Notulen MR vergadering 30 juni 2014

Aanwezig: Barbara, Sandra, Rian, Paul, Marjoleine, Nina, Anniek, Joyce
Agendapunt Notulen
Nieuws vanuit directie Gezamenlijke opening met ouderraad en Els.
Els legt uit dat 2 leden van het CvB aan hebben gegeven per 1 augustus 2016 ontslag te nemen. Er is ondertussen een sollicitatieprocedure geweest. 19 juni ’14 is duidelijk geworden dat Els per 1 augustus 2016 aangesteld wordt als lid van CvB in de functie van plaatsvervangend voorzitter.
De GMR heeft op 23 juni jl. positief geadviseerd over deze benoeming.

Eerste reactie vanuit MR is dat we het een positieve ontwikkeling is voor Els maar we het erg jammer vinden voor het team en de school.
Hoe het allemaal zal gaan weet Els niet, zij heeft nu een inwerkperiode van twee jaar maar eerste prioriteit en verantwoording ligt bij de Gummarus.
Omdat dit vragen oproept waar we nog geen antwoorden op weten, hebben we afgesproken dit onderwerp iedere vergadering als agendapunt op de agenda te zetten.

Notulen

Voorstel notulen na een vergadering door te mailen. Binnen een week kan er dan gereageerd worden, geen reactie is goedkeuring van de notulen. Hierna kan dit openbaar gemaakt worden.
Openbaar maken aan de achterban doen we d.m.v. plaatsing op site en verder worden de notulen op de server gezet zodat deze de notulen zelf in kunnen zien.

Jaarplan MR

Tijdens de vergadering deels aangepast, zal als bijlage worden toegevoegd aan notulen. Hierin is ook te lezen wat er tijdens welke vergadering besproken moet worden.
Verder staat deze ook op de server van school:
20140801 OR handboek MR 2014-2015
Vergaderdata volgend schooljaar Vergaderdata schooljaar 2014-2015 starten om 19.30u
8 oktober 2014 (hierbij wordt Els uitgenodigd)
26 november 2014
4 februari 2015
1 april 2015
3 juni 2015
Laatste vergadering gelijk met OC en OP+ afsluitende borrel.

Rondvraag/ afsluiting

Paul en Rianne worden door de andere leden bedankt voor hun inzet.
Gezamenlijke borrel met OC en OP.