Notulen jaarvergadering 19 okt 2010

Aanwezig zijn 14 leden van het oudercomité, ongeveer 12 leden van het team en 1 ouder.

Opening: Eric opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Bestuursmutaties:

We hebben afscheid genomen van José van Adrichem, Corine Augustijn heeft het secretariaat overgenomen.

We hebben weer twee nieuwe ouders, Carmen Sertons en Georgette Bouwman.

Samenvatting van de activiteiten van 2009/2010:

–      We hebben de scholenmarkt helpen organiseren.

–      De schoolfotograaf is geweest.

–      Het oud papier wordt nu anders opgehaald, met een perswagen iedere 1e zaterdag van de maand. Er staat tevens een container bij school, deze zal er ook staan op de 3e zaterdag van de maand.

–      Er zijn weer excursies en uitstapjes georganiseerd.

–      Het meedoen aan de carnavalsoptocht was een groot succes, de 1e plaats.

–      Er zijn weer heel veel nieuwe boeken gekaft.

–      De media krijgen steeds kopij aangeleverd ter promotie van de school en activiteiten.

–      Er zijn weer foto’s en films gemaakt van allerlei activiteiten.

–      Met de avond 4 daagse hebben het afgelopen jaar weer meer kinderen via de school meegelopen.

–      De school is in december weer in kerstsfeer gebracht.

–      We hebben het Brabants Verkeers Veiligheids label gehaald, mede door de inzet van de verkeersouder.

–      We hebben afscheid genomen van Juf Marij en we hebben een bruidspaar gefeliciteerd.

Buiten dit alles worden er op verzoek van de leerkrachten vele hand- en spandiensten verleend.

Financieel overzicht 2009/2010:

Alle aanwezigen krijgen een financieel overzicht uitgereikt door de penningmeester. Ellen licht het één en ander toe. De kascontrole is gedaan door Patrick Oerlemans en Eric Mens.

De inkomsten van het oud papier zijn afgenomen met ongeveer € 800,=, dit heeft te maken met de nieuwe manier van ophalen. De gemeente komt hier ons in tegemoet door per kilo die wordt opgehaald met de perswagen 1 cent meer te betalen.

Er staat nog veel geld op de spaarrekening, we gaan nadenken over wat we daarmee voor de kinderen kunnen doen.

Rondvraag en Sluiting:

Er zijn geen vragen dus sluit Eric de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar komst.

Corine Augustijn.