Nieuwsbrief JGR.9 no.3 maart 2013

De kalender: zie schoolagenda

 

Kanjertraining  in groep 3B

Blindeman in de kring

De kinderen gaan in een kring staan, tafels weg uit het midden. Kind met een blinddoek voor loopt rustig in een rechte lijn naar de andere kant van de kring. Daar wordt het opgevangen dor een ander kind, dat het rustig omdraait en opnieuw de kring instuurt. Als dit goed gaat, kunnen er meer kinderen blind lopen in de kring. De kring is verantwoordelijk voor degenen die blind lopen. Als er een botsing dreigt, roep dan de naam van het kind en stop! Bij deze oefening is het erg belangrijk dat de sfeer veilig en vertrouwd is. Als het goed gaat wordt het saamhorigheidsgevoel erg versterkt.

Leerling doorgeven

De leerlingen gaan tegenover elkaar zitten, op een stoel zonder leuningen. Knieën tegen elkaar aan. Een van de leerlingen wordt ruggelings doorgegeven. Als de leerling is doorgegeven, dan wordt de stoel nagestuurd. Aan het eind van de rij staat de leerkracht die de leerling uit de rij haalt. De doorgegeven stoel wordt aan het eind van de rij neergezet, zo “groeit” de rij verder.

 

Schoolvakanties schooljaar 2013-2014

Herfstvakantie:             12 t/m 20 oktober 2013

Kerstvakantie:                         21 dec t/m 5 januari 2014

Voorjaarsvakantie:                   1 t/m 9 maart 2014

Tweede paasdag:                     21 april 2014

Meivakantie:                            26 april t/m 11 mei 2014

Hemelvaartweekend:   29 mei t/m 1 juni 2014

Tweede pinksterdag:              9 juni 2014       

Zomervakantie:                        12 juli t/m 24 augustus 2014

 

Als het onoverzichtelijk is!

Ook deze maand weer een onderwerp over verkeer in de ouderinfo. Deze maand wat belangrijk is voor uw kind bij onoverzichtelijke situaties.

 

Het is belangrijk dat kinderen het volgende begrijpen:

• als jij het verkeer niet goed kunt zien aankomen, kan dat verkeer jou ook niet goed zien.

• bestuurders die jou niet (tijdig) zien, kunnen ook niet op tijd voor jou stilstaan.

 

Wat kunt u doen:

Ga met uw kind eens kijken op onoverzichtelijke plekken in de buurt en bespreek hoe zij zich daar veilig kunnen gedragen.

Kinderen kunnen zich vaak slecht verplaatsen in een ander. Laat uw kind zien hoe een andere weggebruiker hem of haar ziet, bijvoorbeeld door vanuit de auto mee te kijken. (‘Kijk, als jij daar staat, kan ik jou dus niet zien.’)

 

In de verkeerslessen komen de volgende uitgangspunten voor veilig gedrag op een onoverzichtelijke plek aan bod:

• Ga langzaam rijden.

• Houd zoveel mogelijk rechts.

• Kijk goed de zijstraten in.

• Rijd niet links door een bocht.

• Steek niet onverwacht over.

• Ga pas verder als je zeker weet dat dat veilig kan!!

 

 

’t Gummeke, daor ga je meej in zeej!

Net voor de vakantie hebben we een geweldige carnavalsoptocht door Steenbergen-Zuid zien gaan. Er was weer veel werk van gemaakt om een mooie optocht te laten zien aan het publiek dat massaal is komen kijken hiernaar.De jury heeft het weer heel moeilijk gehad. De groepen 1 t/m 4 hebben klassikaal ervoor gezorgd dat je daor meej in zeej kan.

De 1ste prijs is dit jaar gewonnen door groep 3a, 2de is geworden groep 4a/4b en 3de is groep 1/2d.
Uiteraard waren de andere groepen ook erg goed en zag het er allemaal grandioos uit.
Zo was het ook bij de groepen 5 t/m 8, dit jaar maar liefst 40 deelnemers.

Er is gejureerd op groep 5 – 6 en groep 7 – 8. Dit omdat er in alle groepen weer veel gemaakt is.

 

Uitslag groep 5 – 6:

1ste:     Willemijn – Max – Janneke – Fatim – Brett – Duncan uit groep 6b

Motto: Leutige uuwlijksbòòt

2de:     Meike – Jessica – Iris uit groep 6b

            Motto: Meej deze parel gaon wij in zeej

3de:     Britt – Yennin – Sydney – Yara uit groep 5b

Motto: Zoekende zeemeerminnen

 

Uitslag groep 7 – 8:

1ste:     Romano – Joey – Ziggy – Robin – Martijn – Wout – Twan uit groep 7a

Motto: Strienestadse zeegaste

2de:     Job – Rick – Koen – Quinten – Anouk “De badeendjes” uit groep 8b

            Motto: Met de sleep naar zee

3de:     Birgit – Melanie – Ginger uit groep 8a en 8b    

Motto: De wandelende spreekwoorden

Ook hier heeft iedereen weer enorm goed zijn best gedaan.

Het winnende ontwerp voor de schoolinsigne de Gummiaan voor 2014 is gewonnen door Birgit van Bavel uit groep 8a.
Zij heeft hiervoor een mooie prijs ontvangen en uiteraard de eer dat volgend schooljaar alle leerlingen met haar ontwerp rondlopen.
Iedereen erg bedankt voor de leutige optocht die we hebben gehad.

Hopelijk volgend jaar weer met zoveel deelnemers, zoveel kwaliteit, zoveel moois, zoveel gezelligheid en met hetzelfde lekkere weer als dit jaar.

 

Werkgroep Carnaval.

 

 

Wist je dat ….

 

… Toerdeloo Kinderopvang vanaf september 2009 op maandag, dinsdag en  donderdag voor-  en naschoolse opvang aanbiedt in de Gummarusschool

… er gemiddeld 25 kinderen per dag gebruik van onze opvang maken.

… er sinds kort ook kinderen van de Pius X en de Nieuwe Veste die buitenschoolse opvang genieten bij Toerdeloo naar de Gummarusschool komen.

… de kinderen zodra ze uit school komen altijd eerst lekker een stuk fruit krijgen,
    koekje eten en een sapje nuttigen.

… wij momenteel gebruik maken van de koffiekamer van de leraren.

… er druk gewerkt wordt om zeker in het nieuwe schooljaar ons nieuwe gebouw te
    betreden.

… wij elke dag een sportactiviteit aanbieden in de gymzaal van school.

… we naast het sporten ook andere leuke activiteiten doen zoals, knutselen, buiten
    spelen, spoorzoekertje en natuurlijk gezelschapsspelletjes spelen.

 

Mocht je interesse gewekt zijn, kom dan gezellig langs!
Wij zijn aanwezig op de Gummarusschool op maandag, dinsdag en donderdag van 7u00 – 9u00 en van 14u45-18u00.

Groeten van Toerdeloo Kinderopvang

Team BSO Gummarus