Nieuwsbrief JGR 7 no 6 juni 2011

De kalender: zie schoolagenda

Groepsindeling 2011-2012

In een vorige info is medegedeeld dat we gezien de terugloop in financiële vergoedingen genoodzaakt zijn te werken met 15 groepen. De vermindering met één groep konden we vinden bij de kleutergroepen of de groepen 7-8. Het terug brengen van vier naar drie kleutergroepen zou tot gevolg hebben dat deze groepen in de tweede helft van het schooljaar overbevolkt zouden worden. We hebben er uiteindelijk voor gekozen om een combinatie groep 7-8 in te richten.

Voor de leerkrachten van de betrokken groepen 6 en 7 een heel karwei om te komen tot een verantwoorde verdeling van de leerlingen over de groepen. Hiervoor zijn enkele criteria opgesteld: zelfstandigheid, cognitieve vaardigheden, gedrag, vriendjes/vriendinnen.

Zodra de leerkrachten deze klus geklaard hebben krijgen de betrokken ouders de groepsindeling van deze groepen.

De overgang van de overige groepen naar schooljaar 2011-2012 is als volgt:

3a naar 4a, 3b naar 4b, 4a naar 5a, 4b naar 5b, 5a naar 6a, 5b naar 6b..

Oudste leerlingen uit groepen 1-2 A en C                    gaan naar groep 3a Juf. Rosalinda

Oudste leerlingen uit groepen 1-2 B en D                    gaan naar groep 3b Juf. Edith

De brugklasweek

In de week van 20 juni tot en met 24 juni wordt de brugklasweek gehouden. De kinderen krijgen die week les van verschillende docenten uit het voortgezet onderwijs. Het is een voorproefje op het leven als “brugklasser”. In deze week krijgen de kinderen allerlei brugklasvakken zoals: Frans, Engels, Duits, wiskunde. De kinderen wisselen regelmatig van lokaal, krijgen een weekrooster, leren ook hun boeken kaften (kaftpapier meebrengen), enz. enz. Aan het eind van de week wordt er afgesloten door de rector.

 

Het indianenkamp van de groepen acht!!

Dit schooljaar zullen de kinderen van groep 8 de school verlaten. Wij sluiten deze schoolloopbaan af met een onvergetelijk Indianenkamp.

Op maandag 30 mei vertrekken we op de fiets naar de Luchtballon in Ossendrecht. Op woensdag 1 juni fietsen we in de middag weer terug naar Steenbergen.

We organiseren een zeskamp, een bonte-avond, een uitje naar Hoogerheide en nog veel meer leuke spelletjes.

We hopen dat het een heel gezellig kamp wordt met mooi weer.

 

 

Foto’s speeltuin kleuters

De foto’s die gemaakt zijn tijdens de supergezellige dag in de speeltuin zijn te bewonderen op de site van juf Sandra.

https://picasaweb.google.com/gummarusjufsandra

Veel kijkplezier!


Helpen en hinderen in het verkeer!

Zo zit dat – helpen

Soms kun je iemand helpen in het verkeer. Dat kan bijvoorbeeld als je:

  je hand uitsteekt

  een ander voor laat gaan, ook als jij eigenlijk voor mag

  achter elkaar gaat rijden als iemand er langs wil

  op de goede plaatsen parkeren rondom de school

Zo zit dat – hinderen

Soms kun je iemand hinderen in het verkeer. Dat kan bijvoorbeeld als je:
  links door een bocht rijdt
  naast elkaar blijft rijden, zodat niemand erlangs kan
  onverwacht oversteekt
  met je spel geen rekening houdt met anderen in het verkeer

Uiteraard zorgen we er allemaal voor dat we elkaar zoveel als mogelijk helpen in het verkeer! Het is al lastig genoeg!

 

Skate – clinic op de Gummarus

 

Op maandag 6 juni, dinsdag 7 juni en woensdag 8 juni geeft skateschool  Skate-a-way bij ons op de Gummarusschool een skate cursus aan de leerlingen van groep 3 t/m 8.

De cursus is erop gericht kinderen veilig te leren skaten. Extra aandacht wordt er ook besteed aan veiligheid, deze staat tijdens deze cursus voorop. De kinderen zijn verplicht het totale pakket aan bescherming te dragen Dit bestaat uit: pols-, elleboog, kniebescherming en een helm.

In de groepen is er door de leerkrachten al aan de leerlingen gevraagd of kinderen deze hulpmiddelen en natuurlijk de skates al thuis hebben. Als kinderen skates en of beschermmaterialen niet in hun bezit hebben wordt dit kosteloos door de skateschool uitgeleend.

In de groepen 3 en 4 vragen wij een aantal ouders om te assisteren bij het aan doen van de skates. Er zal hiervoor een intekenlijst komen te hangen bij de klaslokalen van deze groepen.

 

 

 

 

Hoofdluiscontrole:

 

Voorafgaand aan elke hoofdluiscontrole krijgt  uw kind altijd een briefje mee. Hierop wordt de hoofdluiscontrole aangekondigd. De kinderen wordt  verzocht om op de dag van de luizencontrole met gewassen haren en zonder gel naar school te komen. Ook wordt er aan de meisjes gevraagd die dag hun haren los te dragen. Ik realiseer me dat dit in strijd is met de luizenbestrijding. Luizen zitten immers het liefst op een schoon hoofd. En haren die los hangen komen makkelijker met elkaar in aanraking dan wanneer het haar ingevlochten is.  Toch geven we dit briefje mee. De GGD adviseert het zelfs. Waarom? Dat heeft 2 redenen. De belangrijkste is de praktische kant hier van. Als haren vol met gel zitten, is het soms moeilijk om te zien of een “wit dingetje” een neet is of gel. En als haren strak ingevlochten zijn, kunnen de luizenmoeders niet tussen de haren kijken. Heel veel elastiekjes en speldjes zijn tijdrovend. (Met een enkel elastiekje om een paardenstaart te maken, hebben we geen probleem.) Een ander aspect is de hygiëne. Het is prettiger om in schone haren te zoeken.

Ik hoop dat het duidelijk is waarom wij dit briefje meegeven en uiteraard hoop ik op uw medewerking.

Vanaf volgend schooljaar ontvangt u het briefje trouwens voortaan via e-mail.

Met vriendelijke groet,

Juf. Marja, luizencoördinator

 

OUDERBEDANKOCHTEND  

Aan alle ouders van de mr, het oudercomité, het  luizen team, die chauffeur wilden zijn, die mee hielpen met de sportdag, van de poetsploeg en die ons op een andere manier geholpen hebben,

Nog een paar weken en dan zit het schooljaar 2010/2011 er weer op. Ook dit jaar hebben we weer vaak een beroep op jullie gedaan. Gelukkig hebben jullie ons op allerlei manieren geholpen. Daar willen we jullie graag voor bedanken. Dit jaar willen we dat doen op woensdag 15 juni a.s. van 8.45 uur tot 12.00 uur.  Wij verwachten jullie dan in de speelzaal van de kleuters. Alle groepen gaan daar om de beurt voor u optreden. Het belooft een gezellige ochtend te worden met een gevarieerd, verrassend programma. Wij hopen op een grote opkomst van iedereen die ons dit jaar een of meerdere keren geholpen hebben.

Voor de organisatie is het  handig om te weten op hoeveel publiek we kunnen rekenen. Daarom vragen we jullie  om je  via de mail op te geven bij juf. Marja: marja.geers@lpsnet.nl  Het zou fijn zijn als jullie dit doen voor  10 juni a.s.

Groeten,  Alle kinderen en het team van de Gummarusschool

Eindfeesten kleuters

In de laatste schoolweek vinden de eindfeesten van de kleuters weer plaats. Het thema is dit jaar: Kastelen oftewel Ridders en Jonkvrouwen.

Op woensdag feesten we met groep 1. Daarna begint voor de jongste kleuters de vakantie! De oudste zijn op woensdag vrij.

Op donderdagochtend mogen ze hun slaapspullen komen brengen.

’s Avonds verwachten we de oudsten op school. We blijven dan met z’n allen op school slapen.

De volgende ochtend mogen ze weer opgehaald worden. Verdere informatie hierover volgt later nog.

 

Onderbroekennood!!!

De kleuters zitten verlegen om onderbroeken, zowel jongens als meisjesonderbroeken. Als uw kind een ongelukje heeft op school en het thuis komt met schone kleren van school is het de bedoeling dat u dit weer gewassen mee terugneemt naar school. Nu is bijna alles op. Heeft u nog iets liggen, wij zijn er erg blij mee

 

 

Musical Groep 7

Hallo allemaal,

Yes, onze paaswens is uitgekomen….

Groep 7 is hard aan het repeteren voor de musical…   DE BOSKAMPI’s!

Op 4, 5 juli geven wij de voorstellingen in samenwerking met Myra Ceti voor onze school. De kinderen  en de leerkrachten van de groepen 1/2, 3, 4, 5, 6 en 8 worden op één van deze dagen uitgenodigd om te komen kijken!

Verder willen we  de ouders van groep 7 vragen om woensdagavond 6 juli vrij  houden….!!!!!

 

 

Avondvierdaagse.

 

Beste jongens en meisjes en jullie ouders en/of verzorgers.

Zoals jullie misschien al weten organiseert W.V.S. De Blaar binnenkort weer de avondvierdaagse.

– De avondvierdaagse wordt dit jaar gelopen van dinsdag 14 juni t/m vrijdag 17 juni.

– De start is iedere avond om 19.00 uur vanaf het sportpark.

– De afstanden zijn 5 en 10 km.

Ook dit jaar is het weer mogelijk om via school mee te doen!

Het voordeel van het via school meedoen is, dat het goedkoper is als je met een grote groep meeloopt, en dat je  twee avonden een traktatie krijgt.

*          Als oudervereniging organiseren wij dit, maar wij verwachten wel dat kleuters begeleid worden door een ouder. Wij hopen dat u er begrip voor heeft dat de kinderen die van hun ouders alleen mee mogen lopen niet door ons begeleid worden. Meelopen is dus verder voor eigen verantwoording!!Wij kunnen tenslotte met een paar personen geen 100 kinderen in de gaten houden, omdat zij allemaal een ander tempo lopen en/of rennen!

*          W.V.S. De Blaar heeft dringend verzocht of kinderen die de 10 km lopen ook begeleid kunnen worden door een volwassene.

*          Degenen die meedoen krijgen op twee avonden een bonnetje, wat je in kunt leveren om een traktatie te krijgen. Je moet je dus wel iedere avond melden! Ook moet je minimaal 3 avonden meegelopen hebben om een medaille te krijgen.

*          De laatste avond zou het leuk zijn als de grote kinderen hun gymshirt zouden dragen met het Gummaruslogo. Ook zou het fijn zijn om deze avond zoveel mogelijk als groep te eindigen. Het vaandel van school wordt deze avond ook meegedragen.

 

Doe je mee? Lever je briefje met (liefst gepast geld) 2 euro 50 p.p. dan in op 6,7 of uiterlijk 8 juni op school in de overblijfruimte bij de hoofdingang. Hier zit Jennifer van Tillo op deze dagen van 8.45 – 9.00 uur om het geld + het aanmeldingsbriefje in ontvangst te nemen.

 

Ja, ik doe mee met de Gummarus aan de avondvierdaagse!!

 Naam: ……………………………………………………………………………………………..

 Groep: …………………………………..

Aantal personen:…………………………..

 Ik doe voor de ………………………keer mee        afstand: ………..         km