Notulen MR vergadering 22-04-2015

Notulen MR vergadering 22 april ’15

Aanwezig:

 

Anniek, Els, Joyce, Marjoleine, Nina.

 

Opening
Formatie Wens van het team was verder te gaan met 16 groepen.

Structuur van zorg zal hierdoor anders ingezet worden. Expertise van leerkrachten moet breder ingezet worden.

Plan van aanpak wordt gemaakt door werkgroep voor de talentmiddagen.

Formatie ingezien.

Vakantierooster Met enkele wijzigingen goed gekeurd.
Mr verkiezingsprocedure Sluitingsdatum is verstreken. Er zijn 5 ouders die enthousiast zijn, er zullen dus verkiezingen worden gehouden.
Vanuit de MR zullen betreffende ouders op de hoogte worden gebracht en worden gevraagd een stukje te schrijven wat we gebruiken voor de stemming.

 

Marjoleine en Joyce maken 13 mei een enquete aan op safeschool. Ouders hebben dan één week de tijd om hun stem uit te brengen. De ouder met de meeste stemmen zal toetreden bij de MR.

Cursus MR Datum van de cursusavond vastgesteld op 3 juni, 19.00 u.

Voor 20-05 bij Nina aangeven wat onze hulpvraag is. Nina communiceert dit naar VOO.