Nieuwsbrief JGR. 8 no.4 april

 

Geachte ouders           

 

De kalender: zie schoolagenda

 

’t Gummeke is betoverd deur de leut!

Net voor de vakantie hebben we een geweldige carnavalsoptocht door Steenbergen-Zuid zien gaan.
Er was weer veel werk van gemaakt om een mooie optocht te laten zien aan het publiek dat massaal is komen kijken hiernaar.
De jury heeft het weer heel moeilijk gehad. De groepen 1 t/m 4 hebben klassikaal zichzelf betoverd deur de leut.

De 1ste prijs is dit jaar gewonnen door groep 3a, 2de is geworden groep 1-2b en 3de is groep 3b.

Uiteraard waren de andere groepen ook erg goed en zag het er allemaal grandioos uit.

Zo was het ook bij de groepen 5 t/m 8, dit jaar maar liefst 30 deelnemers.

Er is gejureerd op groep 5 – 6 en groep 7 – 8. Dit omdat er in alle groepen weer veel gemaakt is.

Uitslag groep 5 – 6:

1ste:     Martijn – Joey – Romano – Ziggy (De Leutprofessors) uit groep 6a

2de:     Wout – Twan – Sammi – Eva uit groep 6a

3de:     Bodine – Christel – Sylvana – Jasmijn – Lieke – Agnes – Quinty – Noemi (De Kletsheksen) uit

            groep 6a

Uitslag groep 7 – 8:

1ste:     Romina – Ivette – Demi – Isabelle – Lotte uit groep 8

2de:     Tycho – Toine uit groep 8b

3de:     Sanne – Melanie – Birgit – Angela – Ginger uit groep 7b

Ook hier heeft iedereen weer enorm goed zijn best gedaan.

Het winnende ontwerp voor de schoolinsigne de Gummiaan voor 2013 is gewonnen door Melanie Neele uit groep 7b.
Zij heeft hiervoor een mooie prijs ontvangen en uiteraard de eer dat volgend schooljaar alle leerlingen met haar ontwerp rondlopen.

Iedereen hartstikke bedankt voor de leutige optocht die we hebben gehad.

Hopelijk volgend jaar weer met zoveel deelnemers, zoveel kwaliteit, zoveel moois, zoveel gezelligheid en met hetzelfde lekkere weer als dit jaar.

 

Kwijt / verloren / vergissing ??!!

Gezocht een Adidas sportjack

 

Onveilige situatie in het verkeer? Meld het meteen

Ken je een plek die onveilig is? Waar altijd te hard wordt gereden. Waar ze maar doorrazen over het zebrapad. Waar overzicht ontbreekt. Goed zicht wordt belemmerd. Of iets anders. Meld het dan nu. Want vanaf 1 maart 2012 heeft het Meldpunt Veilig Verkeer landelijke dekking. En kan iedereen onveilige situaties in het verkeer melden.

Zes stappen

Melden van een gevaarlijke verkeerssituatie gaat heel eenvoudig. Je gaat naar het Meldpunt en dan is het in zes stappen gepiept:

  • Stap 1: Klik op ‘Inloggen’ en maak een profiel aan
  • Stap 2: Ga naar de pagina ‘Mijn meldingen’. En klik op ‘Plaats een nieuwe melding’
  • Stap 3: Zoek de gevaarlijke locatie op de kaart en markeer de juiste plaats
  • Stap 4: Geef een toelichting op de melding. De vragenlijst helpt je op weg
  • Stap 5: Verstuur je melding
  • Stap 6: Volg de status van je melding via het Meldpunt

Melden werkt
Het melden van een onveilige situatie is altijd goed. Het geeft de mensen die de openbare ruimte inrichten waardevolle informatie. Ook over plekken waar weinig of geen ongevallen gebeuren maar die toch onveilig zijn. En dat draagt weer bij aan de verkeersveiligheid. Dus ken je een onveilige plek? Meld het!

Na de melding
De meldpunt medewerkers in de regio’s analyseren alle meldingen. Zij geven vervolgens advies aan de melder hoe deze het probleem het beste kan aanpakken. Het advies kan bijvoorbeeld zijn om contact op te nemen met de gemeente. Of een actie te starten.

Kleuters brengen bezoek aan Formido
De kleuters hebben een leuk uitje in het vooruitzicht. Ze zijn namelijk uitgenodigd door de Formido!! Dit bezoek gaat plaats vinden op dinsdag 10 april a.s. Per groep krijgen de kinderen eerst een rondleiding van ongeveer een half uur door de winkel. Daarna mogen ze een half uurtje timmeren in een speciaal voor dit bezoek opgezette partytent. Ze gaan een huis maken. De Formido verzorgd alles!

Behalve……… vervoer. Daarvan zijn we afhankelijk van de ouders. Dus ouders, we kijken jullie maar weer eens een keer lief aan….. Vanaf maandag 2 april hangen er lijsten op de deuren van de kleuterklassen. Daarop staat het tijdstip waarop de desbetreffende groep vertrekt en terug is. Heb je tijd? Schrijf je in. Onze dank is groot.

En, o ja, de kinderen moeten allemaal zelf een hamer(tje)  meenemen, met naam er op! Deze mogen ze vanaf 2 april al mee naar school nemen. Na het bezoek aan de Formido mag de hamer weer mee naar huis.

 

Verkeersexamen:
Donderdag 12 april is het zover, dan doen de kinderen uit groep 7 het schriftelijk verkeersexamen.
Ze zijn al geruime tijd aan het oefenen in de examenwijzer en in examens die we hebben bewaard uit eerdere jaren. De kinderen maken tijdens de toets 4 onderdelen in het boekje en kunnen maximaal 40 punten behalen.
Ze zijn geslaagd als ze minimaal 26 punten scoren.
Op vrijdag 13 april zal er een praktisch verkeersexamen volgen.
De kinderen fietsen op deze dag door Steenbergen, de fiets waarop ze fietsen is van te voren goedgekeurd.
Daarnaast wordt de route op papier aan de kinderen uitgedeeld, zodat ze de route alvast goed kunnen oefenen!
Wij wensen de kinderen uit groep 7 alvast heel veel succes met beide onderdelen!!!

Verlofaanvragen:

Er blijkt nogal wat onduidelijkheid te bestaan over het aanvragen van verlof. Verlofaanvragen kunnen niet mondeling bij de leerkracht worden gedaan, maar moeten bij de directeur worden ingediend. Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld.

Als school zijn wij verplicht om de leerplichtwet na te leven en moeten we ongeoorloofd verzuim altijd melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar ziet toe op naleving van de leerplichtwet.

Indien u de uitgebreide richtlijnen inzake verlof wilt inzien, kunt u een exemplaar bij de directeur vragen. Hieronder kort enkele richtlijnen:

1. Verlof in verband met religieuze verplichtingen:

Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voorvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat recht op verlof. Hiervoor kunt u 1 dag verlof per verplichting aanvragen. Indien u hiervan gebruik wilt maken, dient u dit minimaal 2 dagen van te voren bij de directeur van de school aan te vragen.

2. Op vakantie onder schooltijd:

Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering worden gemaakt als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders.

Op ongeoorloofd schoolverzuim rond vakanties, het zogenaamde “luxe verzuim” wordt streng toezicht gehouden, want een gezamenlijke start en afsluiting van het schooljaar is belangrijk voor de leerlingen en voor de school.

3. Verlof in geval van ‘andere gewichtige omstandigheden’:

Onder gewichtige omstandigheden vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerlingen liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd (bij voorkeur 6 weken van te voren).

Hierbij moet gedacht worden aan:

–          een verhuizing van het gezin;

–          wettelijke verplichtingen;

–          een huwelijk en viering van een 12 ½ -, 25-, 40-, 50-, of 60-jarig huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten;

–          ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten.

De volgende situaties zijn GEEN ‘andere gewichtige omstandigheden’

–          familiebezoek in het buitenland;

–          vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;

–          vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;

–          een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan;

–          eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;

–          verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

 

Kinderpaasviering

Hallo jongens en meisjes!

Het duurt nog wel een tijdje voordat het Pasen is, maar wij (de kinderwerkgroep van de parochie van de Vrede) zijn toch al met de voorbereiding van de kinderpaasviering van de parochie bezig. En daar kunnen we best wat hulp van kinderen bij gebruiken! Het gaat om de kinderpaasviering in de Vredeskerk (naast onze Gummarus school) op zaterdag 7 april 2012 om 17.00 uur.

 Alle kinderen (kerks

of niet kerks) uit groep 3, 4 en 5 worden gevraagd mee te doen met zingen en toneelspelen !!!

 Je moet natuurlijk wel een paar keer zingen en het paasspel komen oefenen. Plaats van oefenen: in de kerk.

 

Data:  vr 23 maart        15.45-16.45

           wo 28 maart     13.30-14.15

           vr 30 maart       15.45-16.45 

           wo 4 april         13.30-14.30 

           vr 6 april           16.00-17.00 Generale repetitie  

           za 7 april           17.00-18.00  KINDERPAASVIERING!

 

 Als je het leuk vindt om te zingen  en  met het paasspel mee te spelen, mail dan naar jvtillo@home.nl of lever het briefje in bij Corina (Kastanjelaan 11) of Jennifer (Koudenberg 43).

Groetjes

Corina Luijkx en Jennifer van Tillo

Werkgroep Paasviering

 

Ja, ik wil graag meedoen met de kinderpaasviering en ik kom naar de eerste repetitie op 23 maart

 

Naam:

Telefoonnr:

E-mailadres:

Ik wil een rol met/zonder tekst

Ik wil wel/niet alleen zingen

 

 

 

 

Sportdag

 

Beste ouders/verzorgers,

LET OP! De sportdag is bijna zover.

Namelijk op woensdag 16 mei 2012 voor de groepen 1 t/m 4.

 

Alle leerlingen moeten om 9.15 uur op het sportpark aan de Seringenlaan aanwezig zijn bij de herkenningstekens op het veld.

Kinderen moeten meebrengen:

  • 1 x fruit/groente en drinken voor in de pauze
  • Met warm weer extra flesje water.

 

Rond 12.00 uur is de sportdag afgelopen en kunt U uw kind weer ophalen op het sportpark.

Bij regen gaat de sportdag niet door. Bij twijfel kunt U het beste even naar school bellen. Tel: 507130

Als de sportdag niet doorgaat brengt U uw kind gewoon om 8.45 uur naar school, het is dan een gewone schooldag.

Indien de sportdag halverwege wordt afgelast, kunt U uw kind om 12.00 uur op school ophalen.

Zoals ieder jaar hebben wij ook dit jaar de hulp van ouders hard nodig.

Wilt U ons op woensdag 16 mei a.s. komen helpen met het begeleiden van een groepje kinderen  uit de groepen 1 t/m 4, vult U dan onderstaand strookje in en geef dit uiterlijk maandag 16 april a.s. met uw kind mee naar school.

Mailen kan ook 

 

Bij voorbaat dank,

Groetjes leerkrachten groep 1 t/m 4

 

“————————————————————————————————

 

Dhr/mevr___________________________ tel: ___________________________

 

Ouder van__________________________uit de klas van_____________________

geeft zich op als groepsleiding voor de sport/speldag op woensdag 16 mei 2012

 

Zwemkampioen

Bij de Open Bergse zwemkampioenschappen in zwembad de Schelp hebben de zwemteams van de Gummarusschool ontzettend goed gezwommen. Team 1 heeft de eerste en Team 2 de vierde prijs gewonnen. Team 1 heeft zich geplaatst voor de regionale kampioenschappen die worden gehouden op 21 april in Oss. We wensen Bas Erdman, Rick Bulman, Koen Iriks, Job Erdmann, Roxén Iriks en Iris Iriks veel succes in Oss!

 

Paasviering

Donderdag 5 april is het paasviering op school. Zoals jullie weten is er ieder jaar een Tjietswedstrijd. Dit betekent dat alle kinderen die ochtend een hardgekookt ei mee mogen brengen naar school. Deze eieren mogen mooi versierd zijn. We willen dat iedereen een eerlijke kans heeft om kampioen te worden, dus er  mogen geen materialen gebruikt worden waardoor het ei harder wordt dan door het koken. Maar dat is natuurlijk vanzelfsprekend! Voor degene die niet eerder met het tjietsen hebben kennis gemaakt: tjietsen is eitje tikken, twee hardgekookte eieren tik je tegen elkaar, één ervan zal altijd heel blijven, de ander loopt een barst of deukje op.  De winnaar is degene met het nog hele ei.

Ook heeft iedere klas de opdracht gekregen gezamenlijk een mooi kunstwerk  te maken van een stukje uit het paasverhaal. Iedere klas heeft daar een eigen invulling aan gegeven. Donderdag 5  april  hangen al deze kunstwerken op als een tentoonstelling in de gangen en gemeenschapsruimte.  Deze dag  zullen de kinderen met hun juffen en meesters de kunstwerken gaan bekijken en op deze manier het paasverhaal horen en zien.

’s Middags gaan we vanaf 14.30 uur met alle kinderen in de grote gymzaal bepalen, wie dit jaar de  tjietskampioen van onze school wordt.  Dat wordt dus weer een spannende strijd!

Tenslotte willen wij iedereen hele fijne paasdagen wensen met heel  mooi weer!

Groetjes van de werkgroep Pasen.

 

GMR  Lowys Porquinstichting

OPROEP

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad ( GMR) is op zoek naar kandidaten voor de oudergeleding.

Algemeen

De GMR is de overkoepelende medezeggenschapsraad van LPS. De GMR bestaat uit 7 ouders ( OGMR) en 7

personeelsleden (PGMR) en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. GMR-Ieden hoeven geen lid te

zijn van de MR.

De GMR heeft op bestuursniveau inspraak ( instemming of advies) ten aanzien van een aantal zaken die door het College van Bestuur van LPS behandeld worden of door de GMR zelf voorgesteld worden en voor de (meeste) LPS-scholen van toepassing zijn.

Verkiezingen GMR 2012

Dit jaar vinden er zowel verkiezingen voor de PGMR ( 1 plaats) als voor de OGMR ( 3 plaatsen) plaats.

Aftredende GMR-Ieden die zich herkiesbaar willen stellen volgen dezelfde procedure als ‘nieuwe’ kandidaten.

De GMR zoekt ouders die geïnteresseerd zijn in bovenschoolse zaken. De kandidaten moeten kritisch zijn, beleidsstukken kunnen lezen en interpreteren, kunnen meedenken op bovenschools niveau èn ouder zijn van een kind dat op een LPS-school zit.

OGMR-Ieden vertegenwoordigen alle LPS-ouders. De OMR-Ieden van alle LPS-scholen kiezen ( als er meer dan 3 kandidaten zijn) de OGMR-leden.

Geïnteresseerd?

Stuur een mailt je naar gmr@lpsnet.nl voor verdere informatie en/of een kandidaatstelJingsformulier.

De laatste kandidaatstellingsdag is 21 april 2012.