Notulen vergadering oudercomité 14 januari 2013

 

Aanwezig:        Bianca, Wanda, Miranda, Joost, Georgette, Manuela M., Carmen, Jolanda     en Corine A.

Afwezig:          Manuela V., Cindy, Desirée, Eveline, Jennifer, Corina L.

Aanwezig team:  Marijn, Anouska, Sonja, Brigitte en Rian.

 

Opening:  Bianca heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering.

Mededelingen: 

 • Edwin heeft aangegeven helemaal uit het oudercomité te stappen, hij kan bij vele vergaderingen niet aanwezig zijn vanwege zijn werk. We proberen een nieuw lid te vinden via de groepen 6. Corine zal de leerkrachten vragen een mail naar de betreffende ouders te sturen.
 • Sonja geeft aan dat alle basisscholen in Nederland een cultuurprogramma moeten integreren. Momenteel worden daar 3 leerkrachten voor geschoold, zij hebben in april een plan van aanpak klaar voor de Gummarus. Vanuit het rijk krijgt de school een bedrag van €10,90 per kind per jaar. Dit is niet voldoende om alles wat nodig is ook daadwerkelijk te kunnen doen. De vraag is dan ook of het oudercomité hierin tegemoet kan komen. Bianca vraagt aan Cindy na wat er mogelijk is en koppelt dit de volgende vergadering terug. Daarna kunnen we een besluit nemen. Wellicht kunnen we al iets met het budget dat nu vermeld staat voor excursies, want ook die vallen onder cultuur.
 • Joost vraagt of we duidelijker kunnen uitleggen hoe het oudercomité precies werkt, hoe besluiten worden genomen etc. We spreken af hier na de vergadering op terug te komen (zonder team).

 

Ingekomen post: Er is geen ingekomen post.

 

Notulen 20 november 2012:

 • Er zijn nog geen stevige borden, bekers en bestek aangeschaft maar dit gaat wel binnenkort gebeuren.
 • Is er nu iemand aanwezig die zich wil opwerpen om in de werkgroep voor de scholenmarkt plaats te nemen ? Nee. Corine zal een mail sturen naar alle OC leden, wellicht is er wel iemand die wil.
 • Het budget voor de kleutergroepen en de budgetten voor alle klassen zijn die nu dubbel of toch niet? Dit is helaas nog niet duidelijk. Bianca neemt dit op met Cindy, zij zullen samen bekijken wat er precies betaald wordt uit beide budgetten. Komen we volgende vergadering op terug.
 • Komt er wel of geen opa en oma dag? Het team is daar wel mee bezig maar het is nog niet helemaal zeker. De ene leerkracht is wel enthousiast en de ander ziet erg veel organisatorische problemen. Zodra er duidelijkheid over is dan horen wij het.
 • De pasfoto’s van de OC leden voor op de website zijn helaas gewist. Miranda zal nieuwe maken, we spreken nog af wanneer.
 • Op de oproep voor nieuwe verkeersregelaars zijn bijna geen reacties gekomen, jammer want we hebben er echt meer nodig om alles in goede banen te leiden tijdens bijvoorbeeld de carnavalsoptocht.

 

Evaluatie Sint:  Alles is prima verlopen, leuke cadeautjes en gezellige dag.

Evaluatie Kerst:  De voorstellingen in de klas was een erg leuk idee, was wel jammer dat niet elke leerkracht zich aan het schema heeft gehouden. Dit had ontroostbare kinderen tot gevolg omdat hun ouders de voorstelling niet gezien hebben.

Er waren niet zoveel “eenzame” mensen en toen heeft de kerk een aantal vrijwilligers gevraagd deel te nemen aan het kerstdiner, zij waren erg enthousiast.

De levende kerststal, met écht kindje Jezus, was erg leuk. Alleen maar positieve reacties op gehoord.

Rian geeft aan dat de kerstboom iets eerder had mogen worden opgeruimd. Manuela legt uit dat zij helaas niet eerder dan woensdag tijd had maar het wel graag zelf wilde doen. In het verleden nam men het niet zo nauw en deed men alles gewoon in dozen zonder te sorteren of te zorgen dat er geen dingen in de knoop konden gaan. Manuela geeft aan dat Manuela V. het stokje van haar overneemt omdat dit haar laatste jaar bij het oudercomité is.

 

Carnaval:

 • Op vrijdag 8 februari vieren we op school carnaval, wie wil er ’s morgens het plein versieren (bij slecht weer de gymzaal)? Corine, Wanda, Manuela M. en Georgette. Corine zal via de mail ook de andere leden vragen of zij kunnen helpen.
 • Wie wil er foto’s maken tijdens de optocht? Corine zal dit doen.
 • De Jury bestaat dit jaar uit Els, Miranda, Jolanda en Carmen.
 • Er zijn 365 zakjes chips nodig, de vraag is of dit alleen naturel mag zijn. Cindy regelt deze meestal dus Corine zal dit aan Cindy vragen.

Voor de kinderoptocht op zaterdag 9 februari hebben zich ongeveer 40 kindjes aangemeld. Het idee is dat we gaan schoolzwemmen in de Striene Zeej. Er zullen kinderen in een groot blauw zeil lopen, er zullen kinderen grote blauwe golven dragen waartussen het publiek op zwemles mag. Daarnaast hebben we van de kar een vuurtoren gemaakt en op de kar komt een meerminneke te zitten. Zij zal de zwemdiploma’s uitdelen aan iedereen die meedoet uit het publiek.

We zijn druk met de voorbereidingen en hebben er nu al ontzettend veel zin in. De kinderen komen natuurlijk weer op woensdagmiddag knutselen op school, mogen we daar karton van de school voor gebruiken ? Ja.

De vraag is wel of er nog eens naar het budget kan worden gekeken want we krijgen helaas door de crisis niet meer zoveel gesponsord als afgelopen jaren. We proberen natuurlijk zoveel mogelijk zelf te maken maar er moeten toch echt ook spullen worden gekocht. Als we het aantal kinderen elk jaar zien toenemen laten we in elk geval zien dat de kinderen hier een groot plezier aan beleven. Bianca geeft aan dit met Cindy te zullen bespreken.

 

Pleinfeest:  Gezien de drukte aan het eind van het schooljaar (sportdagen, kamp, brugklas week) is het voorstel om dit pas aan het begin van het nieuwe schooljaar te doen. We geven zaterdag 14 september aan als datum. Marijn zal dit in de planning meenemen. Joost en Jolanda willen graag aan de werkgroep worden toegevoegd.
Manuela geeft aan dat Toerdeloo en Pippi graag bij de organisatie en uitvoering betrokken worden

 

Rondvraag:

 • Anouska geeft aan dat alle klassen zijn uitgenodigd om te komen schaatsen bij de familie van Adrichem, de meeste proberen nog deze week te gaan. Is het mogelijk om een bedankje aan de familie van Adrichem te geven, een bloemetje? Ja hoor, dit hebben we vorig jaar ook gedaan.
 • De brugklas week staat gepland van 10 tot 14 juni.
 • Wanda vraagt of de leerkrachten even willen kijken of er in de klassen nog nabestellingen of machtigingen van de schoolfotograaf liggen. Marijn zal dit aan het team vragen.
 • Manuela V. had een brief gekregen van teleurgestelde kinderen omdat de nacht van 8 niet doorgaat. Of wij als oudercomité er toch AUB voor kunnen zorgen dat dit wel doorgaat. Wij kunnen hier eigenlijk niets mee want het oudercomité organiseert dat niet. Het team heeft er bewust van afgezien omdat het organisatorisch niet lukte dit jaar. De kinderen hebben al zo’n vol programma en daarnaast zijn er allerlei verenigingen die niet meer willen meewerken om ’s nachts een programma in elkaar te draaien. Wel gaat de musical nu weer naar groep 8.
 • Georgette vraagt of er nog artikelen naar de pers moeten bijvoorbeeld over carnaval. De Steenbergse Courant is al op de hoogte en uitgenodigd tijdens de knutselmiddag, maar de Steenbergse Bode en BN/de Stem nog niet. Dit gaat zij alsnog doorgeven.
 • Evaluatie Thema avond: Eindelijk na jaren weer eens een zeer succesvolle thema avond geweest. Druk bezocht en over het algemeen positieve reacties, vooral van de ouders van de kleuters. Zij waren nog helemaal niet bekend met de Kanjertraining en zijn erg blij met de gegeven informatie.
 • Manuela M. geeft aan dat Niels (haar man) de stepjes van de kleuters wel wil repareren tegen de kostprijs van de gebruikte materialen. Het gaat met name over de handvatten. School heeft een budget voor reparaties, de rekening kan dus naar school.

 

Sluiting:  Bianca bedankt iedereen voor de inzet en sluit de vergadering.

 

 

 

Acties:             Wat:                                                                                       Wanneer:

Corine              Mail opstellen nieuw lid groep 6                                              Zo snel mogelijk
                        Mail OC leden werkgroep scholenmarkt                                   Zo snel mogelijk
                        Datum Miranda nieuwe pasfoto’s                                             Begin maart
                        Mail OC leden versieren carnaval                                            Zo snel mogelijk
                        Cindy vragen 365 naturel chips                                               Zo snel mogelijk
                        versieren en foto’s maken carnaval                                          Vrijdag 8 febr.

Bianca              Cindy vragen budget cultuur                                                   Voor 13 maart
                        Cindy vragen kleuterbudget en klassenbudget                         Voor 13 maart
                        Cindy vragen budget carnaval hoger?                                      Zo snel mogelijk

Marijn              Team vragen of er nabestellingen fotograaf liggen                  Zo snel mogelijk

Georgette         Steenbergse Bode en BN de Stem carnaval                              Zo snel mogelijk
                        Versieren carnaval                                                                  Vrijdag 8 febr.

Wanda             Versieren carnaval                                                                  Vrijdag 8 febr.

Manuela M.       Versieren carnaval                                                                  Vrijdag 8 febr.

Miranda           Jureren carnaval                                                                    Vrijdag 8 febr.

Jolanda           Jureren carnaval                                                                    Vrijdag 8 febr.

Carmen             Jureren carnaval                                                                    Vrijdag 8 febr.

Els                   Jureren carnaval                                                                    Vrijdag 8 febr.