Nieuwsbrief jgr.8 no 12. december 2012

De kalender: zie agenda

Sint:
Op dinsdag 4 december krijgen wij hoog bezoek uit Spanje. Sint heeft deze dag in zijn agenda vrijgemaakt om samen met de Gummaruskinderen  zijn verjaardag te vieren.

 

6 december:
I.v.m. pakjesavond 5 december verwachten wij de leerlingen van alle groepen donderdag, om 8.45 of om 10.30 op school.  Voor werkende ouders blijft dus dus mogelijk om hun kind op de normale schooltijd ( 8.45 ) naar school te brengen. Leerkrachten zijn aanwezig om die kinderen op te vangen. De kleuters mogen deze ochtend allemaal 1 cadeautje meebrengen om mee te spelen. Zorg ervoor dat het iets is waar geen kleine losse spulletjes bij zitten. Dan kunnen we ook niets kwijtraken.

Geboren:
Woensdag 21 november is juf. Joyce bevallen van een dochtertje, Suus genaamd.

 

SEEF:

Een beetje chauffeur laat zich niet afleiden (ook niet op de fiets!)

Het schermpje van je mobiele telefoon licht op tijdens het rijden. Even een telefoontje aannemen of een sms/whats app beantwoorden tijdens het rijden. Dat is voor veel chauffeurs herkenbaar en vol risico’s. In een fractie van een seconde kan dit fatale gevolgen hebben.

 “Door afleiding reageren wij als bestuurders trager, gaan we slingeren en missen we informatie. Als automobilisten overschatten wij ons rijvermogen en denken een goede chauffeur te zijn, zelfs wanneer wij tegelijkertijd bellen, sms’en, what’s app’en, twitteren, pingen en e-mailen”

Activiteiten die voor de grootste visuele afleiding zorgen, zoals het sms’en, blijken het gevaarlijkst te zijn. Daarnaast zien afgeleide verkeersdeelnemers allerlei visuele informatie over het hoofd doordat ze niet op de weg kijken (zoals bij het sms’en) of doordat ze met de gedachten ‘ergens anders’ zijn, zoals bij het voeren van een gesprek via de mobiele telefoon. Wanneer dus de ogen wel op de weg gericht zijn, kan afleiding ervoor zorgen dat allerlei zaken niet worden opgemerkt.

 

Dus via deze weg aan iedereen het verzoek: laat je niet afleiden! Dit is veiliger voor iedereen!

 

3FM Serious Request.

Babysterfte, daar gaat het dit jaar over tijdens 3FM Serious Request.
Serious Request Steenbergen gaat lege statiegeld flessen verzamelen om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor dit goede doel.

Als school willen we met onze leerlingen graag een steentje bijdragen aan deze actie. We willen daarom aan alle kinderen vragen om in de week van 10 t/m 14 december een lege statiegeld fles mee naar school te nemen. Voor meer informatie over Serious Request kunt u kijken  op:
www.seriousrequest.3fm.nl, of op facebook.nl/srsteenbergen

Theatervoorstelling
Op donderdag 20 december gaan al onze leerlingen naar een theatervoorstelling bij Myra Ceti. We kunnen niet allemaal tegelijk in de theaterzaal en zullen daarom in 3 groepen worden verdeeld en om de beurt de voorstelling bijwonen. De exacte tijden en verdeling is nog niet bekend en zal in overleg met Myra Ceti worden gemaakt. U wordt hierover nog nader geïnformeerd.

 

Kerstviering:
Op woensdag  19 december willen we weer een kerstviering houden.
In de ochtend worden er kerststukjes gemaakt door alle leerlingen van de school.
Het zou fijn zijn dat u hiervoor uw kind de benodigde zaken zou mee willen geven.

Denk aan :

–          Een bakje.

–          Oase.

–          Een kaars.

–          Wat versiering.

Voor groen wordt gezorgd.

De kerstavond begint met een diner. Dit vindt plaats van 17.30u – 18.30 u.
Voor dit diner vragen wij weer uw hulp bij het bereiden van de hapjes.
Bij de klas van uw zoon of dochter hangt na 5 december, een lijst waar u op kunt noteren wat u wilt bereiden voor het diner.
De hapjes kunt u voorafgaand aan het diner, tussen 17.15 en 17.30  afgeven en dan kunt u tevens uw zoon of dochter afzetten in zijn of haar klas.

Tijdens dit diner komen er per groep twee “eenzame” mensen die mogen aanschuiven voor het ’Kerstdiner’. Deze worden aangewezen van uit de vredeskerk en door ons persoonlijk uitgenodigd.

Wij hopen dat het weer een gezellige samenkomst wordt net als andere jaren.

Daar aansluitend wordt er in de klas op een creatieve manier invulling gegeven aan het kerstverhaal d.m.v. een voorstelling. Tijdens het diner zijn de ingangen gesloten. Om 18.20 gaat de deur aan de Esdoornstraat open, overige ingangen blijven gesloten. Om 19.10 gaat ook de poort aan de Magnoliastraat open.

Deze voorstelling is voor u als ouder bij te wonen in uw eigen groep. Maar natuurlijk bent u ook in de gelegenheid om eventueel in andere groepen te gaan kijken. In elke klas wordt namelijk drie keer dezelfde voorstelling gegeven. Dit omdat we alle ouders in de gelegenheid willen stellen bij al de eigen kinderen te kunnen gaan kijken.

Tijden van de voorstelling:

18.30u – 18.40u

5 min. wisselen van groep waar u wilt kijken.

18.45u – 18.55u

5 min. wisselen van groep waar u wilt kijken.

19.00 u – 19.10 u.

 

19.15 u einde kerstviering.  Alle kinderen gaan dan pas met de ouders mee naar huis.

 

U bent vrij om naar alle drie de voorstellingen te komen. Wanneer u echter alleen  de voorstelling van uw zoon/ dochter wilt zien, is het verstandig om de laatste voorstelling pas te komen. Hierna neemt u dan uw zoon/ dochter mee naar huis. Alle kinderen worden in de klas opgehaald.

 

Kanjertraining:
Dinsdag 20 november hebben een groot aantal ouders de thema-avond van het OC bezocht. Het thema deze keer was de Kanjertraining. Hier volgt nu een korte samenvatting van de uitgangspunten van deze kanjertraining. U heeft als ouder in de info van september, oktober en november een kort verslagje kunnen lezen over de activiteiten in de verschillende groepen. Met deze informatie gaan wij gewoon door. Om u een nog duidelijker beeld van deze trainingen te geven kunt in de loop van dit schooljaar een uitnodiging verwachten om zo’n les in de groep van uw kind bij te wonen                                                                                    .        

De 5 basisregels:          Niemand speelt de baas,

Niemand doet zielig

We lachen elkaar niet uit

We helpen elkaar

We vertrouwen elkaar

 

De ouders waardeerden onderstaande onderwerpen als zeer belangrijk.

– Jezelf voorstellen/jezelf presenteren.

– Iets aardigs zeggen, met een compliment weten om te gaan.

– Met gevoelens van jezelf en met de gevoelens van de ander weten om te gaan.

– Ja en nee kunnen zeggen. JA als je iets prettig vindt, en NEE als je iets vervelend vindt.

– Je mening vertellen (maar) niet altijd.

– Een ander durven vertrouwen en te vertrouwen zijn.

– Samenwerken.

– Vriendschappen. Wat zijn goede vrienden, hoe onderhoud je een vriendschap, hoe raak je vrienden kwijt.

– De kunst van vragen stellen/belangstelling toenen. Probeer een ander te begrijpen.

– Kritiek durven en kunnen geven.

– Kritiek weten te ontvangen en je voordeel ermee doen.

– De kunst van antwoord geven/vertellen. Laat je begrijpen door een ander.

– Zelfvertrouwen, zelfrespect, trots zijn.

– Leren stoppen met treiteren.

– Uit slachtofferrollen stappen en het heft in eigen handen nemen.

 

DE PETTEN BIJ DE KANJERTRAINING
Bij de kanjertraining maken we gebruik van petten. Deze symboliseren een bepaalde vorm van gedrag.

In de training krijgen 4 soorten ‘gedrag’ een dierennaam. Dit gedrag kan wisselen bij mensen. De ene keer ben je verlegen, de andere keer brutaal.

Het konijn denkt dat hij minder waard is dan anderen, is vaak bang en heeft last van faalangst. Het konijntje kruipt het liefste weg in een hoekje en zal er niks van zeggen als er iets gebeurt wat hij niet leuk vindt. Bij het gedrag van het konijn hoort het gele petje.

De pestvogel vindt zichzelf geweldig; alle anderen deugen niet en hij bepaalt zelf wel wat hij doet. Hij roept wat hij er van vindt en scheldt iedereen uit, zonder er rekening mee te houden dat schelden best wel zeer kan doen. Bij dit gedrag hoort het zwarte petje.

Het aapje probeert contact te krijgen door met de pestvogel mee te doen en overal een grapje van te maken. Het aapje neemt niets en niemand serieus. Alles en iedereen is stom, dat vindt hij eigenlijk ook van zichzelf. Een aapje heeft vaak niet door dat er niet wordt gelachen om zijn grapjes, maar dat hij wordt uitgelachen om zijn uitsloverij. Bij het gedrag van het aapje hoort het rode petje.

De tijger is een Kanjer. Een kind dat assertief maar niet agressief is en zich in allerlei situaties goed weet te handhaven, is een tijger. De tijger neemt zichzelf en anderen serieus. Het gedrag van de tijger wordt gekoppeld aan het witte petje.

 

DE KANJERTRAINING ALGEMEEN
De kanjertraining gaat er vanuit dat mensen verschillende soorten gedrag kunnen vertonen.

Bij de kanjertraining gaat het om 2 dingen. Ten eerste dat je leert herkennen welk gedrag er is en dat kinderen leren dat je je op verschillende manieren kunt gedragen. Iedere vorm van gedrag lokt een reactie uit. We proberen kinderen hiervan bewust te maken en hen verschillende manieren van reageren aan te bieden. Daarnaast gaat het ook om een stuk groepsvorming. In een groep waarin je elkaar kent en het veilig is zal vervelend gedrag (pestgedrag) een stuk minder voorkomen. Het doel van de kanjertraining is duidelijk niet om van alle kinderen hele brave kinderen te maken maar wel om ze te leren op een goede manier voor zichzelf op te komen en aan te geven wat ze wel en niet prettig vinden.

Hier ben ik.
Het is goed dat ik er ben.

Er zijn mensen die van mij houden.
Niet iedereen vindt mij aardig.
Dat hoort zo.

Ik luister wel naar kritiek.

Ik zeg wat ik voel en wat ik denk.
Doet iemand vervelend tegen mij,
dan haal ik mijn schouders op.

Doet iemand rot, dan doe ik niet mee.

Ik gedraag me als een kanjer,
want ik ben een kanjer.

Kerstkaarten thuis bezorgen

Met kerst is het leuk om elkaar een kaartje te sturen. Onze kleuters (en hun papa’s en mama’s) denken er net zo over. Het is een traditie geworden om alle kinderen van de klas via een kaart het beste toe te wensen. Wij verzoeken jullie vriendelijk om de kerstkaarten  bij de kinderen thuis in de brievenbus te stoppen. En zeg nou zelf: Wat is er leuker dan een kaart van je vriend(in) thuis op de deurmat  ontvangen? Bedankt voor uw medewerking!

 

 

Neem je sloffen mee, a.u.b.
We kunnen het ons nog niet goed voorstellen maar wellicht gaat er weer sneeuw vallen, de komende winter. Veel kinderen zullen dan met snowboots aan naar school komen. Begrijpelijk. Maar in de kleuterklassen zijn we er niet zo blij mee. Als de kinderen een kwartiertje binnen zitten, gaat de (vele) sneeuw die in de (diepe) profielen zit, smelten en al snel hebben we plassen en witte kringen op de vloer. Ook spelen onze kleuters vaak op de grond en dan speelt het helemaal niet prettig als je van die grote laarzen aan hebt. Daarom vragen we u om uw kinderen sloffen mee te geven als ze met snowboots aan naar school komen. Dank je wel.

 

 

Kerstviering / kindernevendienst:

Hallo Jongens en meisjes,
Het duurt nog wel een tijdje voordat het Kerstmis is, maar wij (de kinderwerkgroep van de parochie van de Vrede) zijn toch al met de voorbereiding van de kinderkerstviering van de parochie bezig. En daar kunnen we best wat hulp van kinderen bij gebruiken!
Het gaat om de kinderkerstviering in de Vredeskerk (naast onze Gummarus school) op maandag 24 december 2012 om 17.00 uur.

Alle kinderen (kerks of niet kerks) uit groep 3, 4 en 5 worden gevraagd mee te doen met zingen en toneelspelen !!! Je moet natuurlijk wel een paar keer het zingen en het kerstspel komen oefenen. Plaats van oefenen: in de kerk.

 

Data:                           di – 4 dec.        16.00-16.45               
vr – 7 dec.       16.00-16.45   
            wo – 12 dec.   13.00–14.30
vr   14 dec.      16.00-17.00

wo 19 dec.      13.30-14.30

                        do   20 dec.     16.00-17.00  Generale repetitie

                        ma   24 dec.     17.00-18.00  KINDERKERSTVIERING !!!

 

Als je het leuk vindt om te zingen  en  met het kerstspel mee te spelen, mail dan onderstaande gegevens door aan jennifer@vantillo.eu

Of vul onderstaand briefje in en lever het  in bij :

Corina Luijkx   Kastanjelaan 11   Tel: 566373

 

0        ik wil graag zingen en meedoen met het kerstspel. Ik kom op 4 december naar de 1ste repetitie.

 

Naam:                                                                        groep:

 

Telefoon:                                                                    Emailadres:

 

O—-Ik wil het liefst een rol met/zonder tekst

O—-Ik durf wel/niet alleen zingen