 

 

Verkiezing nieuwe leden OC:

Marijn heeft de brieven hiervoor doorgemaild naar de kleuterjuffen, zij zorgen ervoor dat ze bij de ouders van de groep 1 kindjes terecht komen. Manuela heeft laten weten dat Nina Brok wel interesse heeft voor het OC. Miranda stelt voor om volgende week tijdens de inloopavond aan ouders te vragen of zij lid willen worden van het OC, wellicht levert dat meer aanmeldingen op.

 

 

Werkgroepen indeling:

Er zijn een aantal veranderingen, zie bijgevoegd overzicht.

Bij het onderdeel excursies geven de juffen aan dat zij al wel een paar wensen hebben:

Groep 3 wil graag naar het Markiezenhof met Sinterklaas.

Groep 6 wil graag naar de waterzuivering in Rilland.

Voor alle groepen zou het leuk zijn om iets met Mira Ceti te regelen.

De werkgroep gaat dit verder uitwerken.

 

 

Presentatie OC / Inloopavond:

Maandag 5 september as. is de inloopavond van 18.30 – 19.30 uur.

Wie gaan er de vrijwillige ouderbijdrage innen ?

18.30 uur       Corina L., Cindy, Corine en Jennifer.

19.00 uur       Patrick, Eric en Miranda.

Marijn zorgt voor de lijsten van de leerlingen per klas.

 

Miranda geeft aan graag de ouders persoonlijk aan te willen spreken om uit te leggen wat het oudercomité doet en meteen te vragen of mensen bereid zijn om 1 x het oud papier op te halen.

Mensen zijn eerder bereid dit te doen als het ze persoonlijk wordt gevraagd.

Iedereen vindt dit een goed plan en we zullen dit dan ook doen tijdens de inloopavond.

 

 

Jaarvergadering / thema avond:

De jaarvergadering zal plaatsvinden op 21 november 2011.

Aangezien de laatste jaren de animo voor de thema avond zeer miniem was besluiten we dit jaar geen thema avond te organiseren.

 

 

Rondvraag:

  • Bianca geeft aan dat St. Maarten dit jaar op vrijdag valt. Zij zal er zelf niet bij aanwezig zijn en we moeten er dus op tijd voor zorgen voldoende verkeersregelaars te hebben. Hier komen we volgende vergadering op terug.
  • Geeske geeft aan dat de verjaardagen van de juffen en meneren dit jaar gevierd gaan worden op 28 september. Zouden de groepen 1 / 2 weer naar Dinami mogen? Ja, dat mag.
  • Geeske geeft aan dat de paaswensen nog niet allemaal waren uitgevoerd. Een aantal dingen waren destijds niet voorradig, nu wel dus mogen deze alsnog besteld worden? Ja natuurlijk. De rekeningen mogen naar Cindy.
  • Wanda vraagt of alle leden van het team ’s morgens vroeg aanwezig kunnen zijn voor de teamfoto op 26 september als de schoolfotograaf komt. Het team zal proberen dit te regelen.

 

 

Sluiting: Eric sluit de vergadering met dank aan ieders inbreng.

 

 

De volgende vergadering is op maandag 17 oktober om 20.00 uur.

 

Corine Augustijn