Nieuwsbrief JGR.8 no.11- november 2012

De kalender: zie schoolagenda

 

Kanjer:

Ook in groep 1/2c zijn we volop bezig met de Kanjertraining. Deze maand hebben we het tweede verhaal uit het Kanjerboek voorgelezen. Max heeft een dorp ontdekt waar ze gekleurde huizen hebben en gekleurde petten. En zo gezellig is het daar niet.

 • De zwarte papagaaien spelen de baas
 • De rode apen lachen iedereen uit
 • De gele konijntjes zijn altijd bang
 • En de witte tijgers helpen iedereen.

Max wil graag dat de papagaaien niet steeds de baas spelen, de rode apen niet iedereen uitlachen en de konijntjes iets meer gaan durven. Misschien kunnen de twee tijgers Robin en Renée helpen.

Na een kort gesprekje over het verhaaltje en de kleur petten hebben we met de hele groep een aantal spelletjes gedaan.

 • De les ervoor hebben we geleerd om trots te staan. Dit hebben we nog even herhaald.

 

 

 

 

 

 

 

 • Nu gaan we leren om elkaar te vertrouwen!
  • Maak van je zelf een plank en laat je achterover vallen. Vertrouw erop dat de juf je opvangt! En dat durfden ze gelukkig bijna allemaal!

 

 

 

 

 

 

 • Als laatste gaan we nog in een polonaisekring staan. Doe alsof het kind dat voor je staat allemaal pluisjes op zijn kleren heeft. Veeg alle pluisjes van de schouders, rug, benen af. Dit vinden de kinderen allemaal enig om te doen!

 

 

 

Verder geven we elkaar regelmatig complimenten en zeggen we dingen die we goed doen!

 

 

 

 

 

 

Kanjer groep 7a

De kanjerafspraken:

 

In de groep zijn we vooral bezig geweest met vertrouwen. Wie kun je vertrouwen? Ben ik te vertrouwen? Wanneer is informatie vertrouwelijk? Welke dingen kun je tegen iedereen vertellen en wanneer zeg je iets alleen tegen mensen die je echt vertrouwt? Wat vertel je tegen je ouders, je juf, vriend(inn)en, een klasgenootje of een kennis.

 

We hebben ook debatten gehouden aan de hand van verschillende stellingen. Was je het eens met een stelling, dan nam je een groen kaartje, oneens een rode.

 

 

 

 

Als je ergens een mening over hebt, moet je dat goed kunnen motiveren. Het is belangrijk een ander uit te laten praten en goed naar elkaar te luisteren. En misschien…als iemand goede argumenten heeft, kun je besluiten je mening te veranderen.

 

 

Als je in debat gaat, geef je elkaar eerst een hand en respecteer je de mening van de ander. Het is fijn om te kunnen zeggen wat je mening is. Je bent een kanjer als je dat durft en een ander ook de ruimte voor zijn eigen mening geeft.

 

 

OC:

Dinsdag 20 november is er de jaarvergadering van het OC. Daaraan gekoppeld is er een thema-avond.

 

Sint:

Op dinsdag 4 december zal Sinterklaas met zijn zwarte pieten onze school bezoeken.

Voor de groepen 6 t/m 8 zal op deze dag de surprise middag zijn.

Uiteraard zal de Sint op deze dag alle klassen even bezoeken.

Het zal een gezellige dag worden

 

 

Sint-Maarten

Omdat Sint-Maarten (11 nov.) dit jaar op zondag valt, organiseren we geen lampionnenoptocht.

Volgend jaar weer

 

 SEEF:

Geachte ouders,

 

Al geruime tijd zijn wij als verkeerswerkgroep bezig geweest met de verkeersveiligheid rondom onze school. In samenwerking met de wijkagent, gemeente en ouders hebben we de verkeerssituatie zoals deze nu is aan de Magnoliastraat nog eens goed bekeken.  Wij zijn tot de conclusie gekomen dat er echt iets moet veranderen want kinderen hebben geen duidelijk overzicht van de verkeerssituatie zodra zij het plein af komen. Om deze verandering gestructureerd en overzichtelijk te laten verlopen hebben wij een nieuw plan gemaakt. Dit is  na de herfstvakantie als proef van start gegaan. Op een later tijdstip zal besloten worden deze proefperiode om te zetten in een blijvende.

 

Bij aankomst op school (’s morgens en ’s middags) komen alle kinderen van groep 3 t/m 8 het plein op via de Magnoliastraat. Kinderen met de fiets lopen over het plein en zetten hun fietsen netjes in de daarvoor bestemde fietsenrekken aan de voorzijde van het schoolgebouw. Hierbij is een leerkracht aanwezig. 

Bovenstaande is geheel volgens de regels die wij nu al hanteren, echter bij het verlaten van de school zal een en ander  veranderen:

 

Om 12.00u en 15.30u verlaten alle kinderen via de pleindeuren het schoolgebouw. Kinderen die zonder fiets naar school zijn gekomen of naar school zijn gebracht met de auto verlaten het plein via de Magnoliastraat.

 

Kinderen die hun fiets in de fietsenstalling hebben staan gaan nu via de Esdoornstraat naar huis, dit is aan de voorzijde van de school.

 

 Het is een verandering maar naar onze mening een stuk veiliger voor de kinderen van onze school. 
Wij begrijpen dat we deze nieuwe manier van het plein verlaten niet zo maar in kunnen voeren, dit zal in de klassen goed worden uitgelegd. In het begin zullen er ook extra surveillanten zijn die ervoor zorgen dat dit in goede banen zal worden geleid.

 

Met vriendelijke groet,

namens de verkeerswerkgroep,

 

 

 

 

Brengt u uw kind zelf naar school? Dan weet u als geen ander dat dit voor uw kind én voor uzelf nog een hele uitdaging is. Uw kind leert onderweg vooral van ú om veilig aan het verkeer deel te nemen.

Maar hoe maak je je kind nu het beste wegwijs in het verkeer? SWOV, VVN en ROVG hebben hiervoor het Van samen naar zelf- programma ontwikkeld. Van Samen naar Zelf bevat veel leuke en eenvoudige verkeersoefeningen om samen met uw kind te doen.

Het Van Samen naar Zelf-programma is vanaf september 2012 via de website van VVN te gebruiken en is geheel gratis. Na eenmalige registratie heeft u toegang tot allerlei informatie over hoe uw kind leert in het verkeer. Ook kunt u een eenvoudige test doen waarmee u kunt zien welke moeilijkheidsgraad uw kind al aankan.

Over van Samen naar Zelf
De meeste ouders zien zichzelf als de aangewezen persoon om hun kind wegwijs te maken in het verkeer. Dit kost echter veel tijd, energie en vooral: veel oefening en herhaling. Het van Samen naar Zelf programma is bedoeld om ouders hierbij te helpen. Het programma duurt 3 weken en richt zich op het veilig leren oversteken (lopend) door kinderen van 4 – 8 jaar. 

Informele verkeerseducatie
SWOV, VVN en ROVG willen met van Samen naar Zelf ouders/opvoeders betrekken bij de ‘informele verkeerseducatie’: datgene wat uw kind buiten school leert. van Samen naar Zelf richt zich op dit moment alleen nog op kinderen als voetgangers. Gaandeweg zal ook het fietsen aan het programma worden toegevoegd.

Wetenschappelijk onderzoek
Door aan van Samen naar Zelf mee te doen helpt u niet alleen uzelf en uw kind, maar mogelijk ook vele andere kinderen. Wij gebruiken namelijk uw ervaringen om het effect van het programma te onderzoeken en zo nodig te verbeteren.

Waarom meedoen?
Zolang uw kind nog op de basisschool zit, zal het meestal in een relatief veilige omgeving aan het verkeer deelnemen. Dat kan drastisch veranderen als uw kind naar de middelbare school gaat. Het is dus belangrijk om uw kind nú goed voor te bereiden en het te leren wat veilig is en wat niet.

Het van Samen naar Zelf programma biedt:

 • wekelijks wisselende oefeningen en tips om samen met uw kind te doen. De oefeningen kunt u afstemmen op de verkeerssituatie bij u in de buurt;
 • een test om eenvoudig vast te stellen aan welke “moeilijkheidsgraad” van het oversteken uw kind toe is;
 • inzicht in het leerproces bij kinderen en hoe u hen daarbij kunt helpen;
 • informatie en tips die ouders/verzorgers ook op ander gebied toe kunnen passen (voorbeelden).

Ga voor meer informatie naar WWW.VVN.NL of naar www.vansamennaarzelf.nl

Verkeersregelaars.

De politie verzorgt in 2012 in het district Bergen op Zoom weer instructies voor verkeersregelaars. Het maakt niet uit in welke gemeente u de instructie volgt, deze is geldig voor het gehele district (gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht .

De instructie is gratis. Zoals voorgaande jaren kunnen mensen deze instructie volgen als zij bij een evenement ingezet gaan worden als verkeersregelaar. Er worden door de politie alleen nog maar instructies gegeven op deze vastgestelde momenten. Buiten de volgende data worden dus geen instructies meer gegeven!  Zorg dat u de instructie gevolgd hebt anders kan dit gevolgen hebben voor uw inzetbaarheid.

Instructies

Aanvang van de bijeenkomsten: 19.30 uur.

31 oktober 2012 te Steenbergen; ’t Cromwiel, Krommeweg 1, Steenbergen

Vooraf inschrijven is niet nodig, dit kunt u op de avond zelf doen. Het verzoek is daarom om tijdig aanwezig te zijn. Zorg ervoor dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft, anders kunt u niet worden ingeschreven. Bij grote drukte is het mogelijk dat de zaal vol is, u wordt dan vriendelijk verzocht een andere datum te verschijnen. Alle instructies starten uiterlijk op het genoemde tijdstip, op een later tijdstip aansluiten is niet mogelijk, wees dus op tijd!

Aanstellingspassen
Nadat u de instructie gevolgd heeft, ontvangt u een instructiebewijs. Dit bewijs kan met een pasfoto worden ingeleverd bij de gemeente. U krijgt gratis een aanstellingspas thuisgestuurd die 1 jaar geldig is na datum van instructie.

 

 

ANWB Lightwise toolkit:

Deze toolkit hebben we te danken aan het initiatief van Robin van der Made. Hij heeft de school aangemeld om in aanmerking te komen voor deze toolkit. Op maandag 5 november zal rondom deze toolkit een aantal activiteiten georganiseerd worden.

 

 

Borneo  25 oktober 2012
Zoals vele van jullie al weten zijn Merel, Amber en Joost Geilings op 8 oktober jl. met hun ouders voor een half vertrokken naar Borneo in Indonesië om daar kinderen te helpen in een kinderdorp. Omdat het vooral voor de kinderen uit de klas van Merel, Amber en Joost leuk is om te weten hoe het met hun gaat lijkt het ons van het Thuis Front Team leuk om jullie naast de website ook op de hoogte te houden via een maandelijkse nieuwsbrief. Ook vele andere mensen zijn oprecht geïnteresseerd en kunnen zo ook op de hoogte blijven. Je kunt je ook altijd registreren voor de website zodat je hun beleving nog beter in de gaten kunt houden! wegaanopreis.nl Merel heeft trouwens haar eigen dagboek waar ze iedere week op woensdag in mag schrijven en jullie berichtjes kan beantwoorden. Ze vinden het allemaal geweldig iets van jullie te horen, dus schrijven hoor!!

Hieronder volgt een kleine samenvatting van hun reis en belevingen tot nu toe.

Na enkele weken van afscheid nemen van collega’s, vrienden, vriendjes en vriendinnetjes, familie, klasgenootjes en het inpakken van vijf koffers, vijf handbagages, twee laptops, twee tassen met boeken en een handtas zijn ze op maandagochtend 8 oktober richting Borneo vertrokken. De vliegreis is spoedig verlopen. Zo heeft Joost het liefst Spiderman gekeken vanuit het kidsmenu en viel hij in slaap met muziek. Amber en Merel hebben met en tegen elkaar gegamed; het aanstekelijke gelach van Amber heeft daarbij menigeen doen glimlachen (of wakker gehouden J). Corné heeft een film gekeken en mee gegamed en Marion heeft na een film een cursus Nederlands – Indonesische woorden en zinnen gedaan d.m.v. een spel. Heel prima vermaakt dus. Dan aangekomen in Kuching even uitrusten, eten, wennen aan de temperatuur van 29 graden en een tijdsverschil van 7 uur. In deze dagen worden de visums geregeld en dan kan de reis worden voortgezet per bussen!

De weg is er een van het echte hotsen klotsen. Overdag is plassen in een rijdende en hobbelende bus al lastig, maar als je in het donker je kind vasthoudt boven een hangtoilet op hoogte, staande in de plas en lucht van anderen omdat er niet doorgetrokken kan worden brrr. Toen we uiteindelijk in het dorpje Nanga Pinot aankwamen, werden we door de bus van het project opgehaald (die van de foto’s, waar je ook bovenop kan zitten) en na nog een uur kwamen we op plaats van bestemming. Het was inmiddels 23.00 uur plaatselijke tijd (de klok is onderweg een uur teruggezet i.v.m. tijdzone); We hebben er dus 17 uur over gedaan de laatste 450 km! En de kinderen hebben niet 1 keer geklaagd, gehuild of zich verveeld!!! Hier staan de meest trotse ouders van de wereld!!! Na de reis hebben we ons inmiddels wat kunnen settelen hier. We hebben een aantal dagen vrij gekregen en sinds deze week zijn we aan de slag. Hoe ziet onze dag eruit?

Dagindeling en eten: Om 5 uur staat staat één van ons op om naar het ochtendgebed te gaan en om ongeveer 6 uur is de dienst afgelopen en staat de rest van ons gezin op. We maken ons klaar voor de dag en ontbijten. Gelukkig kregen we een overlevingspakket, zodat we nu boter, honing, jam en pindakaas!! op ons brood hebben.

Na het ontbijt melden we ons voor een staff-meeting waar we samen de dag openen, bidden en de taken verdelen. Zo werkt Corné momenteel aan raamkozijnen van een nieuwe Asrama (kinder-gezinshuis), doet hij onderhoud aan ventilatoren en heeft hij nieuwe kleuterfietsjes in elkaar gezet. Ik gebruik de ochtenden voor het onderwijs aan Merel en Amber. Joost gaat momenteel spelen in de aula, waar een Nederlandse vrouw past op de allerkleinsten. Joost speelt graag met Yanoah, een Nederlands jongentje die over 2 weken verder zal gaan. Jammer want Joost zal hem erg missen. Na de scholing gaan we eten. Altijd rijst, dus als je wilt kun je 3x per dag warm eten…. We vinden het erg lekker! Hierna zijn we even vrij tot half 2.

Dan is de middag-staff-meeting; weer bidden we gezamenlijk en weer worden taken verdeeld. Corné gaat verder met zijn werkzaamheden van de ochtend; ik ga in het trainingscenter aan de slag; momenteel pak ik alle Kerstcadeaus in voor de kinderen. Nou, ik zie nu waar de sponsormaterialen heengaan. Alles wordt opgeslagen en gesorteerd in een grote ruimte; schoenen, kleding, speelgoed, haarspullen, shampoos, schoonmaakmiddelen etc. Aangezien wij boven dit trainingscenter in de woonunits wonen, kunnen de kids naar hartenlust spelen ’s middags. Zij houden zich bezig met het vangen van torren die veel door de Indonesische kinderen gevangen worden om als muziekinstrument te gebruiken (omdat ze een dergelijk harde brom met hun vleugels maken), neushoorntorren, Tjik Tjaks/Gekkos (hagedissen). Kortom, alleen de ongevaarlijke insecten en deze zijn, vanwege hun enorme afmetingen erg geliefd speelgoed hier. Soms spelen de kinderen met hun speelgoed van thuis; auto’s natuurlijk en little petshops, kleuren mee (de kerstkaarten van het project aan de sponsors) of lekker op de Nintendo DS;

Nou tot zover deze samenvatting, groetjes en tot volgende keer, groetjes van Marion, Corne , Merel, Amber en Joost! namens het TFT.

 

OPEN DAG TOERDELOO BSO GUMMARUS

Sinds enkele jaren verzorgt Toerdeloo kinderopvang de buitenschoolse opvang in Basisschool Gummarus.

Naast de reguliere buitenschoolse opvang bieden we op onze opvangdagen ook een vast sportprogramma. Deze sportactiviteiten worden verzorgd door Niels en hij is een gediplomeerd sportbegeleider.

Ben je ook zo benieuwd naar onze invulling van een leuke bso-middag? Neem dan je sportspullen mee naar onze open dag op woensdag 31 oktober van 16:00-19:00 en doe gezellig met ons mee!

 Tot dan!

 Team Toerdeloo Bso Gummarus

Sabrina Rausch, Niels Ridderhof, Denise Gladdines en Michelle Franken