Nieuwsbrief jgr.9 no 4; april 2013

De kalender: zie schoolagenda

 

Kanjer in groep 4a

 

In groep 4 werken we met “Max en de klas”. Dit is een onderdeel van het Kanjerprogramma dat zich richt op de ontwikkeling van sociale vaardigheden bij kinderen.

De verhalen klinken de meeste kinderen niet onbekend in de oren, al zullen lang niet alle situaties die zij herkennen, zich afspelen binnen de schoolse context. Daarnaast zijn kinderen op deze leeftijd geboren filosofen. De verhalen en opdrachten zijn dan ook daarop afgestemd. Deze verhalen worden voorgelezen uit een knieboek: Max en de klas. Het verhaal gaat over Max, dezelfde jongen waarvan de kinderen in groep ½ en 3 al hebben gehoord. Max heeft oranje haar met strepen. Zo lijkt hij op een tijger. Dat wil Max graag. Hij wil niet gek doen, bang of raar. Hij wil in de klas graag de witte pet op. Dat willen wij ook allemaal graag. Max zit op school en denkt over heel veel dingen na. Ook heeft Max een rijke fantasie. Zijn gedachten gaan af en toe met hem op de loop.

De verhalen hebben een meer filosofische inslag. Na elk hoofdstuk zijn er werkbladen voor de kinderen of volgt er een gesprek naar aanleiding van de gedachten en fantasieën van Max. De kanjerregels worden in elke kring herhaald.

   

 

 

Als eerste hebben we in de kanjerkring gepraat met elkaar. We hebben geleerd dat we elkaar aan moeten kijken als je met elkaar praat. En we hebben antwoord gegeven in hele mooie zinnen. Daarna hebben we het over piekeren gehad. Als je piekert, dan denk je over alles té veel na. Dan maak je je zorgen en weet je niet meer wat je moet doen. Als tip hebben we: pieker niet alleen, maar praat met iemand die je vertrouwt. Dat helpt echt! Max ging mijmeren. Weet je wat dat is? Je denkt na over van alles en nog wat. Als je mijmert dan ben je aan het dromen en aan het fantaseren. Dan doe je als een echte filosoof. Dat is iemand die het leuk vindt om over van alles en nog wat na te denken. We konden zelfs nieuwe woorden bedenken, zoals ‘koepaard’ ( dat is een dier dat lijkt op een koe, maar doet als een paard) Leuk hè? Als je mijmert denk je soms zomaar aan iets anders. We gaan verder met het verhaal van Max in de klas. En we leren vast nog veel meer van Max.

Ook doen we regelmatig Kanjeroefeningen. Deze hebben altijd te maken met samenwerken en elkaar vertrouwen. Op de foto’s zijn enkele oefeningen te zien. Bijvoorbeeld rondlopen door de groep met de voorhoofden tegen elkaar en elkaar optillen.

Groetjes van de kanjers van groep 4a

Kanjertraining groep 5a.

We werken wekelijks met Kanjer.
Dit gebeurt aan de hand van het boek van Max de zwerver.
In een aantal verhalen, die vertelt en behandeld worden, leren de leerlingen dat mensen verschillende soorten gedrag kunnen vertonen.
Ze leren gedrag te herkennen. We proberen de leerlingen hiervan bewust te maken, door dit ook te betrekken op het gedrag wat ze in de klas of op het plein of thuis laten zien.
Tevens is het de bedoeling dat de leerlingen voor elkaar leren opkomen en niet tegen elkaar op gaan staan.

We leren ze stevig in hun schoenen te staan en zich in allerlei situaties, die ook  in de verhalen worden beschreven en worden bevraagd, weten staande te houden.
Een van de verhalen gaat over luisteren naar elkaar.
Luisteren is heel moeilijk. Denk maar aan een opdracht. Maar naar elkaar luisteren is nog moeilijker.
Je moet namelijk de ander laten uitspreken in niet in de rede vallen.
Daar hebben we mee geoefend.
Hierbij moest de een iets aan de ander  vertellen, die dan niet luisterde en omgekeerd.
Op die manier konden ze ervaren dat luisteren belangrijk is voor degene die iets wil vertellen, maar ook voor degene die wil luisteren.
Daarna zijn we nog bezig geweest met een van de 5 basisregels; We vertrouwen elkaar.

   De leerlingen die in het midden stond werd door de andere leerlingen heen en weer geduwd waarbij ze erop letten dat ze hem niet lieten vallen.

Namens het oudercomité

Pleinfeest
Elke 2 jaar organiseert de Gummarusschool samen met het oudercomité een pleinfeest. Omdat onze school dit jaar al haar 90-jarige bestaan heeft gevierd, is er besloten om het pleinfeest door te schuiven naar het nieuwe schooljaar. De datum voor het pleinfeest is inmiddels al bekend namelijk  zaterdag 14 september.

Ook dit keer staat het pleinfeest in het teken van een goed doel. Dit keer is er gekozen voor het project “Living Waters Village” waar de familie Geilings sinds eind vorig jaar ontwikkelingshulp aan het verlenen is.

Schoolreisje
Het voorjaar is zo langzamerhand in aantocht aan het komen, dit betekent dat  ook de jaarlijkse schoolreisjes weer zullen gaan plaatsvinden. Net als voorgaande jaren zal het oudercomité ervoor zorgen dat elk kind uit iedere klas een traktatie zal krijgen tijdens het schoolreisje.

Gezocht enthousiaste ouder groep 6

Wij zijn dringend op zoek naar een enthousiaste ouder die zich beschikbaar wilt stellen voor het oudercomité.  Heeft u een kind die zit in groep 6 en vindt u het leuk mee te denken en mee te helpen met allerlei activiteiten voor de kinderen op school dan bent u de ouder die wij zoeken.

We komen als oudercomité ca. 6 of 7 keer per jaar bijeen. Voor meer informatie over het oudercomité verwijzen wij u naar www.gummarus.nl

U kunt zich opgeven vóór 31 maart door een e-mail te sturen naar Corine Augustijn corine.augustijn@home.nl. Voor meer informatie kunt u haar ook bellen op 0167-561616.

Indien er meer dan één ouder zich beschikbaar stelt, zal er een verkiezing worden gehouden.

Met vriendelijk groet

Het oudercomité

 

 

SEEF:

Een uitrit:

Een uitrit is een uitgang:
·  uit een tuin
·  uit een garage of oprit voor een garage
·  uit een erf
·  uit een parkeerplaats
·  uit een 30 km zone, als je daarbij over een uitritconstructie komt

 

Uitritconstructie
Soms moet je eerst over de stoep van de zijweg, als je bij een kruispunt komt. De stoep van de zijweg loopt dan door over de weg. Je ziet dat heel vaak als je uit een 30 km zone of een erf komt. Het ziet er dan net uit als een uitrit. We noemen dat wel een uitritconstructie.
Als je over zo’n uitritconstructie komt, moet je iedereen die van links en rechts komt voor laten gaan.

Voorgaan
Zo zit dat bij uitritten:
  Als je te maken krijgt met iemand die uit een uitrit komt rijden, mag jij voorgaan.
  Kom je zelf uit een uitrit rijden, dan moet je bestuurders en voetgangers van links en rechts voor laten gaan.

Anglia:
Anglia is een examen Engels, dat vanuit Engeland in o.a. Nederland gemaakt wordt door een groeiend aantal kinderen op steeds meer scholen van het basis – en voortgezet onderwijs. Het diploma, dat de kinderen ontvangen, is wereldwijd erkend. Het examen vindt dit jaar plaats op 11 april. De examens worden opgestuurd naar Engeland en daar nagekeken. De diploma’s worden vervolgens naar onze school gestuurd, waarna er een feestelijke uitreiking zal plaatsvinden.

 

Gezocht:

Oude dekens en poppen voor de kleuters!

De kleutergroepen zijn op zoek naar oude dekens en poppen om mee buiten te spelen.
Mocht U thuis nog iets tegenkomen, wij zijn er heel blij mee!

Schoolreis

Onlangs heeft u een brief ontvangen omtrent de schoolreis.
Op donderdag 23-05-2013 gaan de groepen 3 t/m 7 op schoolreis.
De groepen 1/2 gaan ook op schoolreis naar de speeltuin. Informatie hierover volgt nog. Groep 8 heeft deze dag gewoon les.
Alle groepen gaan naar een verschillend park toe, net als voorgaande jaren.
Groep 3 gaat naar Plaswijckpark in Rotterdam.
Groep 4 gaat naar Dippie Doe in Best.
Groep 5 gaat naar de Beekse Bergen in Hilvarenbeek.
Groep 6 gaat naar Het Arsenaal en speelcircus Bambini in Vlissingen.
Groep 7 gaat naar de Biesbosch in Drimmelen.

De leerlingen moeten gewoon om 08.45 uur op school in de klas zijn.
Om 09.00 uur vertrekken de bussen vanaf de Oudlandsestraat.
Tussen 17.00 uur en 17.30 uur verwachten we weer terug te zijn.
De kosten voor deze dag bedragen € 20,00 per leerling.
Het tekort wordt aangevuld vanuit het oudercomité.

Denkt u er aan om dit op tijd te betalen, uiterlijk op 1 mei 2013.
U kunt dit bedrag overmaken op rekeningnummer 1488.49.520 t.n.v.Gummarusschool Steenbergen.
Dit alles onder vermelding van de naam + de groep van uw kind.

Kleuterfeest

Het lijkt me misschien nog ver weg maar de kleuterjuffen zijn al een beetje begonnen met de organisatie van het eindfeest. Dit jaar is het thema KABOUTERS. Het feest vindt plaats in de laatste schoolweek. In die week op woensdag is het feest voor de jongste kleuters. De oudste kleuters zijn die dag vrij! Na het schoolfeest op woensdag begint voor de jongsten de vakantie!! De oudste kleuters mogen op donderdag  hun slaapspullen even naar school komen brengen. De rest van de dag zijn ze vrij. Maar ’s avonds kan voor hun het feest beginnen. Ze mogen dan ook op school blijven slapen. Rond half 10 de volgende morgen (exacte tijd volgt nog) mogen ze weer opgehaald worden. En dan kunnen ook zij van de vakantie gaan genieten.

Een paar weken van te voren ontvangen jullie meer informatie over de tijden etc.

 

Apps

In een wereld waar computers steeds belangrijker worden, is het voor uw kind leuk en leerzaam om via deze weg een hoop nieuwe dingen bij te leren en te oefenen.

Wanneer u thuis een i-pad/ iphone, i-pod touch, Android tablet of Android telefoon heeft, zijn er een heleboel leerzame apps waarmee uw kind thuis aan de slag kan.
Sommige apps zijn gratis en voor andere moet u betalen.
Meestal gaat het om slechts een paar euro. Deze apps kunnen uw kind op uw Ipad of ander tablet helpen of stimuleren bij allerlei educatieve onderwerpen.

De Gummarus zal een lijst voor u samenstellen op de site en vervolgens kunt u dan zelf kijken welke voor u interessant zijn om te gebruikten.

Daar kunt u alle genoemde Apps nog eens bekijken, maar daar staan ook veel links naar educatieve websites:

http://www.rianvisser.nl/2012/09/korte-tiplijst-25-goede-apps-voor-kinderen/

Hieronder staan alvast een aantal apps genoemd:

Algemeen:

Cito trainer (Voor iPhone, iPod touch en iPad.)

Met de App van Cito trainer Nederland kunnen kinderen op een speelse manier de vakken rekenen, spelling en woordenschat oefenen. De App richt zich voornamelijk op kinderen uit groep 5 t/m 8.

 

Rekenen:

Leren klokkijken (i-pad)

Zoek en tel (groep ½)

Tafel Trainer (iPhone, iPod touch en iPad)

 

Taal / Lezen:

I-baby buttons

De app iBaby Buttons is een app waarmee de woordenschat kan worden vergroot

 

Alice in Wonderland

Misschien wel het mooiste Engelstalige boek dat je momenteel op de iPad kunt lezen. Een digitaal prentenboek waarbij je je iPad ronddraait om Alice te laten groeien en weer te laten krimpen. Alice for the iPad is natuurlijk gebaseerd op Alice in Wonderland, het klassieke kinderboek van Lewis Caroll. Er zitten allerlei interactieve opties in en het laat mooi zien dat boeken op de iPad een stap verder kunnen gaan dan ‘statische’ boeken op e-readers zoals de Kindle.

Bekijk het promofilmpje.

Downloaden: Alice for iPad (€6,99) en Alice for iPad Lite (gratis)

Schrijven:

LetterSchool (I-phone en I-pad)

Oefen spelenderwijs de cijfers en letters: kijken, aanraken, overtrekken en schrijven. 

 

Woordenschat:

Juf Jannie: seizoenen / zee/ boerderij

Heeft u zelf een leuke of interessante App gevonden die voor kinderen interessant is.

Geeft het dan aan ons door, op het volgende e-mailadres:

geeske.van.snek@lpsnet.nl

Houdt u dus vooral ook de website www.gummarus.nl goed in de gaten.

 

 Zwemkampioenschappen

Bij de Open Bergse zwemkampioenschappen in zwembad “de Schelp”  hebben de zwemteams van de Gummarusschool  weer ontzettend goed gezwommen. Team 1 heeft de tweede en Team 2 de derde prijs gewonnen. Zowel team 1, als team 2 hebben zich geplaatst voor de Brabantse schoolzwemkampioenschappen op 25 mei in Oss.

We wensen  Rick Bulman, Maureen Karremans, Koen Iriks, Roxén Iriks, Iris Iriks , Fayell Westerweele, Serella Erdmann, Jeske Feytel, Job Erdmann, Tamara Bulman, Lars Bulman, Milou Hensen en onze reserve Yennin Westerweele veel succes in Oss!

Geweldige prestatie van het zwemteam Gummarus!

 

Sportploeg 2012

In de gemeente Steenbergen vinden er elk jaar sportverkiezingen plaats. Tijdens die sportverkiezing worden titels verdeeld in de categorieën: sportman, sportvrouw, sporttalent, sportanimator en sportploeg. Ons Gummarus zwemteam was genomineerd voor sportploeg van het jaar. Die nominatie kwam voort uit de geweldige prestatie die het zwemteam in 2012 heeft neergezet.

Het zwemteam heeft vorig jaar deelgenomen aan de schoolzwemkampioenschappen. En wat waren we met z’n allen blij verrast toen we na de regionale en provinciale kampioenschappen door mochten met ons zwemteam naar de nationale schoolzwemkampioenschappen! De teamleden zijn: Bas Erdmann, Rick Bulmann, Koen Iriks, Job Erdmann, Roxèn Iriks en Iris Iriks en onze reserves Serella Erdmann, Tamara Bulman en Lars Bulman.

Met coaches, ouders en andere supporters vertrokken we op 16 juni 2012 naar Amersfoort. Daar wachtte Inge de Bruin ons op, zij was deze dag de coach van ons team! Dat was natuurlijk heel bijzonder en ook spannend. Want niet alleen Inge de Bruin was er, zij nam een hele cameraploeg mee die alles filmde.

Al met al, een heel spannende dag die de kinderen niet snel zullen vergeten. Bij de prijsuitreiking bleek het zwemteam van Gummarus het snelst te zijn op de verschillende onderdelen, waardoor ze kampioen van Nederland zijn geworden! Wat waren met z’n allen trots op de kinderen!

Op school hebben we dit natuurlijk groots gevierd. In de gymzaal wachtten alle kinderen van de school het zwemteam op. Onder luid gejuich en applaus kwamen de zwemmers over de rode loper de gymzaal binnen en werden zij gehuldigd door de burgemeester.

 

Op 20 maart jl. zijn we met ouders en leerkrachten naar het gemeentehuis gegaan voor de sportverkiezing 2012. Daar werden de titels bekend gemaakt van sportman, -animator en –talent. Als laatste werd bekend gemaakt wie de sportploeg van het jaar zou worden. Tot het laatste moment was het erg spannend. Maar ons zwemteam werd verkozen tot sportploeg van het jaar 2012 van de gemeente Steenbergen! En daar zijn wel allemaal uiteraard erg trots op.

 

We zijn zeer benieuwd wat het zwemteam dit jaar gaat presteren. Ze zijn met twee ploegen door van de regiokampioenschappen naar de provinciale kampioenschappen. We wensen ze daarbij heel veel succes, maar bovenal veel plezier toe!

LET OP! De sportdag is bijna zover.

Namelijk op woensdag 24 april 2013  voor de groepen 1 t/m 4.

 

Alle leerlingen moeten om  9.15 uur op het sportpark aan de Seringenlaan aanwezig zijn bij de herkenningstekens op het veld.

 

Kinderen moeten meebrengen:

  • 1 x fruit/groente en drinken voor in de pauze
  • Met warm weer extra flesje water.

 

Rond 12.00 uur is de sportdag afgelopen en kunt U uw kind weer ophalen op het sportpark.

Bij regen gaat de sportdag niet door. Bij twijfel kunt U het beste even naar school bellen. Tel: 507130

Als de sportdag niet doorgaat brengt U uw kind gewoon om 8.45 uur naar school, het is dan een gewone schooldag.

Indien de sportdag halverwege wordt afgelast, kunt U uw kind om 12.00 uur op school ophalen.

 

Zoals ieder jaar hebben wij ook dit jaar de hulp van ouders hard nodig.

Wilt U ons op woensdag 24 april  a.s. komen helpen met het begeleiden van een groepje kinderen  uit de groepen 1 t/m 4, vult U dan onderstaand strookje in en geef dit uiterlijk maandag 8 april a.s. met uw kind mee naar school.

 

Bij voorbaat dank,

Groetjes leerkrachten groep 1 t/m 4

 

“————————————————————————————————

 

 

Dhr/mevr___________________________ tel: ___________________________

 

 

Ouder van__________________________

 

 

Wil graag helpen in groep …………………………………………………………

 

op woensdag 24 april 2013.  ( mailen mag ook )

Gemeente:

Sportcoaches Lieke en Ivo van de Gemeente Steenbergen organiseren in de maanden Maart, April en mei weer een aantal super leuke activiteiten.  Wil je hier aan mee doen? Schrijf je dan snel in!!!! De posters hangen op bij jou op school.

 

Wo 27 maart van 14.00 tot 16.00 Voetbalkooi de Darink Sportinstuif Kruisland
Wo 03 April van 14.00 tot 16.00  schoolplein van de Maria Regina. Sportinstuif Steenbergen/Welberg
Wo 10 April van 14.00 tot 16.00  ijsbaantje Sportinstuif Dinteloord
Wo 17 April van 14.00 tot 16.00  het trapveldje aan de langeweg. Sportinstuif De Heen
Wo 24 April  van 14.00 tot 16.00 voetbalkooi aan de merijntje gijzestraat. Sportinstuif Nieuw-Vossemeer

 

 

8 mei à 4 tegen 4 ( 8 tm 12 jaar) Straat voetbaltoernooi.

14.00 tot 17.00 op de parkeerplaats van VV Dinteloord.

Deelname per team bedraagt €5,00 ( max 6).

 Wil je mee doen? geef je per team op en stuur dan snel een mail naar :

i.boluyt@gemeente-steenbergen.nl

 

15 mei à Kinder Zwemloop.

14.15 tot 17.00 op zwembad de Meermin.

Kosten zijn € 2,60 incl drankje chipje en de rest van de middag lekker zwemmen.

Wil je mee doen? stuur dan snel een mail naar :

l.vandongen@gemeente-steenbergen.nl

 
22 mei à  AH scholen voetbaltoernooi.

Van 13.30 tot 18.00 bij VV Steenbergen.

 

Voor meer informatie over de activiteiten kijk op : www.jongerensteenbergen.nl of stuur een mail naar het bovenstaande e-mailadres.