Nieuwsbrief jgr 8 no 5 mei 2012

Geachte ouders

 

De kalender: zie schoolagenda  

 

Schoolkamp groep 8

Dit schooljaar zullen de kinderen van groep 8 de school verlaten. Wij sluiten deze schoolloopbaan af met een onvergetelijk schoolkamp.

Op maandag 14 mei vertrekken we op de fiets naar villapark Panjevaart in Hoeven. Deze dagen zullen er allerlei activiteiten plaatsvinden, er zal zeker gebruik worden gemaakt van Bosbad Hoeven. Dinsdagavond vindt er een “bonte avond” plaats. Op woensdag 16 mei fietsen we in de middag weer terug naar Steenbergen. We hopen op mooi weer en een gezellige sfeer.

 

Succes!

Zaterdag 21 april ’12 doet ons zwemteam mee aan de regionale zwemkampioenschappen in Oss.
Wij wensen het team heel veel succes!

 

Sportdag bovenbouw:

Om de sportdag op 11 mei a.s. goed te laten verlopen, hier nog een aantal punten op een rij:

– De kinderen worden om 9.15 uur verwacht in hun sportkleren op het sportpark, zij kunnen daar wachten op veld 1

– Geen geld ,horloges ,spikes ,voetbalschoenen meenemen of aandoen.

’s morgens :

groep 7 en 8  atletiek           Groep 5 en 6  spellen

’s middags :

      groep 5 en 6   atletiek          Groep 7 en 8  spellen

Tussen de middag eten wij met de groepen samen, iedereen neemt een eigen lunchpakketje mee.

Om 14.30 uur zullen de diploma’s door de leerkrachten uitgedeeld worden en is de sportdag voorbij.

Wij zijn heel erg blij met alle ouders die zich op hebben gegeven om te helpen bij de sportdag. Zij hebben intussen te horen gekregen bij welk onderdeel/ welke groep zij zijn ingedeeld.

We hopen op een mooie sportieve dag!

 

Anglia

Op donderdag 24 mei zullen de Anglia examens plaatsvinden bij ons op school. De Engelse vaardigheden op het gebied van schrijven, lezen en luisteren worden getest. De examens worden vanuit Engeland opgestuurd naar Nederland. Na het maken van de examens worden deze weer opgestuurd en nagekeken in Engeland. Wanneer de kinderen geslaagd zijn, krijgen zij een wereldwijd erkend diploma. Voor meer informatie kunt u terecht bij de leerkracht of u surft naar www.anglia.nl. Van onze school zijn er 49 inschrijvingen. Wij wensen iedereen good luck.

 

 

Schoolreis

Onlangs heeft u een brief ontvangen omtrent de schoolreis.

Op donderdag 14-06-2012 gaan de groepen 3 t/m 7 op schoolreis.

De groepen 1/2 en 8 hebben deze dag gewoon les.

 

Alle groepen gaan naar een verschillend park toe, net als voorgaande jaren.

Groep 3 gaat naar Plaswijckpark in Rotterdam.

Groep 4 gaat naar Dippie Doe in Best.

Groep 5 gaat naar de Beekse Bergen in Hilvarenbeek.

Groep 6 gaat naar Het Arsenaal en speelcircus Bambini in Vlissingen.

Groep 7 gaat naar de Biesbosch in Drimmelen.

 

De leerlingen moeten gewoon om 08.45 uur op school in de klas zijn.

Om 09.00 uur vertrekken de bussen vanaf de Oudlandsestraat.

Rond 17.30 uur verwachten we weer terug te zijn.

 

De kosten voor deze dag bedragen € 20,- per leerling.

Het tekort wordt aangevuld vanuit het oudercomité.

Denkt u er aan om dit op tijd te betalen, uiterlijk op 1 mei 2012.

U kunt dit bedrag overmaken op rekeningnummer 1488.49.520 t.n.v. Gummarusschool Steenbergen.

Dit alles onder vermelding van de naam + de groep van uw kind.

 Op donderdag 14 juni  gaan we weer op schoolreis.

 Groep 1/2 gaat dit jaar naar:

 Speeltuin St Joseph in Roosendaal

 De kosten voor dit schoolreisje zijn € 2,00

 U kunt dit bedrag in een gesloten envelop, voorzien van naam, aan de leerkracht geven.

Graag voor 1 juni a.s.

 

De kinderen uit de groepen 1/2 worden om 9.45 uur in de klas verwacht.

Rond 10.00uur vertrekken we richting de speeltuin en rond 15:15 uur verwachten wij weer terug op school te zijn.

Bij slecht weer gaat het uitstapje van groep 1/2 niet  door. We houden dan die dag de tijden van de schoolreis aan. De kinderen eten dan allemaal op school.

 

De kinderen uit groep 1/2 moeten vooral niet vergeten om:

· Eten en drinken voor tussen de middag mee te nemen. Van ons krijgen ze 1x drinken, een snoepje en een zakje chips.

· Bij warm weer mogen de kinderen een beker drinken extra meenemen.

· Makkelijk zittende kleding aan te doen die vuil mag worden en schoenen waar een hele dag goed op gelopen kan worden. (Liefst geen slippers.)

· Met hun beste been uit bed te stappen, zodat we er met z’n allen een super gezellige dag van kunnen maken.

 

Voor het vervoer hebben wij de hulp van (groot)ouders hard nodig.

Heeft u zin en tijd om een groepje kinderen rond 10.00 uur naar de speeltuin te brengen en ook weer om 14.45uur op te halen, vul dan uw naam in op de gele lijsten die binnenkort bij de groepen hangen.

 

 

Beste Ouders, verzorgers, meesters en juffen,

Wij zijn Lieke van Dongen en Ivo Boluyt. Sinds kort werken wij als Sportcoach in de gemeente Steenbergen.

 

Op dit moment zijn wij bezig met het inventariseren van de mogelijkheden op het gebied van sport in de gemeente Steenbergen. Dit is nodig om uiteindelijk zo goed mogelijk op de behoeftes van de scholen maar ook van de kinderen in te spelen.

Om een duidelijk beeld van het sportaanbod ,het bewegingspercentage en de behoeftes van de leerlingen en de scholen te krijgen, heeft er een nulmeting plaatsgevonden in groep 4 tot en met groep 8. Dit is gebeurd door middel van een eenvoudige enquête (week 16) waarin de leerlingen hebben aangeven wat ze graag willen doen en wat ze missen op het gebied van sport in de gemeente Steenbergen. Wij streven ernaar om  de sportverenigingen en basisscholen nauw te betrekken bij onze samenwerking, zodat er verschillende sportactiviteiten zowel tijdens schooltijd als na schooltijd georganiseerd kunnen worden.

Met vriendelijke groet,

Lieke van Dongen en Ivo Boluyt

Voor meer vragen kunt u altijd mailen naar:

l.vandongen@gemeente-steenbergen.nl of i.boluyt@gemeente-steenbergen.nl

 

 

 

Vakanties schooljaar 2012-2013

Herfstvakantie                         15/10 t/m 19/10-2012

Kerstvakantie                          24/12-2012 t/m 4/1-2013

Voorjaarsvakantie                   11/2 t/m 15/2-2013

Tweede paasdag                     1/4-2013

Meivakantie                             29/4 t/m 10/5-2013

Tweede Pinksterdag                20/5-2013

 

Data zomervakanties 2013 en 2014 nog niet definitief!!!

Normaal gesproken stelt de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de vakantiedata voor 3 jaar vast. Het ministerie werkt momenteel echter aan een wetswijziging over onderwijstijd. Daarom zijn de data voor de zomervakanties in 2013 en 2014 onder voorbehoud. Als de wetswijziging op 1 augustus 2012 in werking treedt, wordt de centraal vastgestelde zomervakantie van het voortgezet onderwijs vanaf de zomervakantie van 2013 ingekort van 7 naar 6 weken. Dat heeft gevolgen voor de data waarop deze zomervakanties vallen. De voorgenomen wetswijziging heeft ook gevolgen voor de verplichte vakantiedata en adviesdata. Nu zijn alleen de data voor de zomervakantie verplicht. Met de wetswijziging worden ook de kerstvakantie en meivakantie centraal door de overheid voorgeschreven. De data als zodanig veranderen hier echter niet door.

 

Onderstaande tabel geeft de data voor de zomervakantie weer.

Soort vakantie Regio Data als de wetswijziging wel is ingetreden Data als de wetswijziging niet is ingetreden
Zomervakantie (bo) Noord 13 juli t/m 25 augustus 2013 6 juli t/m 18 augustus 2013
Midden 20 juli t/m 1 september 2013 20 juli t/m 1 september 2013
Zuid 6 juli t/m 18 augustus 2013 29 juni t/m 11 augustus 2013

 

Houdt u er rekening mee met het boeken van de zomervakantie in 2013 dat de datum  voor de zomervakantie nog onder voorbehoud is!

Meer informatie over de voortgang van de wetswijziging is te vinden op:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wetgevingskalender/2010/10/20/wetsvoorstel-onderwijstijd-vo

Voortgang van de wet in de eerste kamer:

http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/32640_wijziging_wet_op_het

Website van het ministerie met de data van de schoolvakanties:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/vraag-en-antwoord/wanneer-zijn-de-schoolvakanties.html

 

 

Zebrapad
Een zebrapad heet eigenlijk voetgangersoversteekplaats. Zebrapad is wel zo gemakkelijk.

Zo zit dat bij het zebrapad

·  Als je op een zebrapad oversteekt, mag je voorgaan.

·  Kijk goed voordat je het zebrapad opgaat.

·  Stap pas het zebrapad op als er niks aan komt of… als je zeker weet dat de auto’s, brommers en fietsers nog gemakkelijk voor je kunnen stoppen!

Als je fietst en je nadert een zebrapad, kijk dan goed of er iemand op het punt staat om over te steken. Als dat zo is, dan mag degene die over wil steken over het zebrapad voorgaan. Jij moet dan stoppen en wachten tot diegene is overgestoken.

De leukste zebrapadweetjes

·  In 2004 spoot een 21-jarige man uit Den Haag zelf een zebrapad op straat omdat hij de verkeerssituatie ter plekke te gevaarlijk vond. De man is opgepakt door de politie. Het zebrapad is er niet gekomen.

·  Het langste zebrapad van Nederland loopt naar de Albert Schweitzerschool in Haarlem. Het is 100 meter lang.

Er zijn de gekste zebrapaden bedacht in de loop der tijden: met lampen op het wegdek die aanflitsen zodra er een voetganger over heen loopt, met banen in fluorescerende verf, met echte zebrapaarden erop geschilderd of met haaientanden die uit de grond omhoogschieten zodra auto’s doorrijden als er voetgangers oversteken. Ze zijn geen van allen echt gemaakt.