Nieuwsbrief JGR.7 no 8/9 aug/sept 2011

De kalender: zie schoolagenda

 

 

Hopelijk heeft een ieder genoten van zijn/haar vrije dagen. Wij kunnen er in ieder geval weer een jaar tegenaan.

 

Geboren:

Luna, dochter van men. Iwan en Angela

Men Iwan gaat op maandagen extra genieten van zijn dochter. Hij neemt ouderschapsverlof. Dit verlof zal worden ingevuld door Lonneke van Mechelen. Zij heeft ook vervangen tijden het “bevallingsverlof”.

 

Inloopavond:

 

Maandag 5 september 18.30 uur tot 19.30 uur

Deze avond bent u allen hartelijk welkom voor een eerste kennismaking met de groep waarin uw kind(eren) dit jaar is (zijn) ingedeeld. OP deze avond laten de kinderen u zien wat er dit jaar op stapel staat. U krijgt van de leerkrachten een korte schriftelijke uitleg en kunt u kort kennismaken met de nieuwe juf./ men.

Tevens zijn er die avonds ouders van het oudercomité aanwezig, waaraan u de ouderbijdrage:

€ 14.00 kunt betalen. Zij zitten in de hal bij de hoofdingang. Mocht u dit liever overmaken dan kunt u het bedrag storten op rek.nr. 148809561 t.n.v. Oudercomité Gummarus.

 

Verjaardag-dag:

Op deze dag vieren alle collega’s hun verjaardag. De invulling van deze dag is nog niet bekend. We laten dit over aan de leerkrachten om samen met de kinders er een gezellige dag van te maken.

 

Schoolfotograaf:

Maandag 26 september komt de schoolfotograaf. Tussen de middag van 12.00 uur tot 13.00 uur is er wederom de gelegenheid een broertje/zusje foto te laten maken met niet schoolgaande kinderen.

 

 

 

SEEF:

Aansluitend bij ons huidige verkeersthema, Op Voeten en Fietsen, ( 12 t/m 22 september ) hieronder een stukje over uw kind als voetganger

 

We hebben samen besproken wanneer je voetganger bent en welke regels er gelden voor voetgangers.

 

Wanneer ben je voetganger?

– Als je loopt of speelt, ben je een voetganger.

– Ook met speelgoed (skates, step, skelter, waveboard, enzovoort) ben je voetganger.

– Als je loopt met de fiets aan je hand, ben je ook een voetganger.

– Voetgangers horen op de stoep.

– Is er geen stoep? Dan mag je op het fietspad lopen. Is er ook geen fietspad, loop dan op de weg (rijbaan).

– Loop zoveel mogelijk aan de kant of in de berm.

 

Regels voor voetgangers

Voetgangers moeten bij het oversteken bestuurders van links en rechts altijd voor laten gaan. Als zij oversteken bij een zebrapad, mogen zij voorgaan. Vertel uw kind dat hij altijd goed moet uitkijken en pas op het zebrapad mag stappen als bestuurders voor hem zijn gestopt.

 

In een erf

In een erf gelden speciale erfregels. Kinderen mogen in een erf overal op straat spelen en lopen. Ze mogen anderen daarbij niet hinderen en moeten aan de kant gaan voor auto’s en fietsers.

 

Lopen bij een uitrit

Je fietst of loopt en er komt iemand uit een uitrit: dan mag je voorgaan. Bestuurders die uit een uitrit komen, kunnen soms niet zien of er iemand aankomt. Vooral bij onoverzichtelijke uitritten (bij muurtjes of hagen) is dat vaak het geval en ook als een auto achteruit uit een uitrit komt rijden. We leren de kinderen daarom

om nooit zomaar door te lopen, maar pas verder te gaan als zij zeker weten dat de bestuurder die uit de uitrit komt, hen heeft gezien en voor hen stopt.

 

Wat kunt u doen?

Bespreek met uw kind waar hij loopt of speelt en maak afspraken over het spelen en lopen. Gaat uw kind zelfstandig lopend naar school, loop de route dan eerst een keer samen en bespreek eventuele knelpunten. Loop daarna in elk geval af en toe mee. ‘Volg’ uw kind en kijk goed of hij/zij zich aan de afspraken houdt.

 

 

Oudercomité tijdens inloopavond aanwezig

Tijdens de inloopavond 5 september as. is het oudercomité ook vertegenwoordigt. Uiteraard zitten we er weer om de ouderbijdrage te innen. Dit jaar zitten we alleen in de aula bij de hoofdingang, dus niet meer apart bij groep 7/8. Wij willen u dan ook vriendelijk vragen daar uw bijdrage te komen betalen, mocht u het vergeten kunt u het overmaken. (zie verder in deze ouderinfo)

 

Wat doet het oudercomité nog meer?

Zoals u weet doet het oudercomité van dit geld allerlei dingen. Op verzoek van de leerkrachten organiseren we o.a. excursies. We nemen actief deel aan de scholenmarkt voor groep 8. Ook organiseren we de St. maartenoptocht en de avondvierdaagse en zijn we verantwoordelijk voor de verkeersouders. Tevens zorgen we ervoor dat de nieuwe boeken gekaft worden en de school in kerstsfeer wordt gebracht. En nog veel meer….

Afgelopen jaar hebben we een bijdrage geleverd  aan nieuwe speelmaterialen op het (grote)  schoolplein en hebben we kleuters wat schaduw kunnen bezorgen door schaduwdoeken. Ook mochten alle kinderen in de klas gezamenlijk een (paas)wens doen die wij als oudercomité in vervulling lieten gaan..

 

We hebben u nodig!

Allemaal erg leuk voor de kinderen uiteraard, maar dat kunnen we niet zonder u. Want onze inkomsten komen niet alleen uit de ouderbijdrage, maar voor een (zeer groot) deel uit het ophalen van het oud papier.

Eenmaal per maand komt er een perswagen bij u langs in de wijk Zuid (in samenwerking met Diomedon). 4 maal per jaar is het de beurt aan de Gummarusschool. Per keer hebben we 4 ouders nodig die ons willen helpen door achter de perswagen te lopen.

 

Wanneer iedere ouder eenmaal in de 8 jaar zou helpen, zouden we uit de brand zijn.

Maar helaas is dit niet zo..

Tijdens de inloopavond zullen er intekenlijsten liggen, zodat u zich eenmalig op kan geven.

Geeft u zich op! U helpt de kinderen, zodat wij als oudercomité nog meer voor hun kunnen doen!!

 

Ouders nodig vanuit groep 1

Ook hebben we nog ouders nodig vanuit groep 1 om zitting te nemen in het oudercomité. Wanneer het u leuk lijkt om een bijdrage te leveren, spreekt u dan een van de leden aan voor meer informatie of geef u op tijdens het betalen van de ouderbijdrage..

 

Zonder u kunnen wij ook niets voor de kinderen betekenen!!

 

Het oudercomité Gummarusschool