Nieuwsbrief JGR.8 no 3 maart

 Geachte ouders           

De kalender: zie schoolagenda

Een afscheidswoordje…

Op 1 november 1999 ben ik als directeur begonnen op Gummarus .
Gummarus, een school die beduidend groter was dan de St. Antonius in Oud-Vossemeer, waar ik vandaan kwam.
De overgang was groot en er moest veel geleerd worden. Rekening houden met een veel grotere organisatie, een grote groep onderwijzend personeel, heel veel kinderen en een grote groep betrokken  ouders, die allemaal het beste voor hun kinderen wilden.
Er is op Gummarus veel gebeurd. Gummarus heeft zich niet afzijdig gehouden van alle ontwikkelingen, die zich in de maatschappij hebben voorgedaan. Denk hierbij aan het steeds meer aandacht hebben voor een veilig pedagogisch klimaat, een gezellige omgang met elkaar, respect voor elkaar. Maar zeker ook het ontwikkelen van het didactisch vermogen en de kunst om de  lessituatie zo inrichten, dat er steeds beter kon worden ingespeeld op de onderwijsbehoefte van de leerlingen.
Het belang van kinderen en ouders krijgt een steeds sterkere, prominente rol.
Ik verwacht dat die open houding voor nieuwe ontwikkelingen steeds sterker, deel zal blijven uitmaken van de professionele houding van de school. 
Maar zoals met veel zaken is dit een voortdurend groeiproces.

En nu per 1 februari neem ik afscheid van deze mooie school. Ik ga, met de besturen en directies in de regio, passend onderwijs realiseren in de scholen van de gemeenten Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht. Passend onderwijs: een passende onderwijsplaats voor alle kinderen, ook die kinderen, die een speciale onderwijsbehoefte hebben.
Ik heb met veel plezier op Gummarus gewerkt. Ben er dankbaar voor, dat ik diverse ontwikkelingen heb mogen meemaken. Ik dank u voor het vertrouwen, dat u in Gummarus heb gesteld en dat nog steeds doet.
Ik wens mijn opvolger, Els Kooijmans, veel succes en met de medewerking van alle betrokkenen gaat dat zeker lukken!

Tot ziens.

Ton Rijk

 

Beste jongens en meisjes,

Graag wil ik langs deze weg jullie allemaal bedanken voor het warme welkom dat jullie me gegeven hebben op donderdag 9 februari jl. Ik heb genoten van het prachtige lied dat jullie hebben gezongen voor mij. Ook vond ik het heel leuk om met meneer Ton in de klassen op bezoek te zijn en jullie vragen te beantwoorden. Dank jullie wel!

Hartelijke groeten, juf Els.

 

 

PROJECT  BOUW

Vanaf eind maart tot half april gaan alle leerlingen van onze school aan de slag met het project ”Bouw”. Ook de peuterspeelzaal doet gezellig met ons mee.
We willen vooral praktisch  aan dit project  gaan werken  en de leerlingen met zoveel mogelijk facetten van de bouw laten kennismaken.
Nu is onze vraag of er misschien ouders  c.q. familieleden zijn die iets voor ons kunnen betekenen.

We denken  aan :        

-Verzorgen van een praktijkles.

-Bezoek  aan een bouwplaats.

-Bezoek  aan een bouwbedrijf.

– Uitleg over meegebrachte machines uit de bouw (vb. betonmolen).

                                               -Ter  beschikking stellen van materiaal en gereedschap.

                                               -enz.

Mocht u in de gelegenheid zijn ons te helpen, wilt u dan zo vriendelijk zijn contact op te nemen met de groepsleerkracht van uw kind. In verband met de planning zou het fijn zijn, als u dit in de week na de carnaval laat weten.

Het project wordt op dinsdag 17 april van 17.30u. tot 18.30u. afgesloten met een tentoonstelling.
De kinderen presenteren dan  één  van de onderwerpen waaraan ze gewerkt hebben en ook de peuterspeelzaal richt een hoekje in met hun zelfgemaakte werkjes.
Te zijner tijd ontvangt u hiervoor nog een  uitnodiging .

 

LANDELIJKE LUIZENDAG OP 29 FEBRUARI

Het Landelijk Steunpunt Hoofdluis organiseert dit schooljaar de Landelijke Luizendag.
Het doel van het Landelijk Steunpunt Hoofdluis is om het aantal besmetting met hoofdluis  in Nederland drastisch terug te brengen. Een van hun plannen is om te zorgen dat alle kinderen van Nederland op een moment worden gecontroleerd. Als iedereen meedoet is heel Nederland die dag luisvrij! Onze school doet mee!
Op 27 februari a.s. krijgen de kinderen  een flyer met daarin kaminstructies mee naar huis. Wij vragen u om op dinsdag 28 februari thuis alle kinderen met de netenkam uit te kammen. Op 29 februari  komen (bijna) alle luizenmoeders naar school om in alle klassen te controleren. Het zou mooi zijn als we geen luizen aantreffen.

 

SPINNING MARATHON

Graag willen we jullie hartelijk bedanken voor jullie gift voor de spinning marathon die 4 feb. werd georganiseerd door Dinami en de Kiwanisclub. De Gummarusschool kon 258,07 euro bijdragen. Super. De leerkrachten hebben met veel plezier meegedaan. Het was ook erg leuk dat er ouders en kinderen waren om aan te moedigen. Dat konden de spinners wel gebruiken.

We hebben 1000 euro in ontvangst mogen nemen. Dit gaan we besteden aan buitenspeelmateriaal.

 

Hallo,

Mijn naam is Lisa Verstege. Ik ben vierdejaars student aan de pabo in Vlissingen. Het komende half jaar zult u mij regelmatig op school zien. Ik ben namelijk bezig met mijn LIO-stage in groep 5b. Dit houdt in dat ik op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag in groep 5b aanwezig ben en een groot deel van de lessen zal geven. Verder zal ik ook de andere taken van een groepsleerkracht uit gaan voeren. Ik heb er erg veel zin in!

Groeten,

Lisa Verstege

 

Fijne motoriek

Motoriek is het geen betrekking heeft op bewegingen van het lichaam, zoals arm en beenbewegingen.
Zijn er verschillende soorten motoriek?
Er wordt over 2 soorten motoriek gesproken, namelijk de grove en de fijne motoriek.
Bij de grove motoriek, gaat het om de grote, grove bewegingen die je met je lijf maakt. Dit betekent bijvoorbeeld lopen, fietsen, balanceren, maar ook het gewoon met de armen gecontroleerd bewegen.
De fijne motoriek zijn meer de kleinere bewegingen die je met je handen en vingers maakt, bijvoorbeeld bij tekenen en schrijven, maar ook met kleine dingen oppakken enz.

Waarvoor heb je het nodig?
Je hebt een goede motoriek nodig om gecontroleerde bewegingen uit te kunnen voeren, zonder dat je zelf valt of je dingen laat vallen.
De grove motoriek is belangrijk omdat je, wanneer je deze niet voldoende beheerst, onhandig over zal komen. Je zult vaak omvallen, tegen obstakels oplopen, en plotseling ongecontroleerde bewegingen maken.
De fijne motoriek is belangrijk om te leren schrijven en kleine voorwerpen op te kunnen rapen.

 

Belangrijk!

We merken dat de kinderen tegenwoordig steeds minder goed kunnen knippen, prikken en schrijven.

Het is belangrijk dat ze al op een vroege leeftijd kunnen werken aan de fijne motoriek. En daar bedoelen we niet alleen computeren mee, maar juist knippen en prikken en kleuren. Thuis oefenen en gezellig samen bezig zijn met uw kind is dus heel belangrijk. Graag wijzen wij u op het feit dat het thuis knutselen dus van groot belang is. Denk hier eens aan op een gezellige regenachtige dag!

 

Oude poppen en buggy’s

 

 

De kleutergroepen zijn opzoek naar poppen en speelgoedbuggy’s die we voor het buitenspelen kunnen gebruiken.

SEEF

 

Uw kind als Voetganger

Op school is aandacht besteed aan het verkeersgedrag van uw kind. We bespreken onder andere:

• wat de goede plaats is om te lopen

• hoe je veilig naar school loopt

• wat je moet doen als er een auto uit een uitrit komt

• en wat je moet doen als de stoep geblokkeerd is.

 

Hieronder staan een aantal afspraken die besproken zijn. Wellicht kunt u er nog eens aandacht aan besteden als u met uw kind op stap gaat.

 

Algemeen

• houd je aan de afspraken die je met je vader/moeder hebt gemaakt

• loop op de afgesproken plaats

• loop altijd dezelfde route

• blijf bij elkaar als je samen loopt (met een volwassene/broertje/zusje/vriendje)

Op de goede plaats

 

• als er een stoep is, moet je op de stoep lopen

• als er geen stoep is, moet je aan de kant van de straat/rijweg lopen (je mag ook in de berm lopen als dat kan)

• als er geen stoep is, maar wel een fietspad, dan moet je op het fietspad lopen

• in het erf mag je ook midden op de straat lopen (je moet aan de kant gaan als er iemand aankomt rijden)

Afspraken op weg naar school

• niet treuzelen

• op de stoep, aan de kant of in de berm blijven

• ga direct het schoolplein op als je bij school komt

• laat je niet afleiden

• steek niet onnodig over

• loop gewoon door als er onderweg iets gebeurt

Als er een auto uit een uitrit komt

• stop altijd als er een auto uit een uitrit komt (* veiligheidsregel.)

• wacht altijd tot de auto stopt en loop dan pas door

* De wettelijke regel is: als je te maken krijgt met een auto of fietser die uit een uitrit komt, dan mag jij voorgaan.

Bij een obstakel

• als je loopt en ergens omheen moet, kijk dan eerst of je niet de straat op hoeft en doe dat dan ook niet

• als je van de stoep af moet/ als je de straat op moet:

– stop voor het obstakel

– kijk goed uit

– wacht als er verkeer aan komt

– loop snel om het obstakel heen als er geen verkeer meer aankomt

– ga zo snel mogelijk weer de stoep op/aan de kant

 

Hallo ouders/verzorgers en natuurlijk alle kinderen van groep 1-2d!

Ik ben juf Mariska (Peeters). Ik ben 34 jaar. Ik woon in Halsteren met mijn man en twee kinderen. Ik heb een dochtertje van 2 en een van 5 jaar.
Na de vakantie zal ik juf Geeske  gaan vervangen, zodat zij straks lekker kan genieten van haar kindje. In die tijd kom ik bij jullie in de groep en gaan we er een leuke tijd van maken. En natuurlijk ook veel leren! Ik ben al op visite geweest bij jullie in de klas, maar toen was alleen juf Geeske er. Het zag er heel gezellig uit en ik heb ook al gezien dat er een heleboel kinderen al stickers hadden verdiend met hun werkjes. Knap hoor!
Ik zal op maandag en dinsdag aanwezig zijn bij jullie op school. Op woensdag val ik dan nog in op andere scholen. Donderdag en vrijdag ben ik lekker thuis en breng ik mijn eigen oudste kindje naar groep 2.
Ik ben al weer juf sinds het jaar 2000. Sindsdien heb ik 10 jaar in groep 1-2 gewerkt en vorig jaar had ik een groep 5-6 wat ik ook ontzettend leuk vond. Verder vind ik het leuk om te knutselen en spelletjes te spelen met mijn kinderen.
Mochten er nog vragen zijn dan kun je me altijd even aanspreken.

Groetjes Juf Mariska en alvast een fijne vakantie!

ICT

Gaarne brengen wij onderstaande link onder uw aandacht. SURFspot.nl is dé ICT-webwinkel waar studenten, medewerkers van universiteiten en hogescholen, medewerkers van basisscholen en (ouders van) basisschoolleerlingen legale software en andere ICT-producten met onderwijskorting kunnen aanschaffen.

https://www.surfspot.nl/Surfspot/Service/Public/HulpBijInloggenLagerOnderwijs