Nieuwsbrief JGR.8 no.1 januari

Geachte ouders           

De kalender: zie schoolagenda

Het team van de Gummarus wenst u allen prettige kerstdagen en een gezond 2012

 

 Afscheid juf Sabine

Na ruim 15 jaar ga ik afscheid nemen van “mijn” Gummarusschool.
Ik heb een aanbod gekregen vanuit het speciaal onderwijs om daar te komen werken, en aangezien niemand zijn baan meer zeker is in het onderwijs ben ik hierop ingegaan. Het is allemaal erg snel gegaan, ik weet het pas kort en na de kerstvakantie begin ik al op mijn nieuwe school, de Driemaster in Bergen op Zoom.
Natuurlijk zal ik iedereen op de Gummarus erg gaan missen, en het geweldige afscheid afgelopen dinsdag heeft mij weer doen beseffen hoe bijzonder iedereen op de Gummarus is. Van zo’n afscheid kan iemand alleen maar dromen.
Ik wil dan ook alle kinderen en ouders bedanken voor de afgelopen jaren, en iedereen hele fijne kerstdagen en een voorspoedig 2012 toewensen.

Groetjes,

Sabine Schrauwen

 

Voorleesontbijt

Op woensdag 18 januari 2012 gaat de campagne van de nationale voorleesdagen van start met  Het Nationale Voorleesontbijt.
Waarom wij meedoen aan Het Nationale Voorleesontbijt?
Voorlezen is belangrijk omdat het goed is voor de taalontwikkeling en het vergroot de woordenschat. Praten over een verhaal of illustratie stimuleert de fantasie. Kinderen herkennen situaties en emoties uit hun eigen leven en leren de emoties onder woorden te brengen. Kinderen die vaak worden voorgelezen, hebben later minder moeite om zelf te leren lezen.
Dit jaar stellen we de opa’s en oma’s in de gelegenheid om in de klas van hun kleinkind voor te komen lezen. Hebben opa of oma zin om dit te doen geef het dan  voor 12 januari door aan de leerkracht van uw kind, deze zal bij meerdere aanmeldingen een willekeurige keuze maken.
Alle leerlingen nemen op woensdag 18 januari hun ontbijt mee naar school en daarnaast hun normale fruit en drinken voor de pauze. We handhaven de gewone schooltijden.

Wij wensen onze leerlingen alvast smakelijk eten en veel luisterplezier!

 

 

Op een rotonde:

Tijdens de verkeerslessen hebben we met de kinderen gepraat over rotondes.
Steeds meer kruispunten worden vervangen door rotondes, omdat dat de doorstroming van het verkeer bevordert. Op een rotonde rijdt het verkeer maar één kant op. Toch is het rijden op een rotonde voor kinderen niet altijd duidelijk. Zij weten vaak niet wanneer zij de rotonde veilig op kunnen rijden, wie voor mag gaan en wat zij moeten doen als zij te maken krijgen met verkeer dat de rotonde verlaat.

 Met de kinderen hebben wij de volgende afspraken gemaakt:

1. Een rotonde herken je aan het bord op het eerste plaatje. Het bord betekent: Je moet hier de richting van de pijlen volgen.

2. Bij de meeste rotondes is de voorrang geregeld met haaientanden. Soms staat er een bord. Aan bord en haaientanden kun je zien of je voorrang moet geven of krijgen.

3. Rijd je op de rotonde en krijg je te maken met een bestuurder die de rotonde wil verlaten? Dan mag jij voorgaan. Kijk wel goed uit of de bestuurder jou ook echt voor laat gaan

4. Wil je de rotonde verlaten? Steek dan je hand uit.

 

Wat kunt u doen?

• Is er in uw buurt een rotonde waar uw kind mee te maken krijgt? Fiets daar dan eens samen naartoe.

•Bekijk hoe de voorrang op de rotonde is geregeld en bespreek of uw kind hier voorrang moet geven of krijgen.

• Fiets samen een rondje over de rotonde. Zeg hardop wat u doet en waarom. Bijvoorbeeld: ‘Wij rijden rechtdoor. Ik kijk nu even over mijn linkerschouder om te zien of er geen auto aankomt die de rotonde wil verlaten.’

 

 

Johan ziet aan de haaientanden: Ik moet voorrang geven.

Johan mag voorgaan, want: ‘rechtdoor op dezelfde weg gaat voor’

 

 

Gezocht: Muzikanten/Flierefluiters

Vorig jaar hoorden we van verschillende kanten dat het zo stil was tijdens de carnavalsoptocht van school.
Daardoor zijn we op het volgende idee gekomen.
Volharding heeft de jeugd dweilband de Flierefluiters deze oefenen al regelmatig voor de carnaval en een heleboel kinderen van de Gummarus zitten in deze dweilband.
Dus wat is er niet makkelijker dan deze dweilband in te zetten tijdens de optocht.
Met jullie dirigent Claudia heb ik al contact gehad en het is geen probleem dat we de muziek gebruiken voor die middag. Kinderen die al meer dan 1 jaar les hebben op een instrument maar niet bij volharding spelen zijn natuurlijk ook van harte welkom
Dus hebben jullie zin om in je eigen Gummarus dweilband te zitten laat het me dan weten.
Enthousiaste ouders zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Lever onderstaand formulier zo snel mogelijk in bij meneer Iwan of mail je gegevens naar barbara@subocean.nl.

—————————————————————————————————————–

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Speelt instrument:………………………………………………………………………………………………………….

 

Zit in groep: ………………………………………………………………………………………………………………….

 

Emailadres: …………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Carnaval 2012           Betoverd deur de leut!

Het is alweer zover, carnaval staat voor de deur of is voor velen zelfs al begonnen. Op school zijn we in ieder geval al volop bezig met de voorbereidingen voor de komende carnaval. Ook deze keer zal het weer een leutig feest gaan worden.

De leerlingen moeten op vrijdag 17 februari 2012 om 13.00 uur op school aanwezig zijn, zodat we op tijd kunnen beginnen om met de gehele school in een optocht door de wijk te gaan. Als we weer terug op school zijn zal de prins en zijn gevolg ook aanwezig zijn. Zij kijken naar het laatste deel van de optocht en verzorgen de prijsuitreiking. Uiteraard zullen we nog met z’n allen dweilen op het plein of in de gymzaal (bij slecht weer).

Het is dan uiteraard leuk dat de leerlingen verkleed zijn en iets gemaakt hebben betreffende het motto Betoverd deur de leut! In de groepen 1 t/m 4 wordt er klassikaal wat gemaakt. In de groepen 5 t/m 8 willen we graag dat de leerlingen zelf het initiatief nemen om iets te maken. Ze mogen natuurlijk altijd geholpen worden hierbij. De leerlingen kunnen zich inschrijven als enkeling, paar of kleine groep. Echter blijven alle leerlingen bij hun eigen groep! Dit jaar wordt hier alleen voor de groepen 7 en 8 een uitzondering voor gemaakt omdat we hier te maken hebben met een combinatiegroep. Hier kunnen de leerlingen ook prijzen mee winnen zoals bij een echte optocht ook het geval is. De leerlingen moeten zich dan wel inschrijven voor de optocht. Dit kan tot een week voor de optocht, 10 februari dus. Bij te late opgave kan er niet voor prijzen meegedaan worden! Mail het inschrijfformulier volledig ingevuld in bij meneer Iwan (groep 5b), iwan.van.eekelen@lpsnet.nl.

De gemaakte creaties moeten ’s ochtends al meegenomen worden naar school, voorzien van het nummer. Deze worden opgesteld op het plein waar normaal de fietsen staan. De jury kan zo al een keer kijken naar wat en hoe de creaties gemaakt zijn.

Om ongeveer 13.00 uur stellen we de optocht op het schoolplein op. Tijdens deze optocht mag er geen eten, drinken, confetti en spuitbussen meegenomen worden!

De route is als volgt: Magnoliastraat, Azaleastraat, Anjerstraat, Amaryllisstraat, Magnoliastraat, Lijsterbesstraat, Iepstraat, Vlierstraat, Acacialaan, Zilverdenstraat, Azaleastraat, Magnoliastraat.

Het zou erg leuk zijn als er veel publiek langs de route zou staan en dat de huizen langs de route leuk versierd zouden zijn.

Na afloop van de optocht is er een prijsuitreiking op het schoolplein. Hierna gaan de leerlingen van groep 1 t/m 4 even terug naar de groep en groep 5 t/m 8 kunnen naar huis.

Op deze vrijdag mogen de kleuters de hele dag verkleed naar school toe komen. De groepen 3 t/m 8 alleen ’s middags.

Als het aan ons ligt wordt het een hele leutige middag met goed weer.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de werkgroep. Deze bestaat uit juffrouw Ingrid, meneer Ton, meneer Jan en meneer Iwan.

 

Leutige groeten namens de werkgroep.

 

 

 

Inschrijfformulier optocht Gummarusschool 17 februari 2012

 

INLEVEREN VOOR 10 FEBRUARI 2012!

 

Naam/namen:               ……………………………………………………

 

……………………………………………………

 

……………………………………………………

 

……………………………………………………

 

Groep:                         ……………………………………………………

 

Groepsleerkracht:        ……………………………………………………

 

Doet/doen mee als:

 

O enkeling

 

O paar

 

O kleine groep

 

Mijn/ons motto is: ……………………………………………………