Notulen 27 juni 2011

Notulen vergadering oudercomité 27 juni 2011.

 

Aanwezig: Eric, Ellen, Jennifer, Wanda, Patrick, Miranda, Corina, Carmen, Manuela, Bianca en

                Corine.

 

Afwezig: Georgette, Jolanda, Edwin en Cindy.

 

Aanwezig team: Marijn, Anouska, Marieke, Sandra, Jan, Ria, Sonja en Joyce.

 

 

Opening: Eric heet iedereen van harte welkom op de laatste vergadering van dit schooljaar.

 

Ingekomen post: Er is alleen een LPS nieuws binnen gekomen.

 

Mededelingen: Joyce deelt mee dat de musical van groep 7 op maandag middag om 13.30 uur
                        zal zijn, op dinsdag om 10 uur en om 13.30 uur. Alle klassen gaan hier verdeeld
                        over de tijden naar toe. Op woensdagavond mogen alleen de ouders van groep 7
                        komen kijken.

 

 

Notulen vergadering 16 mei:

Er zijn geen vragen, op- of aanmerkingen. De notulen zijn dus bij deze aangenomen.

 

 

Evaluatie pleinfeest:

Het was een enorm succes! De opbrengst mag er dan ook zeker zijn….. € 1050,00 kan worden overhandigd aan het Wereld Natuur Fonds voor de rivierdolfijn !!!!

 

Donderdagochtend willen we om 12 uur de uitreiking doen en meteen de bekers aan de winnaars overhandigen. (spijkerbroek hangen en darten)

Leerkrachten geven de kinderen een briefje mee waarin dit staat zodat de ouders weten waarom ze donderdag iets later de poort uit lopen.

Wie kunnen er namens het OC bij aanwezig zijn?

Manuela, Corine en Ellen.

 

 

Evaluatie avondvierdaagse:

Er hebben dit jaar 111 mensen via de school meegelopen.

Het was wel lastig om je aan te melden als je ’s ochtends niet op school jezelf kon inschrijven bij Jennifer. Volgend schooljaar mogen mensen zich ook aanmelden door een briefje bij Jennifer in de brievenbus te doen.

 

Op de eerste avond hebben een aantal kinderen geen ijsje gekregen namens het OC omdat zij zeer hard vooruit renden en een stuk door het veld hebben afgesneden…… Dit was voor de uitdelers niet te voorzien.

 

 

 

 

 

Data vergaderingen volgend schooljaar:

Maandag          29 augustus     20.00 uur

Maandag          17 oktober       20.00 uur

Maandag          21 november     Jaarvergadering/ Thema avond

Maandag          16 januari        20.00 uur

Maandag          19 maart          20.00 uur

Maandag          14 mei              20.00 uur

Maandag          18 juni             19.30 uur  hierna de borrel

 

 

Inloopavond 5 september.

 

 

Rondvraag:

  • Sandra vraagt hulp van 3 ouders bij het ontbijt na het slaapfeest van de kleuters. Miranda, Wanda en Corine gaan helpen.
  • Joyce vraagt of ouders die naar de musical van groep 7 gaan kijken eventueel de leerkrachten kunnen helpen met de begeleiding van de kinderen van school naar Mira Ceti.
  • Ellen vraagt wat de bedoeling is bij de nacht van acht….er is namelijk gevraagd om iets warms te verzorgen? Marieke geeft aan dat er gevraagd is om voor iets lekkers voor bij de koffie en daarnaast zou het ook lekker zijn als er ’s nachts iets warms op het menu zou kunnen staan zoals soep, macaroni, warme hapjes etc.

 

 

Afscheid Ellen:

Eric neemt namens het OC afscheid van onze “bijzondere eend in de bijt”, Ellen.

Marijn doet dit namens het team, hij geeft aan dat het bewonderenswaardig is dat Ellen de 8 jaar in het OC heeft vol gemaakt. Hij vond haar altijd zeer betrokken en roemt haar enthousiasme waarmee ze dit heeft gedaan.

Cindy neemt het penningmeesterschap van haar over, Ellen zal alles aan haar overdragen.

 

 

Corine Augustijn.