Nieuwsbrief JGR.9 no. 8/9 aug/sept 2013

De kalender: zie schoolagenda

 

Even voorstellen… meneer Wietse

 

Beste ouders/verzorgers,

Graag stel ik me in deze ouderinfo wat uitgebreider aan u voor als nieuwe leerkracht op de Gummarus.

Mijn naam is Wietse Visser en ik ben 32 jaar geleden geboren in de Plataanstraat hier in Steenbergen-Zuid. Hier ben ik ook opgegroeid en ging met veel plezier naar de oude Gummarus school toe, heel bijzonder dus om op je oude basisschool aan het werk te mogen. Nadat ik na de HAVO Communicatie gestudeerd heb, bleek hierin op dat moment weinig werk en ik besloot de verkorte PABO te gaan doen. Hier heb ik geen dag spijt van gehad, ik vond én vind het fantastisch om iedere dag te proberen het beste uit kinderen te halen, zowel wat betreft de kennis en vaardigheden, maar zeker ook op sociaal gebied!

De afgelopen zeven jaar heb ik met veel plezier gewerkt op basisschool De Grebbe in Bergen op Zoom. Hier heb ik zowel in groep 7 als groep 8 lesgegeven en kreeg ik steeds meer managementtaken onder mijn hoede. Vanuit die positie werd ik in de gelegenheid gesteld de opleiding tot schoolleider te volgen. Die heb ik met succes afgerond en vandaar dat ik zoekende was naar een geschikte werkplek om mijn ambities te verwezenlijken. Het vooruitzicht om op Gummarus adjunct-directeur te worden is heel bijzonder. Het is denk ik heel goed dat ik dit jaar in groep 8 de kans krijg de school, de teamleden en de kinderen goed te leren kennen, om dan vanaf 1-8-2014 aan mijn nieuwe taak te beginnen.

Verder zullen veel kinderen en ouders mij kennen vanuit de Steenbergse gemeenschap als Nar Wiedus tijdens de carnavalsperiode of als ploegleider (samen met meneer Iwan) van de Jumbo Kleine Tour ploeg. Dit zijn tevens mijn grootste hobby’s.

Gelukkig begin in niet alleen aan een nieuw avontuur op Gummarus, mijn dochter Fieke zal vanaf 21 augustus ook naar deze basisschool gaan, dit maakt de overstap voor mij nog bijzonderder. Naast mijn dochter Fieke heb ik nog een zoontje van bijna 2, Brent en ben ik zeer gelukkig getrouwd met mijn vrouw Alice.

Ik heb er heel erg veel zin in en ben er trots op om op deze mooie school te mogen werken!

 

Even voorstellen:

Mijn naam is Josina Rens. Ik ben 26 jaar en 30 augustus word ik 27.
Ik woon in Fijnaart, samen met mijn vriend Remco en onze Engelse Bulldog James.
Dit wordt mijn 5e jaar voor de klas. Hiervoor heb ik op verschillende scholen binnen de LPS gewerkt.
Het ging dan vooral om langdurige vervangingen. Alle groepen heb ik les gegeven, maar vooral de groepen 4 en 5.
Nu mag ik op de Gummarus de kinderen van groep 6b les geven en daar ben ik reuze trots op!

 

Even voorstellen

Hallo, ik ben Maria Rozijn en ben als schoolmaatschappelijk werkster (SMW) o.a. verbonden aan de Gummarus. Tevens ben ik ook werkzaam in het centrum voor jeugd en gezin (CJG).

In het CJG heb ik 1 maal in de 4 weken een overleg  met de ketenpartners. GGD, bureau jeugdzorg, JUZT, consultatiebureau en MEE.

Bij beide kunt u terecht als u een vraag heeft over opvoeden of als het even niet lekker loopt met u kind.

Wat is nu het verschil?

Het SMW: op school wordt opgemerkt dat het niet zo lekker gaat met een kind, of een ouder maakt zich zorgen. Het kan dan gaan om bv: een kind dat faalangst heeft, erg onzeker is, gepest wordt, ouders die uit elkaar zijn gegaan of waarbij een ouder erg ziek is.

Samen gaan we dan kijken  wat ik als SMWer kan betekenen. Ik heb dan gesprekken op school met het kind en/of ouder(s).

Via het CJG kan de vraag ook bij SMW terecht komen. U belt naar het CJG met een vraag. Deze wordt op de mail gezet en 1 van de partners neemt dan contact met u op.

Dit is afhankelijk wat voor vraag het is en wie er ruimte heeft.

Een vraag over bedplassen gaat hoogtswaarschijnlijk naar de GGD, vraag over mijn kind heeft PDD-NOS en ik wil handvatten, naar MEE. Mijn puberdochter luistert totaal niet meer naar mij, ik wil een stukje gezinsondersteuning: hoogstwaarschijnlijk naar JUZT en de vraag wij zijn net gescheiden en mijn kind heeft hier last van: dan is de kans groot dat ik dit op me zal nemen.

Maandag 26 augustus zal ik ook aanwezig zijn bij de algemene ouderavond.

Mocht u nog vragen hebben, schroom niet en stel gerust u vragen die avond.

Ik zit die avond in de aula.

Maria Rozijn

 

Schoolfotograaf

 

Maandag 23 september is het weer zover, dan komt de schoolfotograaf. 
Er is ook weer een mogelijkheid om een broertje/zusje foto te laten maken voor kinderen waarvan de broertjes of zusjes nog niet op school zitten.

Dit kan van 12.00 uur tot 13.00 in de speelzaal.

De broertjes en zusjes die beide op school zitten worden onder schooltijd gemaakt en daar hoeft u niet bij aanwezig te zijn. 

Seef:

 

Beste ouders,

In de week van maandag 2 september /m vrijdag 6 september houden wij op school de actie “Op voeten en fietsen”. Deze actie houdt in dat wij de kinderen en ouders willen stimuleren om zo veel mogelijk met de fiets of te voet naar school te komen. Waarom willen wij hier aandacht aan besteden? 

  • Veiligheid rondom de school en een veilige schoolroute.
  • Kinderen leren om “zelfstandig” aan het verkeer deel te nemen
  • Gezondheid/ meer beweging
  • Milieu
  • Verminderen van de parkeerproblematiek

 

In alle groepen wordt hier op ludieke wijze aandacht aan gegeven. Alle leerlingen moeten stickers plakken met daarop de afbeelding van het vervoersmiddel waarmee zij naar school gekomen zijn.

Als u genoodzaakt bent om met de auto te komen dan kan uw kind toch een sticker verdienen als u uw auto in de omgeving van de school parkeert en het laatste stukje te voet aflegt.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Namens het team verkeersgroep BVL

 

Van het oudercomité

De actie De scholen beginnen weer! van Veilig Verkeer Nederland is weer van start gegaan

 

Wennen

Na de schoolvakantie is het voor iedereen wennen. Op de eerste plaats voor uw kinderen die weer naar school gaan en nog vol zitten van de avonturen tijdens de vakantie en in een nieuwe klas komen. En niet te vergeten u en alle andere weggebruikers die, na een rustige vakantieperiode weer veel schoolgaande kinderen tegenkomen. Helaas gebeuren er jaarlijks, tijdens de eerste drie maanden na de zomervakantie, relatief veel verkeersongevallen waarbij schoolgaande kinderen in de leeftijdscategorie van 0 tot 14 jaar zijn betrokken. Kinderen vormen een kwetsbare groep in het verkeer. Zij beschikken immers nog niet over alle vaardigheden om zich als een ervaren en een volleerd deelnemer in het verkeer te verplaatsen. Bovendien nemen kinderen als voetganger en fietser deel aan het verkeer, de meest kwetsbare verkeersdeelnemers. Vandaar de jaarlijkse campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’.

 

Oefenen met de ouders

Uit cijfers blijkt dat kinderen op een steeds latere leeftijd zelfstandig naar school gaan.

Verkeersdeelname is een belangrijk onderdeel van de opvoeding en mag u zeker niet vergeten. VVN roept u als ouder daarom op om uw kinderen zo veel mogelijk zelfstandig naar school te laten gaan. Daarbij is het van belang om een veilige route te kiezen en die route vooraf te oefenen met uw kind. Verder pleit Veilig Verkeer Nederland voor een verkeersveilige schoolomgeving waarin autoverkeer, fietsers en voetgangers elkaar niet hinderen. Met daarbij extra aandacht voor de auto’s van ouders die hun kinderen naar school brengen met de auto.

 

Afscheid Corina Luijkx en Manuela Maas

Tijdens de laatste vergadering van het oudercomité in juni hebben we afscheid genomen van Corina en Manuela. Beide dames hebben zich 8 jaar lang vol enthousiasme en overgave ingezet voor het oudercomité. Zij kregen een dankwoord van Marijn Huijbregts en Bianca van der Holst en werden uiteraard letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet.

Corina zal ons comité nog 2 jaar blijven versterken omdat Edwin Erdmann vorig jaar zijn functie heeft neergelegd i.v.m. zijn drukke werkzaamheden. Dit betekent dat we ook dit jaar weer een volledige bezetting hebben van alle leerjaren.

 

 

Pippi Verhuisd

Het heeft een tijd geduurd, maar EINDELIJK mogen we het van de daken schreeuwen…

WIJ ZIJN VERHUISD!!!

Peuterspeelzaal Pippi is sinds 11 Juni gevestigd in het nieuwe kleurrijke gebouw aan de Azaliastraat naast de Gummarusschool.

Wij delen dit pand samen met de BSO van Zo Toerdeloo kinderopvang. Pippi heeft het linker lokaal tot zijn beschikking en Zo Toerdeloo het rechterlokaal.

Het is prachtig geworden, de ruimte is heerlijk groot en overzichtelijk en de leidsters en peuters voelen zich alweer helemaal thuis. Uiteraard vindt er nog een officiële opening plaats waarbij iedereen van harte welkom is een kijkje te komen nemen.

De opening wordt gehouden op Zaterdag 14 September tijdens “HET PLEINFEEST “ op de Gummarusschool (10.00-15.00 uur). De exacte tijd is helaas nog niet duidelijk….dit wordt nog bekend gemaakt. Dus houd deze dag allemaal vrij in je agenda want dit beloofd een hele speciale feestelijke dag te worden….wij verwelkomen jullie graag , tot dan!

Leidsters en Ouderraad van Peuterspeelzaal Pippi

 

 

Pleinfeest Gummarus 2013 “Jong ontmoet Oud”

Op zaterdag 14 september as. wordt er weer een pleinfeest georganiseerd van 10.00 tot 15.00 uur in samenwerking met Pippi, BSO Zo Toerdeloo en Breek-4U.nl.
We hebben dit keer gekozen voor een maatschappelijk doel in de gemeente Steenbergen.

Het goede doel is; stichting tanteLouise-Vivensis en dan specifiek; woonzorgcentrum Onze Stede en verpleeghuis De Lindenburgh. 

Het thema is “Jong ontmoet Oud”.

Bij Onze Stede zal het geld dat bijeen wordt verzameld gebruikt worden voor het organiseren van een leuke middag/avond voor alle 115 bewoners met lekkere hapjes en drankjes. Bij De Lindenburgh willen ze het geld graag gebruiken om snoezelmaterialen te kopen die een “snoezel” effect hebben in de nieuwe aankleding van de woonkamer.

Het beloofd een hele leuke en gezellig dag te worden waarin er voor zowel jong als oud veel leuke dingen te doen zijn, te denken valt aan een spellencircuit, knutselworkshops, bewegingsworkshops, een loterij, muziek, en uiteraard diverse lekkere hapjes en drankjes.

Wij zien u graag op zaterdag 14 september!

 

Kinder-Kledinginzameling Bonaire

De ingezamelde kleding is 9000 km verderop in goede handen. Vorige week is de kinderkleding aan de gezinnen uitgereikt! Daar worden veel kinderen blij mee gemaakt!

Namens de kinderen op Bonaire bedankt voor de inzameling en uw inzet.

Ook dit schooljaar zamelen we weer kinderkleding in ( schone en nog goed uitziende kleding) voor de kinderen op Bonaire. Het gaat alleen om zomerkleding. Gooi alstublieft geen kleding weg, maar lever het in op school. U kunt deze in zakken, na dit gemeld te hebben bij een van de leerkrachten, in de loods plaatsen.

Bedankt voor uw medewerking want u maakt hier echt veel kinderen blij mee op Bonaire.

Anja Jacobs & Tobi Rens.

 

 

Project divergent denken

Met 7 andere scholen binnen onze stichting willen we meer gaan afstemmen op onze leerlingen door ruimte te geven aan het nieuwe leren. We willen dit doen door ons te richten op de 21st Century Skills. 

In eerste instantie gaan we de nadruk leggen op convergent en divergent denken. Dit is een aspect van probleemoplossend vermogen. Op 21 augustus hebben we met alle leerkrachten van de deelnemende scholen een kick-off gehad van het project. Paul Delnooz heeft die middag een lezing gegeven. Hij is lector bij Avans Hogeschool en gaat onze leerkrachten trainen en onze teams begeleiden bij dit proces.

Het komende half jaar gaan we ons als team richten op de volgende zaken:

–        Kennis vergaren rondom 21st Century Skills;

–        We hebben een stuurgroep divergentie binnen onze school. Deze stuurgroepleden gaan deelnemen aan de training bij Paul Delnooz en dragen er zorg voor dat deze kennis wordt teruggekoppeld naar het team;

–        Een ouderinformatieavond organiseren (de datum is nog niet bekend);

–        Communicatie. We willen in onze communicatie naar de leerlingen toe leren om meer vragen te blijven stellen en niet meteen met antwoorden te komen;

–        We gaan kennis uitwisselen tussen de stuurgroep Gummarus en het team van basisschool De Welle (Bergen op Zoom).

 

Divergent denken is de capaciteit om een vraag op verschillende manieren te interpreteren en veel mogelijke antwoorden op een vraag te zien.  Convergent denken is één antwoord op een vraag zien. Het is belangrijk om kinderen te leren beide vormen van denken te gebruiken. Het gaat er juist om dat je kunt afwisselen tussen beide vormen van denken.