Nieuwsbrief jgr.8 no. 9 september 2012

Beste ouders,

De kalender: zie schoolagenda

 

Kanjer:
Om u beter te informeren wat betreft onze activiteiten in het kader van de kanjertraining, vertellen in volgende ouderinfo’s  steeds twee groepen wat zij hebben gedaan.  Een kort verslagje van de activiteiten met een paar foto’s. Tevens kunt u in de nabije toekomst deze verslagen met meerdere foto’s ook terugvinden op www.gummarus.nl. Er is een apart kopje gemaakt met: Kanjer.

 

Kanjer groep 1-2a
Om ook onze nieuwe kleuters kennis te laten maken met onze kanjer petten hebben vier oudste kleuters ze uitgebeeld.
De rode petten zijn de pestkoppen, de gele petten zijn altijd bang, de zwarte petten spelen altijd de baas.
In onze klas hebben we gelukkig allemaal KANJERS met witte petten!   

De witte pet betekent:                       We helpen elkaar

We vertrouwen elkaar

We lachen niemand uit

Niemand doet zielig

 En natuurlijk mag je ook verdrietig zijn en ook weleens bang of verlegen.
En natuurlijk hebben we allemaal weleens de leiding
En natuurlijk kan je om een grapje van de ander weleens lachen.
Juist dan heb je een witte pet op.
Juist dan ben jij een KANJER!

 

 

 

Kanjerregels:
– we vertrouwen elkaar

– we helpen elkaar

– niemand speelt de baas

– niemand lacht uit

– niemand doet zielig

Kanjertraining in groep 8a
Het nieuwe schooljaar is weer gestart en dus zijn we ook weer begonnen met kanjertraining! Samen met alle kanjers uit de groep hebben we onszelf de volgende vragen gesteld. Waarom geven we op het Gummarus eigenlijk kanjertraining? Welke personages gebruiken we om bepaald gedrag te laten zien en welke kleur pet hoort daar dan bij? En ook belangrijk, welke regels gelden er tijdens de kanjertraining?
Al snel wisten de leerlingen te benoemen dat er 4 personages zijn, met daarbij een pet.
Een witte pet staat voor een tijger. Je laat dan kanjergedrag zien. De gele pet is van de angsthaas. Je bent dan de schuwe, en kom je niet voor jezelf op. De rode pet staat voor apengedrag. Je maakt dan bijvoorbeeld vervelende grapjes omdat je ‘leuk’ wilt zijn. Ben je een pestvogel? Dan laat je gedrag van de zwarte pet zien.  Door het gebruik van de petten kunnen er herkenbare situaties uitgespeeld worden. Zo kunnen de kinderen leren wat kanjergedrag is in zo’n situatie.

 

Hier ben ik

Het is goed dat ik er ben

Er zijn mensen die van mij houden

Niet iedereen vindt mij aardig

Dat hoort ook zo

Ik luister wel naar kritiek

 

Ik zeg wat ik voel en wat ik denk

Doet iemand vervelend tegen mij?

Dan haal ik mijn schouders op

Doet iemand rot?

Dan doe ik niet mee

Ik gedraag me als een kanjer

Want ik ben een kanjer!

Na de inleiding zijn de regels weer helemaal opgefrist en zijn de doelen voor iedereen helder. We hebben dan ook gelijk weer geoefend met de petten. Alle leerlingen zijn onder de indruk en geïnspireerd door de volgende mooie kanjertekst. In groep 8a hopen we dus op nog veel leuke en leerzame kanjertrainingen.

Groetjes van alle kanjers uit groep 8a!

 

Schoolfotograaf
Maandag 01 oktober is het weer zover, dan komt de schoolfotograaf. 
Er is ook weer een mogelijkheid om een broertje/zusje foto te laten maken voor kinderen waarvan de broertjes of zusjes nog niet op school zitten.
Dit kan van 12.00 uur tot 13.00 in de speelzaal.
De broertjes en zusjes die beide op school zitten worden onder schooltijd gemaakt en daar hoeft u niet bij aanwezig te zijn. 

 

Verjaardag-dag
Woensdag 19 september zijn alle juffen en meneren jarig. Deze keer gaan we de kinderen verrassen. Ook het oudercomité zorgt voor een ???????, niet alleen omdat wij “jarig” zijn maar ook omdat de school een beetje jarig is.

                                   90 jaar.

Omdat deze dag nog even op zich laat wachten en de stichtingsdatum van de Gummarus 01-09-1922 is, heeft het OC alle leerlingen en leerkrachten vrijdag 31 augustus verrast met een traktatie.

 

Zomervakantie:       
Om aan alle onduidelijkheden een eind te maken hier nogmaals de zomervakantie 2013
Van maandag  01-07-2013 t/m vrijdag 09-08-2013
We beginnen dan op maandag12-08-2013.

 

SEEF
Woensdag 29 augustus is met veel kabaal het startsein gegeven voor de verkeersweek. Wethouder Heijmans heeft iedere groep voorzien van een speciale verkeersopdracht waar de kinderen een week lang aan moeten werken. Donderdag 6 september laten de kinderen hun uitwerking van deze opdracht aan elkaar zien. Vrijdag 31 augustus en maandag 3 september zijn er tal van activiteiten, o.a. streetwise, fietsen / wandelen in de wijk, om de verkeersveiligheid onder de aandacht van de kinderen te brengen. Tevens staat op het plein de verkeerskar. Iedere groep gaat aan de slag niet alleen met verkeersveiligheid maar ook met fietsvaardigheid.