Notulen 17 januari 2011

Notulen vergadering oudercomité 17 januari 2011.

Aanwezig:      Eric, Ellen, Manuela, Corina L., Jennifer, Georgette, Carmen, Jolanda,
                        Bianca, Cindy, Wanda, Patrick, Miranda en Corine A.

Team:             Marijn, Brigitte, Rian, Iwan en Joyce.

Afwezig:        Edwin.

Opening: Eric opent de vergadering en wenst iedereen een goed nieuw jaar.

Mededelingen: Er zijn zowel vanuit het oudercomité als het team geen mededelingen.

Ingekomen post: Geboortekaartje Joris, zoon van Juf Marieke. Er wordt een afspraak gemaakt om op kraamvisite te gaan. Ellen en Bianca gaan er heen.

 

Notulen vergadering 17 november:

  • Marijn vraagt welke datum het pleinfeest wordt georganiseerd. We zijn hier nog niet helemaal aan uit, maar zodra dit wel het geval is zullen we dit aan hem doorgeven.
  • Verder worden de notulen aangenomen.

 

Communicatie naar de ouders:

Edwin is niet aanwezig en aangezien hij het onderwerp op de agenda wilde, schuiven we het door naar de volgende vergadering.

Evaluatie Kerst:

Het is een hele leuke kerstviering geweest, het was alleen onduidelijk of de ouders wel of niet welkom waren bij het laatste deel op het schoolplein. Wordt volgende keer beter gecommuniceerd.

Groep 7 en 8 waren zeer blij met hun kerstboom met verlichting.

Het inzamelen van de spullen voor het oudercomité ging niet helemaal zoals de bedoeling was. Er zijn een aantal tassen of dozen met ouders terug gegeven omdat de juffen dachten dat er niets meer nodig was. Dit was heel jammer. Volgend jaar proberen we het weer maar we zullen dan beter moeten afspreken wat precies de bedoeling is.

 

 

Carnaval:

Vrijdag 4 maart is de schooloptocht ’s middags, hiervoor is weer een jury nodig. Miranda, Jolanda en Manuela gaan dit doen. Zij gaan ’s morgens al het één en ander bekijken.

Bianca regelt de verkeersregelaars.

Corine A. maakt foto’s voor de website.

Corine A, Corina L. en Cindy kleden ’s morgens het plein aan (gymzaal bij slecht weer).

Op zaterdag is de kinderoptocht in de stad, voorstel om dit jaar de kinderen in groepjes te verdelen en bij ieder groepje een ouder verantwoordelijk te stellen voor dat groepje.

Spaargeld/wensboom:

Er is een brief gemaakt waarin wordt uitgelegd dat elke klas 1 wens mag invullen tot een maximum bedrag van € 100,=.

Daarnaast mogen de groepen 1-2, de groepen 3-4 en 5 en de groepen 6-7 en 8 samen 1 grote wens invullen met een maximum van € 300,=.

Leerkrachten vinden het wat te kort op de kerst en sinterklaas en vragen of we er niet beter nog even wat mee wachten om een wensboom te zetten. Ze geven ook aan dat de kinderen de wensen moeten “verdienen”. Het zomaar vervullen van wensen mag niet als gewoon of vanzelfsprekend worden ervaren…

Voorstel: de wensboom doorschuiven naar de periode rond Pasen, we kunnen dan een paastak gebruiken als wensboom.

Miranda neemt contact op met Sabine (paaswerkgroep) en zal met haar overleggen hoe we dit vorm kunnen gaan geven.

Rondvraag:

–      Brigitte: De kleutergroepen willen graag een grote boom (een dakplataan) op het schoolplein voor de broodnodige schaduw. Heel graag met een bank eromheen. Ze hebben al navraag gedaan bij een boomkwekerij, de duurste boom kost € 400,= en heeft een stamomvang van 40 á 45 cm. Hier komen nog wel de plaatsingskosten bij…hoe hoog die zijn weten ze nog niet. Rian gaat hiervoor navraag doen. Corina L. gaat via de gemeente navraag doen wat de kosten voor zo’n project zijn. Corine A. gaat navraag doen via een collega met een boomkwekerij. Zodra er meer bekend is nemen de dames via de mail contact op met elkaar.

–      Miranda geeft aan dat er weer nieuwe subsidieregelingen komen bij de gemeente waar wij mogelijk gebruik van kunnen maken voor de airco’s en vraagt of dit bij school bekend is. Nee, Marijn geeft aan hier niets van te weten. Hij gaat navraag doen via de LPS.

–      Wanda vraagt waar de papiercontainer afgelopen zaterdag was. Dit is waarschijnlijk mis gegaan doordat 1 januari de eerste zaterdag van de maand was, maar er natuurlijk geen papier is opgehaald. Ook staat er nog steeds niets aangegeven over de hoeveelheid die is opgehaald. Eric neemt hierover contact op met Diomedon.

–      Joyce geeft aan dat Marjoleine samen met Neeltje bezig is om de buitenspeelmaterialen in kaart te brengen.

–      Joyce heeft eventueel een goed doel welke aan het pleinfeest gekoppeld kan worden. Vrienden van haar gaan in juni 6 keer op 1 dag de Alp D’huez opfietsen om geld in te zamelen. Zij zoeken nog sponsoren. Manuela geeft aan dat we dit meenemen in het overleg over het pleinfeest.

–      Bianca geeft aan dat er op 2 februari een bulkinstructie is voor verkeersregelaars. De volgende is in juni.

Sluiting: Eric bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng en sluit de vergadering.

Volgende vergadering is op maandag 21 maart, 20.00 uur.

Groeten Corine.