Nieuwsbrief JGR 7 No 7 juli 2011

Geachte ouders

Dit is al weer de laatste ouderinfo schooljaar 2010-2011. In deze info vindt u alle data voor schooljaar 2011-2012 nog eens op een rijtje. Aanvang schooljaar ontvangt u zoals gebruikelijk de schoolgids 2011-2012 en LPS-brochure

 

Vakantiedagen en vrije dagen:

 

Vakantie en verlof:

Herfstvakantie              2011     24 oktober t/m 28 oktober

Kerstvakantie               2011     26 december t/m 06 januari 2012

Voorjaarsvakantie         2012     20 februari t/m 24 februari

Meivakantie                 2012     23 april t/m 4 mei

Zomervakantie              2012     02 juli t/m 10 aug.

 

Vrije dagen:

Goede vrijdag               2012     06 april 2012

2e Paasdag                   2012     09 april 2012

Hemelvaart                  2012     17-05-2012 en 18-05 2012

Pinkstervrijdag              2012     25 mei 2012

2e Pinksterdag               2012     28 mei 2012

Laatste schooldag         2012     29 juni 2012 vanaf 12.00 u.

 

Vrije vrijdagen:

23-09-2011       21-10-2011       25-11-2011       23-12-2011

Het team van de Gummarus wenst u allen een zonnige vakantie.