Nieuwsbrief JGR.9 no.12; december 2013

Kerstspel op vrijdag 20 december

 

Op vrijdag 20 december worden de reguliere schooltijden gehanteerd! Om 10:00 uur is er een kerstspel in de Vredeskerk waarbij alle groepen betrokken zijn. Deze voordracht zal ongeveer een uur duren. De kinderen willen dit ook aan u laten zien. In verband met het beperkt aantal plaatsen in de kerk, mag er 1 ouder van het gezin komen kijken. Graag kenbaar maken voor uiterlijk 19 december bij de groepsleerkracht. Wij hopen er een gezellig samenzijn van te kunnen maken met elkaar

 

3FM Serious Request zet zich in samenwerking met het Rode Kruis ieder jaar in voor een stille ramp. Dit jaar vragen we  aandacht voor kinderen die jaarlijks onnodig sterven aan (de gevolgen van) diarree. Dit is een stille ramp die het gevolg is van gebrek aan schoon drinkwater, zeep en toiletten. Elk jaar sterven ruim 800.000 kinderen aan diarree, elke dag 2200 kinderen. Dat zijn ruim 70 volle schoolklassen per dag. Jonge kinderen, met name die tot vijf jaar oud, zijn kwetsbaar omdat ze nog weerstand moeten opbouwen en diarree breekt de weerstand af. Kinderen met diarree die niet behandeld worden sterven door uitdroging. Het Rode Kruis helpt met schoon drinkwater en zeep, met de bouw van sanitaire voorzieningen, en met training en informatie over het belang van goede hygiëne.
De Gummarus school wil samen met Serious Request Steenbergen een bijdrage leveren om zoveel mogelijk geld op te halen voor deze stille ramp.
In de week van 9 dec. t.m. 13 dec. willen we  alle kinderen vragen  lege statiegeld flessen mee naar school te nemen en in te leveren bij hun juf of meneer.
Met z’n allen kunnen we voor net zo’n mooie opbrengst zorgen als vorig jaar!!
Kijk voor meer info op:
www.facebook.com/srsteenbergen

 

De kinderkerstviering

 

Hallo Jongens en meisjes,
Het duurt nog wel een tijdje voordat het Kerstmis is, maar wij (de kinderwerkgroep van de parochie van de Vrede) zijn toch al met de voorbereiding van de kinderkerstviering van de parochie bezig. En daar kunnen we best wat hulp van kinderen bij gebruiken!
Het gaat om de kinderkerstviering in de Vredeskerk (naast onze Gummarus school) op dinsdag 24 december 2013 om 17.00 uur.
Alle kinderen (kerks of niet kerks) uit groep 3, 4 en 5 worden gevraagd mee te doen met zingen en toneelspelen !!!
Je moet natuurlijk wel een paar keer het zingen en het kerstspel komen oefenen. Plaats van oefenen: in de kerk.
Data:
vr    6 dec.   15.45-16.45
        wo   11 dec.   13.30-14.30
vr  13 dec.   15.45-16.45        wo   18 dec.   13.30-14.30
vr  20 dec.   15.45-16.45 
 ma   23 dec.   16.00-17.00  Generale repetitie
 di   24 dec.   17.00-18.00  KINDERKERSTVIERING !!!

Als je het leuk vindt om te zingen  en  met het kerstspel mee te spelen, mail dan onderstaande gegevens,door.aan:jennifer@vantillo.eu
Of vul onderstaand briefje in en lever het uiterlijk 30 november in bij :
Corina LuijkxKastanjelaan 11          Tel: 566373

0        ik wil graag zingen en meedoen met het kerstspel. Ik lever dit briefje uiterlijk 30 november in en ik kom op 6 december naar de 1ste repetitie.

Naam:                                                           groep:             

Telefoon:                                                        Emailadres:                                       

O         Ik wil het liefst een rol met/zonder tekst       O         Ik durf wel/niet alleen zingen

Van het oudercomité

 

Jong ontmoet Oud bij Onze Stede

Op vrijdag 25 oktober was het zover; een aantal kinderen van onze school waren ingeloot en mochten de bewoners van Onze Stede een maaltijd aanbieden.

Er was gekozen voor een boerenmaaltijd alle kinderen kregen dan ook een rode zakdoek om.

Het eten werd door de kinderen zelf aan de mensen geserveerd, in de grote zaal en ook enkele  bewoners in hun eigen kamer.

Het was een enorm geslaagde middag de bewoners wij heel erg blij en enthousiast over deze actie van ons school.

Na het eten gingen alle kinderen bij de mensen in de grote zaal zitten en hebben ze samen gezellig een ijsje zitten eten.

Gladheid

Ben jij ook zo dol op sneeuw? Lekker sneeuwballen gooien en glijbanen maken! Je weet dat sneeuw de weg glad maakt. Voor glijbanen is dat leuk, maar in het verkeer moet je juist extra oppassen.

Wanneer is het glad?
De weg is niet alleen glad als er sneeuw op ligt. Gladheid kan ook op andere manieren ontstaan. Door ijzel of hagel bijvoorbeeld, of door bevriezing van vocht op de weg. Dat kan al gebeuren als het buiten een paar graden boven nul is. De grond koelt namelijk sneller af dan lucht. Vorst begint daarom vaak aan het aardoppervlak, op de weg dus. En zelfs een natte weg die niet bevroren is, kan glad zijn.

Soms lijkt een weg veilig, maar is hij toch (plaatselijk) glad.
Onthoud daarom het volgende:
– Gladheid kan al ontstaan zonder dat het vriest.
– Een natte weg is twee keer zo glad als een droge weg.
– Een weg met sneeuw is twee keer zo glad als een natte weg.
 -Een bevroren weg is twee keer zo glad als een weg met sneeuw.

Zo zit dat met gladheid:
– Fiets niet te snel en kijk extra goed uit.
– Houd steeds allebei je handen aan het stuur.
– Houd afstand, want op een gladde weg kun je niet snel remmen.
– Ook anderen hebben last van gladheid. Auto’s hebben een langere remweg en kunnen doorglijden. – Laat anderen vooral niet schrikken, waardoor ze plotseling moeten remmen.
– Rem rustig en ruim van tevoren. Als je te snel remt, ga je slippen.
– Ga niet te snel door een bocht. Ook dan kun je lelijk onderuit gaan. Let speciaal op drempels, hellingen, bruggen, uitritten en dergelijke. Die zijn vaak extra glad.

 

Gezocht enthousiaste ouder groep 2

Wij zijn dringend op zoek naar een enthousiaste ouder die zich beschikbaar wilt stellen voor het oudercomité.  Heeft u een kind die zit in groep 2 en vindt u het leuk mee te denken en mee te helpen met allerlei activiteiten voor de kinderen op school dan bent u de ouder die wij zoeken.

We komen als oudercomité ca. 6 of 7 keer per jaar bijeen. Voor meer informatie over het oudercomité verwijzen wij u naar www.gummarus.nl

 

U kunt zich opgeven vóór 9 december door een e-mail te sturen naar Corine Augustijn corine.augustijn@outlook.com. Voor meer informatie kunt u haar ook bellen op 0167-561616.

Indien er meer dan één ouder zich beschikbaar stelt, zal er een verkiezing worden gehouden.

 

http://www.kijkopsteenbergen.nl/nieuws/schooljeugd-gaat-met-jet-en-jan-100-jaar-terug-in-de-tijd.html

 

 

 

 Blijft uw kind tussen de middag over op school?

Op vaste dagen of zo nu en dan?

Breek 4U.nl gaat werken met Theeplein, een systeem waarmee we het overblijven kunnen plannen en administreren.

 

Voordeel voor u is:

– Eenvoudig uw kind aan- en afmelden via de website (geen papierenlijsten en strippenkaarten meer).

– Kind- en noodgegevens kunt u eenvoudig up-to-date houden en ze zijn altijd beschikbaar voor de tso-coördinator. De gegevens staan op een besloten deel van de website. Voor dit deel krijgt u inloggegevens.

– In het besloten deel van de website kunt u uw facturen inzien inclusief een overzicht van alle dagen waarop uw kind is overgebleven.

 

Wat vragen wij van u?

Bij het overstappen naar een nieuw administratiesysteem horen wat administratieve handelingen. Om op 6 januari met Theeplein te kunnen werken, dient u zich

vóór maandag 2 december eenmalig te registreren.

 

Hoe registreert u zich?

· Ga naar www.breek-4U.nl/scholen/ en klik op de naam van uw school.

· De Theeplein-website voor uw school opent zich.

· Klik bovenaan de pagina op de gele tab Registreren.

· Klik in de tekst op de link ‘registreren’, vul het registratieformulier in en klik op

  verzenden.

· U ontvangt een bevestigingsmail. Lees deze goed door.

· Print de bijlage die bij de mail zit. Teken voor de automatische incasso. Schrijf op de print de naam/namen van uw kind/kinderen plus de geboortedatum.

· Lever het formulier op school in bij de tso-coördinator of bij de leerkracht.

 

Heeft u geen toegang tot internet?

Neem dan contact op met de tso-coördinator van uw school. Zij helpt u verder.

 

Heeft u vragen over het gebruik van Theeplein of het overblijven?

Bel of mail dan naar de tso-coördinator van uw school:

 

Basisschool Gummarus:

Elvira van Geel

tso-coördinator

gummarusbreek-4U@theeplein.com

t 06 44807609

 

 

Bureau HALT

Vuurwerk is feestelijk, spannend en heeft op veel jongeren een grote aantrekkingskracht. Sommige jongeren zijn daarom al ruim voor de jaarwisseling bezig met het afsteken van (illegaal) vuurwerk. Daarnaast worden uit baldadigheid prullenbakken en brievenbussen met vuurwerk vernield en ieder jaar zijn er weer veel incidenten met het lastigvallen of hinderen van politie en hulpdiensten rond de jaarwisseling.

 

Jongeren overzien de gevaren van vuurwerk vaak niet. Ze brengen niet alleen zichzelf, maar ook anderen in gevaar. Jaarlijks vallen er daardoor veel (jonge) slachtoffers. Afgelopen jaarwisseling zijn tenminste 810 slachtoffers van vuurwerk behandeld in het ziekenhuis en een aanzienlijk deel daarvan valt in de leeftijdscategorie tot 18 jaar. Halt werkt graag met de school en u als ouder samen om zowel overlast als vuurwerkslachtoffers te voorkomen.

 

Eerst even de regels

o   Vuurwerk mag alleen gekocht worden door mensen van 16 jaar en ouder.

o   Vuurwerk kopen mag op zaterdag 28, maandag 30 en dinsdag 31 december.

o   Vuurwerk afsteken mag vanaf 31 december 10.00 uur ’s ochtend tot 1 januari 2.00 uur ‘s nachts.

o   Bezit van illegaal vuurwerk is strafbaar.

 

En als een jongere zich daar niet aan houdt…

Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die zich niet aan de wettelijke regels houden, kunnen door de politie naar Halt gestuurd worden. Vorig jaar werden 1.947 jongeren naar Halt gestuurd voor vuurwerkdelicten.

Bij Halt krijgen ze een passende straf, die meestal bestaat uit een aantal uren werken en/of een leeropdracht. Ook moet de eventuele schade worden vergoed.

Groepsdruk

Veel van de jongeren die naar Halt worden gestuurd, hebben het vuurwerkdelict gepleegd onder invloed van de groep. Jeugdgroepen zijn alle tijden en van alle culturen. Het optrekken in groepen hoort bij het normale proces van opgroeien en volwassen worden. De meeste groepen zorgen niet voor problemen, maar soms leidt de groepsdynamiek tot overlast en strafbaar gedrag.

Illegaal vuurwerk; gevaarlijk én verboden

Illegaal vuurwerk is niet alleen verboden om te kopen en af te steken. Zelfs het bezit ervan is strafbaar. Dat is niet voor niets. Meestal is illegaal vuurwerk extra gevaarlijk. Koop vuurwerk daarom alleen bij een erkende vuurwerkhandelaar binnen de Nederlandse grenzen. Dan zit je altijd goed. Vuurwerk van erkende vuurwerkhandelaars is altijd legaal en heeft altijd een Nederlandse gebruiksaanwijzing.

 

Meer informatie?

Hoe kunt u er samen met uw kind voor zorgen dat het afsteken van vuurwerk voor iedereen feestelijk is? Op www.halt.nl vindt u uitgebreide informatie over regelgeving en veiligheid.

 

VOOR DE KLEUTERS

Kerstkaarten thuis bezorgen

Met kerst is het leuk om elkaar een kaartje te sturen. Onze kleuters (en hun papa’s en mama’s) denken er net zo over. Het is een traditie geworden om alle kinderen van de klas via een kaart het beste toe te wensen. Wij verzoeken jullie vriendelijk om de kerstkaarten  bij de kinderen thuis in de brievenbus te stoppen. En zeg nou zelf: Wat is er leuker dan een kaart van je vriend(in) thuis op de deurmat  ontvangen? Bedankt voor uw medewerking!

Neem je sloffen mee, a.u.b.

We kunnen het ons nog niet goed voorstellen maar wellicht gaat er weer sneeuw vallen, de komende winter. Veel kinderen zullen dan met snowboots aan naar school komen. Begrijpelijk. Maar in de kleuterklassen zijn we er niet zo blij mee. Als de kinderen een kwartiertje binnen zitten, gaat de (vele) sneeuw die in de (diepe) profielen zit, smelten en al snel hebben we plassen en witte kringen op de vloer. Ook spelen onze kleuters vaak op de grond en dan speelt het helemaal niet prettig als je van die grote laarzen aan hebt. Daarom vragen we u om uw kinderen sloffen mee te geven als ze met snowboots aan naar school komen. Dank je wel.

Voorkeur voor wanten

Als het buiten wat kouder is, is het aan te bevelen om uw kind wanten of handschoenen mee te geven. De kinderen spelen graag met de fietsen en de karren. In de winter is het ijzer heel erg koud en is het dus fijn om je handen bedekt te hebben. Onze voorkeur gaat uit naar wanten of handschoentjes van fleece. Die kunnen de kinderen makkelijk zelf aan doen. Met de gebreide vingerhandschoenen lukt dat meestal niet.

 

Groetjes, de kleuterjuffen

 

Communicatie

 

Als team vinden wij het belangrijk om ouders goed te informeren over schoolse aangelegenheden. Tegenwoordig merken we dat de digitale communicatie tussen school en ouders toeneemt en dat is logisch gezien de tijd waarin we leven. Toch zijn er nog steeds zaken die eigenlijk niet digitaal bespreekbaar kunnen worden gemaakt. Als je een e-mail leest, kunnen sommige dingen anders overkomen dan ze worden bedoeld. Dit kan voor zowel u als ouders, als voor de leerkrachten soms erg vervelend overkomen en komt de communicatie niet ten goede.

We willen vragen om alleen een e-mail te sturen indien het korte mededelingen betreft, zoals een bezoek aan de dokter of iets dergelijks. Voor andere zaken willen we u vragen om telefonisch contact met de leerkracht op te nemen of langs te komen op school. Zo kunnen we er met z’n allen voor zorgen dat er geen misverstanden ontstaan die achteraf veroorzaakt blijken door een verkeerde keuze van het communicatiemiddel.

 

Digitale schoolborden

 

In het begin van het nieuwe jaar zullen wij op school een aantal digitale schoolborden gaan vervangen. De oude borden gaan we verkopen. We willen u als ouders als eerste in de gelegenheid stellen om een bord te kopen.

De digitale borden bestaan uit:

        het bord,

        de geluidsboxen,

        een beamer.

Wanneer u een bord wilt kopen, dan koopt u dus ook de boxen en de beamer. De all-in prijs bedraagt 200 euro. Wanneer u interesse heeft, kunt op contact opnemen met de directie.