Notulen jaarvergadering 09-11-2015

Aanwezig:       Cindy, Rian, Carmen, Frieda, Desiree, Wanda, Jocelyn, Joyce, Miranda S., Miranda

vd P., Ester, Rian, Edith,  Els, Brigitte

 

Afgemeld:       Wianda, Carly, Desiree, Kim, Rian Janneke

 

 

 1. Opening

Bianca opent de vergadering.

 

 1. Bestuur mutaties

Vanaf volgend jaar zal het bestuur bestaan uit:

 • Nieuwe voorzitter: Jocelijn
 • Nieuwe penningmeester: Ester
 • Nieuwe secretaris : Miranda S.

 

 1. Samenvatting activiteiten 2014/2015:

De volgende activiteiten hebben o.a. plaatsgevonden.

 • Kerstmarkt
 • Carnavals optocht
 • Sinterklaas
 • Rijksmuseum
 • Koken
 • Schoolreisjes
 • Klassenbudget
 • Avondvierdaagse

 

N.a.v de vraag van de voorzitter of de leerkrachten nog wat missen in hun klas of op school. Edith zou graag meer / andere boeken hebben. Er worden een aantal  ideeën aangebracht. Edith gaat zich hier over beraden.

 

 1. Financieel overzicht

Zie bijlage

 

N.a.v het financieel overzicht geeft de voorzitter aan dat meer budget voor cultuur beschikbaar is dan dat er dit jaar gebruikt is. Dit mag gewoon besteedt worden. Volgende reguliere vergadering komt dit op de agenda om dit te bespreken.

 1. sluiting Bianca sluit de vergadering.