Nieuwsbrief jgr 8 No 7 juli 2012

 

OUDER INFO             JGR.8   no.7 juli 2012

Nederlandse Kam-pioenen!

 Leuk  stukje op de site van de knzb….

http://www.knzb.nl/actueel/nieuws/bericht/1000018005/finale_nationale_schoolzwemkampioenschappen_2012

 

 

 

Geachte ouders

In deze info geen kalender maar een overzicht van alle informatie betreffende schooljaar 2012-2013

 

Vakanties schooljaar 2012-2013

Herfstvakantie                          15/10 t/m 19/10-2012

Kerstvakantie                          24/12-2012 t/m 4/1-2013

Voorjaarsvakantie                   11/2 t/m 15/2-2013

Tweede paasdag                     1/4-2013

Meivakantie                             29/4 t/m 10/5-2013

Tweede Pinksterdag                20/5-2013

Zomervakantie             28/06 t/m 09/08 2013

 

Vrije vrijdagen:

07-09-2012       12-10-2012       09-11-2012       30-11-2012       21-12-2012

25-01-2013       08-03-2013       29-03-2013 ( Goede Vrijdag )    17-05-2013 ( Pinkster vrijdag ) 

07-06-2013

 

Groepen:        leerkrachten                         

1 – 2 A Juf Marja/Juf Carla M.
1 – 2 B Juf Brigitte/ Juf Rian
1 – 2 C Juf Ingrid/ Juf Sandra
1 – 2 D Juf Geeske/ Juf Sonja
3A Juf Rosalinda
3B Juf Edith
4A Meneer Iwan
4B Juf Neeltje
5A Meneer Jan Juf Carla M. vervangt op ma
5B Meneer Will Meneer Marijn vervangt op woe
6A Meneer Jack Meneer Ton vervangt op vrij
6B Juf Joyce
7A Juf Bernadette /nog onbekend
7B Juf Marjoleine
8A Juf Marieke
8B Juf Anouska/ Juf Dorien
Men.Ton Vervanging meneer Jack op vrij en op donderdagen ver-vanging compensatieverlof leerkrachten.
Zorgteam Juf Ria, Juf Carla K, Juf Hilde
Directie Meneer Marijn, mevrouw  Els

 

 

 

 

 

 

 

Schoolgids

De nieuwe schoolgids en de informatiegids van de Lowys Porquinstichting zullen in het begin van het nieuwe schooljaar digitaal aan u verzonden worden. Ook zullen beide gidsen op de website worden geplaatst. We vinden het belangrijk dat u kennisneemt van de inhoud van deze beide gidsen

 

Peuterspeelzaal Pippi / Buitenschoolse opvang Toerdeloo

Samen met de peuterspeelzaal Pippi en de BSO van Toerdeloo zijn we al een tijd bezig om ruimte bij de school te creëren om deze partners een vaste plaats bij ons gebouw te bieden en de samenwerking te intensiveren. Vooruit lopend op deze samenwerking zal na de zomervakantie peuterspeelzaal Pippi op onze school de teamkamer als speelzaal in gebruik nemen. Wij bieden Pippi deze ruimte binnen onze school, omdat het gebouw wat ze momenteel in gebruik hebben niet meer verantwoord is om te gebruiken. Zeker ook, omdat de gemeente alle bomen heeft gekapt die er omheen stonden en er dus helemaal geen beschutting meer is voor het gebouw tegen de zon. De buitenschoolse opvang van Toerdeloo kan het lokaal in onze dependance op het plein niet meer gebruiken, omdat we volgend jaar weer 16 groepen binnen de school moeten huisvesten. De BSO gaat daarom ook gebruik maken van onze teamkamer en zal deze ruimte dus delen met Pippi.

We hopen dat snel na de zomervakantie gestart kan worden met het plaatsen van de semipermanente bebouwing t.b.v. Pippi en de BSO.

We heten in ieder geval alvast de mensen van Pippi van harte welkom binnen ons gebouw.

 

SEEF:

Laat je kind veilig buiten spelen

Soms lijkt het erop dat straten het exclusieve domein zijn van in- en uitparkerende auto’s, snel optrekkende scooters en ronkende vrachtwagens. Vreemd eigenlijk, want straten zijn natuurlijk van ons allemaal. Ook ouderen die boodschappen willen doen, buurtbewoners die even willen bijkletsen of kinderen die onbezorgd willen spelen, hebben recht op een verkeersveilige straat.

Maar wat is een verkeersveilige straat? Wat zijn de regels? En hoe maak je zelf je straat veiliger? In de nieuwe folder Leve de straat! vind je alle antwoorden op deze vragen, praktische informatie over 30 km-straten, woonerven en aandacht voor meer bewegingsmogelijkheden voor kinderen in woonstraten.

Zelf tips? Deel ze met ons op onze Facebookpagina.

Zie de site van VVN op de genoemde link voor de folder: http://www.veiligverkeernederland.nl/laat_je_kind_veilig_op_straat_spelen

 

Verkeersweek

 

Geachte ouders/verzorgers,

Wij willen uw aandacht vragen voor het volgende:

Van 29 augustus t/m 5 september 2012, dus in het nieuwe schooljaar, willen wij op school een grandioze verkeersweek voor onze kinderen organiseren. Daarbij hebben we uw hulp hard nodig.

We verklappen nu al dat Anwb-Streetwise bij ons op school komt, dat er verschillende verkeerspuzzeltochten gefietst of gelopen worden en dat de leerlingen van de bovenbouw in een echte vrachtwagen leren over de “ dodehoekspiegel “.

Alleen met uw hulp bij de verschillende activiteiten kunnen we alles op een goede manier uitvoeren. Wij willen u daarom vragen deze week alvast in uw agenda te noteren. U kunt zich dan ook nu al opgeven bij de leerkracht van uw kind door een mailtje terug te sturen.                                                            

vrijdag 31 augustus :

 Hulp nodig in alle groepen bij Streetwise en/of   verkeersroute lopen/fietsen.     

maandag 3 september :   

Hulp nodig in alle groepen bij Streetwise en /of verkeersroute lopen/fietsen.                                  

 

woensdag 5 september: 

Kleuters lopen kabouterpad. Hulp nodig voor groep 1 en2

 

Wij zullen in het nieuwe schooljaar opnieuw deze oproep doen omdat we begrijpen dat zo vlak voor het einde van het schooljaar iedereen erg druk is. We willen u nogmaals vragen deze week op de kalender te noteren.

Alvast heel erg bedankt voor uw medewerking.

 

 

 

 

Vakantie:

Vrijdag 29 juni is de laatste schooldag. Voor de leerlingen begint dan om 12.00 de welverdiende vakantie. Leerlingen van groep 8 worden uitgegleden.

Voor de jongste kleuters begint de vakantie op woensdag na het circusfeest.

De oudste kleuters sluiten vrijdag, na het slaapfeest, tussen 9.30 uur en 10.00 uur hun kleuterperiode af. Ouders zijn daarbij natuurlijk uitgenodigd.

 

Recepten tegen zomerdip

Het einde van het schooljaar komt in zicht. De afgelopen maanden heeft uw kind veel tijd en energie gestoken in onder andere de ontwikkeling van de leesvaardigheid. De welverdiende zomervakantie lonkt. Heerlijk natuurlijk, maar we moeten ons ook realiseren dat die lange zomervakantie gevolgen kan hebben voor hetgeen de kinderen in de afgelopen maanden hebben geleerd. Sommige kinderen verliezen tijdens de lange zomeronderbreking veel van de kennis, de vaardigheden en de leerhouding die ze op school hebben verworven. Het is natuurlijk niet verplicht, maar wel aan te bevelen om uw kind op dit gebied te stimuleren tijdens de zomervakantie met:

–          Boekjes lezen;

–          Tijdschriften of stripboeken lezen;

–          Puzzels maken;

–          Werken in een vakantiespelboek;

–          Voorlezen;

–          Spelletjes doen.

Uiteraard hopen we dat onze leerlingen genieten van een welverdiende vakantie samen met u, maar hopen we dat ze op deze manier op een ontspannen, vrijblijvende manier toch iets kunnen doen aan het onderhouden van de opgedane kennis.

Meer informatie is te vinden op:

http://www.taalpilots.nl/implementatiekoffer/ouders/morgenaandeslag

http://www.zwijsenouders.nl/Artikel/voorkom-zomerverval-zomerdip.htm

 

Het team van de Gummarus wenst u allen een prettige  vakantie