Nieuwsbrief JGR. 8 no 2 februari

 

Geachte ouders

 

De kalender: zie schoolagenda  

 

 

Mag ik mij even voorstellen?

 

Ik ben Els Kooijmans (42 jaar) en word benoemd als directeur op de Gummarus.
Voordat ik in het onderwijs terecht ben gekomen, ben ik werkzaam geweest als freelance ict’er en als vakvrouw techniek en ict bij Technika 10 Nederland. Kennisoverdracht, vooral bij kinderen, bleek een rode draad te zijn voor mij. Daarom ben ik aan de deeltijd-Pabo gaan studeren.
Begin 2006 ben ik afgestudeerd aan de Pabo, in juni 2007 heb ik mijn post-hbo vakleerkracht bewegingsonderwijs gehaald en ik ben daarna 4 jaar werkzaam geweest op basisschool Maria Regina. Aan bijna alle jaargroepen heb ik met veel plezier les gegeven en ik ben betrokken geweest bij de werkgroepen techniek, ict, plusklas en de brede school.
Omdat ik mij aangetrokken voelde tot het meer beleidsmatige aspect van het onderwijs heb ik begin 2010 gesolliciteerd naar de functie van directeur op basisschool Fatima te De Heen en heb ik vorig jaar de opleiding directeur primair onderwijs bij Magistrum gevolgd. Ik wil me graag verder verdiepen in het schoolleiderschap en daarom ben ik net gestart aan de Master in Leadership in Education (MLE).
Ik ben getrouwd en we hebben drie kinderen, waarvan de oudste twee studeren en op kamers wonen en de jongste op het voortgezet onderwijs zit. Als gezin zijn we allemaal zeer actief en zitten niet graag stil. We houden van zeilen, sporten, actieve vakanties, maar ook van op zijn tijd relaxen en genieten van het Bourgondische leven.
Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad op de Fatimaschool met de kinderen, hun ouders en mijn collega’s. Maar natuurlijk kijk ik er naar uit om op de Gummarus aan de slag te gaan. Er liggen lopende- en nieuwe ontwikkelingen, kansen en uitdagingen te wachten, waar ik met veel enthousiasme samen met het team, u als ouders  en kinderen aan wil beginnen.

Met een hartelijke groet,

Els Kooijmans-Schuurmans.

 

Kind Fit:

De leerlingen van de groepen 5-6-7-8 worden in de gelegenheid gesteld om te proeven van het sportaanbod in de gemeente Steenbergen. Dit wordt verzorgd door Kind Fit:
De kinderen mogen bij twee verenigingen 6 Snuffel trainingen bezoeken.
Mocht u meer informatie willen, of u wilt uw aanmelden dan kunt u contact opnemen met Hans Vogelaar 0167-564177.

                        sport.advies@12move.nl

Bij deelname wel naam school en groep vermelden.

 

Periode 1:                    12 maart  –  20 april 2012  week  11 t/m 16

Periode 2:                     7 mei   –  15 juni  2012  week  19 t/m 24
De indeling van de kinderen geschiedt door de leider van Kind Fit en wordt met een persoonlijke brief bekend gemaakt.
Alle deelnemende verenigingen krijgen bericht van welke kinderen hebben ingeschreven met gegevens zoals telefoonnummer en van welke school afkomstig.

 

Zwemmers gezocht
De regionale schoolzwemkampioenschappen worden dit jaar gehouden op zaterdag 10 maart 2012 in Bergen op Zoom. Een team bestaat uit 6 zwemmers van verschillende leeftijden. De afgelopen jaren heeft de Gummarus meegedaan met één team. Dit jaar zouden wij graag met nog een team meedoen.
Als er kinderen zijn die graag meedoen met de schoolzwemkampioenschappen geef het dan voor 3 februari 2012 door aan  Juf Joyce (joyce.herrings@lpsnet.nl ) of aan juf Edith  (edith.veraart@lpsnet.nl) dan zullen zij kijken of het mogelijk is om twee teams te vormen.

 Seef:

Wat maakt kinderen kwetsbaar in het verkeer?

Kinderen zijn geen minivolwassenen. Kinderen zijn in ontwikkeling. Ze kunnen nog veel dingen niet, bijvoorbeeld, gevaren inschatten en uit ooghoeken kijken.
Ook kunnen ze nog niet goed horen waar geluiden vandaan komen.|
Kinderen hebben een langere reactietijd dan volwassenen en ze kunnen niet alles wat ze hebben geleerd meteen toepassen. Kinderen spelen altijd en overal en ze handelen impulsief. Daardoor doen ze onverwachte dingen. Daar kunnen ze niets aan doen; het hoort bij hun leeftijd.

Wist u dat…

• kinderen vanaf ± 3 jaar kunnen lopen en gelijktijdig hun aandacht op andere dingen richten?

• tot ± 4 jaar rennen een probleem is, vooral als er opeens gestopt of uitgeweken moet worden?

• kinderen als ze gaan leren fietsen in het begin erg slingeren, vooral bij het achterom kijken en bij lage snelheid?

• er tussen 5 en 10 jaar pas besef van gevaar ontstaat?

• kinderen vanaf ± 6 jaar de functie kennen van een zebrapad en een verkeerslicht?

• kinderen tot 8 à 9 jaar gevaren niet zien aankomen?

• vanaf 10 jaar de meest basale verkeersregels en verkeersborden bekend zijn?

• kinderen tot 10 jaar de snelheid van voertuigen overschatten en daardoor ook nog wachten op auto’s en (brom)fietsen die nog erg ver weg zijn

 

Spinning marathon
Op zaterdag 4 februari a.s. organiseert sportschool Dinami een spinning marathon.
De opbrengst hiervan komt deels ten goede aan de Guusje Nederhorst Foundation. En er is ook een geldbedrag voor 5 Steenbergse scholen.
Onze school krijgt 1000 euro om te besteden aan speelmateriaal / speeltoestel!
Dat is  geweldig! Daar zijn we reuze blij mee! Natuurlijk willen wij  hier ook graag ons steentje aan bijdragen. Negen  juffen en een meneer  gaan mee doen. Op zaterdag 4 februari a.s. gaan wij met z’n tienen om de beurt op de  fiets van 10.00 tot  22.00 uur. Dat wordt zweten. Dat wordt ploeteren. Maar we hebben het er graag voor over.
Het is de bedoeling dat we zoveel mogelijk geld meebrengen. En daarom doen we een beroep op  alle ouders en kinderen van onze school. Willen jullie onze sponsor zijn?  In elke klas staat een collectebus. Willen jullie daar wat geld in stoppen? Wij hopen op een mooi bedrag!! De collectebussen staan er tot en met vrijdag 3 februari.

 

   

 

Bedankt alvast!!

 

Carnaval:

Inschrijfformulier optocht Gummarusschool 17 februari 2012

Mail het inschrijfformulier volledig ingevuld in bij meneer Iwan (groep 5b), iwan.van.eekelen@lpsnet.nl.

 

INLEVEREN VOOR 10 FEBRUARI 2012!

 

Naam/namen:               ……………………………………………………

 

……………………………………………………

 

……………………………………………………

 

……………………………………………………

 

Groep:                         ……………………………………………………

 

Groepsleerkracht:        ……………………………………………………

 

Doet/doen mee als:

 

O enkeling

 

O paar

 

O kleine groep

 

Mijn/ons motto is: …………………………………………………