Notulen MR vergadering 01-04-2015

Notulen MR vergadering

d.d. 01-04-2015

aanwezig: Anniek, Barbara, Els, Joyce, Nina, Marjoleine.

Bij punt 1 en 2 is ook het ouderpanel aangesloten.

1Opening Door Nina. Ook welkom aan de leden van het ouderpanel.
2 en3 Nieuws vanuit de directie N.a.v. de studiedag van 13 maart en de SWOT analyses die gemaakt zijn door o.a. het ouderpanel en MR is er door het team gekeken wat wij belangrijk vinden en waar we naar toe willen binnen ons onderwijs.

1. Team vindt het belangrijk dat we 16 groepen behouden.

2. Talenten van leerkrachten en leerlingen moeten meer benut worden. Hieruit kwam het idee om middagen te organiseren waarin workshops georganiseerd worden.

3. Rol van de leerkracht moet veranderen, leerlingen zelf verantwoordelijk maken voor hun werk. Schoolbreed gaan we hier dit schooljaar al mee aan de slag. Werkgroep gaat hier een plan van aanpak voor maken.

 

Oudergeledingen zijn enthousiast over  de plannen.

Volgende week, 8 april, tijdens de studiemiddag gaan we dit verder concreet maken, verder zullen we ook verder gaan kijken naar de formatie van volgend schooljaar. 14 april moet alles duidelijk zijn zodat we kort na de meivakantie ook de ouders kunnen informeren.

 

 

Ouderpanel verlaat de vergadering.

 

Zoals het eruit zag zouden Hilde en Sandra einde van het schooljaar de Gummarus verlaten. Omdat Adriënne de LPS gaat verlaten hebben Hilde en Sandra ervoor gekozen om werkzaam te blijven op Gummarus.

 

Per 01-08-2015 zal de conciërge Jack niet meer werkzaam zijn op Gummarus. Hoe we zijn taken gaan opvullen is nog niet duidelijk, wel zouden we graag een beroep doen op ouders.

 

4 voortgang m.b.t. begroting/ formatie schoolplan/ Zie punt 2.
5 opzet vakantierooster Nog niet duidelijk, komt bij een volgende vergadering terug.
6 voortgang schoolgids Gaat Els met MT (management team)mee aan de slag, hierbij zullen ook de opmerkingen vanuit de MR worden meegenomen.
7 binnengekomen post Blad van LPS Lowie binnengekomen, de oudergeleding binnen de MR zal dit gaan lezen, leerkrachten hebben dat al gedaan.
8 (G)MR bijeenkomst Brief Wet en zekerheid wordt gemaakt en verstuurd, zie evt. notulen (G)MR vergadering 13-03-2015
9 vacature MR Inmiddels verstuurd via Safeschool

Half april wordt er nog een bericht gestuurd met daarbij vermeld een sluitingsdatum.

10 verdere scholingsbehoefte Cursus op maat, €800

Voorkeursdata: 3,10,17 juni woensdagavond

Marjoleine/ Nina zal contact opnemen.

11 budgettering MR gelden/ financiën Geld wat op de rekening staat wordt eraf gehaald. Geld wordt verdeeld over 16 enveloppen en uitgedeeld aan de groepen, vrij te besteden aan de klassen. Collega’s worden hierover geïnformeerd middels teaminfo.
12 wijziging cao Besproken
13 vertrek Els Cvb heeft geld gereserveerd voor Gummarus zodat Wietse volgend schooljaar vrij geroosterd kan worden.
Rondvraag Nina: Late aankondiging van de infschrijfochtend waarbij de jongste kleuters vrij zijn.

Parkeren van ouders ‘tegen’ de paaltjes, je kunt er als ouder met de fiets haast niet langs.

Els neemt beide punten mee.